Bli vän med automatiserad personalisering.

Inrikta er smidigt på rätt segment. Utan regler.

Leverera personaliserat innehåll baserat på realtidsdata, utan att behöva skapa en enda regel för målanpassning. Med Adobe Target kan ni öka konverteringsgraden och minska arbetsbelastningen genom att automatisera målanpassningen.

Funktioner för automatiserad personalisering.

Rikta er till enskilda besökare
Med hjälp av unika profiler som bygger på besöksdata och klickräkning kan Adobe Target-motorn leverera personaliserat innehåll baserat på tidigare, nuvarande och varierande intressen.
Insikter i realtid
Håll koll på era kampanjer från den stund de lanseras och använd insikter från algoritmerna för att skapa nya som är målinriktade och segmentbaserade.
Självlärande målinriktningsmotor
Skapa löpande och automatiska associationer med olika händelser och avvikelser mellan förväntade och observerade svar.
Visuell personalisering
Använd enkla, stegvisa inställningar för att skapa innehållsalternativ för automatiska målinriktade aktiviteter. Välj algoritmen för att definiera mätvärden och målsättningar.

Se hur ni gör.

Hämta Forrester-rapporten Advance to Next-Generation Personalization.

Jämför de främsta leverantörerna inom onlinetestning och se varför Adobe är ledande.