Prata med era kunder. På deras språk.

Förstå kunderna bättre genom att identifiera vad de gör när de rör sig mellan era webbupplevelser.

Skapa mer meningsfulla kontakter.

Skapa en helhetsbild av enskilda kunder genom att koppla samman Adobe-data och andra data i era Marketing Cloud-lösningar. Ta reda på vad som betyder mest för dem när de interagerar via olika kontaktytor. Känn igen välbekanta konsumenter när de gör besök från främmande enheter. Indela användare i olika målgrupper för riktad marknadsföring.

Lär känna er målgrupp

För sammanhängande och enhetliga samtal med era kunder över alla marknadsföringskanaler.

Gemensamt ID

Följ enskilda kunder – och inte bara enheterna de använder – över hela er webbupplevelse med ett gemensamt ID.

Målgruppsdelning

Dela in olika typer av kunder i målgrupper och dela sedan dessa målgrupper över alla era Adobe Marketing Cloud-lösningar.

Målgruppsutveckling

Förbättra era kundprofiler och -insikter genom att länka samman konsumentinformation som samlats in utanför Marketing Cloud med data som redan finns i era Adobe-lösningar.

Enhetsgraf

Samarbeta med världens mest populära varumärken för att känna igen en välbekant konsument bakom en främmande enhet.

Se helheten.

Med Adobe Marketing Cloud kan ni länka samman konsumentinformation över flera tekniklösningar och enheter och skapa integrerade marknadsföringskampanjer anpassade efter er målgrupp.

Skaffa en komplett kundvy

Få en komplett vy av varje kund, oavsett vilken enhet eller teknologi de använder.

Skapa en enhetlig kundupplevelse

Förvandla osammanhängande och tjatiga marknadsföringsinsatser till en sammanhängande och personaliserad upplevelse med hjälp av de insikter ni får och skräddarsy kampanjer till specifika målgrupper.

Gör det enkelt

Ge kunderna det de behöver snabbt och enkelt genom att använda konsumentinformationen ni samlar in över alla era Marketing Cloud-lösningar.