Trimma era appar så att de blir en naturlig del av människors liv. Läs rapporten Actions Speak Louder Than Downloads. Ladda ned rapporten ›

Appar som engagerar blir appar som är oumbärliga.

Konkurrensen på appmarknaden är enorm, och kraven på fler nedladdningar, konverteringar i appen och bra betyg i appbutiken bara ökar. Men ni siktar högre än så. Ni vill skapa appar som blir mer värdefulla efterhand som tiden går, eftersom de blir en naturlig del av kundernas och medarbetarnas liv. För att lyckas med detta måste ni ha verktyg för att förstå och engagera era målgrupper. Då kan ni skapa appar som är oumbärliga och har en effekt på resultatet.

Analysera mera.

Adobe Analytics

Om ni ska lyckas bygga en engagerande app som i slutänden skapar tillväxt behöver ni förstå och mäta era nyckeltal (KPI). Och för det behöver ni kraftfulla analysverktyg som inte bara visar appaktiviteten, utan även mäter beteenden under hela kundresan.

Analytics

Adobe kan hjälpa till. Med Adobe Analytics kan ni samla in data från många olika källor och få nya insikter. Mät användarengagemanget under hela kundresan för att se hur deras beteenden ändras över tid. Identifiera trender som hur ofta användare öppnar er app och var de tappar intresset och stänger den, så att ni kan anpassa er och förbättra engagemanget.


Förvandla insikter till möjligheter.

Target

Nu när ni har de data ni behöver är det dags att använda dem. Ni måste se till att era meddelanden och aviseringar är både relevanta och automatiska. Använd realtidsanalys för att automatiskt trigga meddelanden i appen eller push-meddelanden som håller uppe kundernas intresse. Ni kan också använda A/B-testning för att ta reda på vad som fungerar bäst.

Target
Adobe kan hjälpa till. Med Target kan ni hitta de bästa sätten att öka appengagemanget. Ta reda på vilka variabler som har en positiv eller negativ effekt på appens livscykel, så att ni kan leverera rätt innehåll till rätt personer vid rätt tidpunkt. Se hur olika versioner eller kombinationer påverkar resultatet.


Gör det personligt.

Adobe Target

Ni vill skapa relevanta appupplevelser. Eftersom appar som är till obestridlig nytta ofta blir en del av människors dagliga liv. Ju mer personaliserat innehållet är, desto mer uppskattas det. Ni behöver en integrerad lösning som kan ge er de insikter ni behöver för att skapa den personaliserade appupplevelse som era kunder vill ha.

Target

Adobe kan hjälpa till. Med Adobe Target är det enkelt att A/B-testa två versioner av en kampanj för att ta reda på vilken version eller kombination som är bäst. Leverera personaliserade upplevelser baserat på användarens handlingar, profiler och plats. Då kan ni skapa de relevanta upplevelser som ökar antalet konverteringar och minskar arbetsinsatsen.


Apparna blir bättre och bättre. Med en enda integrerad lösning.

Varför Adobe?

Om ni vill skilja er från mängden av appar på marknaden måste ni kunna leverera friktionsfria appupplevelser, som blir oumbärliga för de som använder dem. De måste vara så engagerande och personliga att de blir en naturlig del av användarnas liv.

Varför Adobe?
Tidigare var ni tvungna att snickra samman olika dellösningar för att få den kunskap som behövs för att kontinuerligt utveckla appupplevelserna. Idag innehåller Adobe Marketing Cloud alla verktyg ni behöver för att leverera de övertygande appupplevelser som blir oumbärliga för era kunder och medarbetare. Ingen annan har denna heltäckande och integrerade lösning med funktioner för appanalys, meddelanden, optimering och personalisering.
Det är dags att ompröva er mobilstrategi.
LäsFrom Mobile Analytics to Mobile First.

Gör mer med marknadsföringen.

Styr appupplevelsen.
Snabb videoleverans till alla enheter.
Skapa en enhetlig kundupplevelse.