Snabb och flexibel formuläridentifiering.

Med hjälp av effektiv formuläridentifiering hjälper Adobe Experience Manager er att snabbt vägleda kunderna till rätt formulär oavsett vilken enhet eller kanal de använder. Ni kan också redigera och hantera formulär och publicera dem på webbplatser från samma lagringsplats, så att de alltid är tillgängliga och aktuella.

Lägg era formulär i kanaler där de märks och kan skickas in.

Adobe Experience Manager Forms är direkt integrerat med Adobe Campaign och gör att ni kan skicka relevanta erbjudanden till de rätta kunderna via de bästa kanalerna. De får en direktlänk till ert formulär, så att de snabbt kan fylla i och skicka in det.

Webbplatsformulär kan vara en fördel. Inte en börda.

Infoga en formulärportal med ett anpassningsbart sökfält på era befintliga webbplatser.

Enkel integrering
Integrera sömlöst med AEM Sites eller API:er för att enkelt lägga till formulär i ert befintliga WCM-system.

Layoutalternativ
Välj från flera formulärlayouter som erbjuder formulärikoner och -beskrivningar.

Dynamiska sökfunktioner
Låt presumtiva kunder använda fulltext, taggar och andra egenskaper för formulär- och dokumentsökning.

Platsspecifika formulär
Identifiera enhetstyp och använd geolokalisering för att endast presentera relevanta formulär.

Samla formulären och förbättra informationsutbytet.

Sammanför alla era formulär på en enda lagringsplats så att de blir enkla att skapa, hantera och publicera. På det här sättet kan ni få ut formulär och ansökningar till era kunder snabbare, även med kort varsel. Dessutom kan ni använda delar av formulär för att uppdatera samma innehåll i en samling formulär.

KfW Bankengruppe har förbättrat funktionaliteten i sina formulär.

Se hur KfW Bankengruppe minskade IT-bördan och sänkte kostnaderna genom att skapa tillförlitliga smarta formulär för användning inom hela företaget.

Lär känna Experience Manager Forms ännu bättre.

Vi har sammanställt en översikt som ger dig ännu mer information om hur du kan använda Forms för att skapa, skydda och optimera formulär och dokument.