Leverera upplevelser som är personliga.

Adobe Target

Vad är Adobe Target?

Det är en personaliseringslösning som gör det enklare att identifiera ert bästa innehåll via tester som är enkla att köra. Så att ni kan leverera rätt upplevelse till rätt kund.

Om ni testar kan ni inte misslyckas.

Med ett enkelt användargränssnitt och inbyggda standarder kan ni snabbt skapa A/B-tester och tryggt kundanpassa innehåll.

Använd automatisering för att komma kunden inpå livet.

Automatisering är ett enkelt sätt att personalisera kundinteraktioner i realtid.

Se vad Target kan göra.

Skapa, testa och leverera enkelt målinriktade upplevelser till era kundsegment.
 
Fördjupa engagemanget och optimera merförsäljningen med hjälp av självlärande algoritmer.
 
Öka användningen och intäkterna från mobilsegmentet med A/B-tester och målinriktad geolokalisering.
 
Presentera automatiskt personaliserade rekommendationer för era kunder baserat på deras beteenden och relevanta data.
 

Testa med bara några få klickningar.

Se hur enkelt det är att använda Target.

Ta reda på om er målinriktning håller måttet.

Identifiera era styrkor och lär er var ni ska satsa mer för att få bättre webboptimering med vårt verktyg för självutvärdering.

Skapa utrymme för förbättringar.

Lär er de bästa strategierna för onlineoptimering så att ni kan öka intäkterna med vårt verktyg för avkastningsberäkning.

Se hur ledande varumärken har lyckats med Adobe Target.

RBS använder Adobe Marketing Cloud-lösningar för att omdirigera innehåll till rätt kunder. 

Titta nu ›


Dansk bank för kundupplevelserna online och offline närmare varandra
  Titta nu ›


Det här lågprisflygbolagets intäkter nådde nya höjder sedan de började använda Adobe Marketing Cloud.
  Titta nu ›

Ta lärdom av proffsen på personalisering.

Ladda ned resultaten från vår enkät om optimering av digital marknadsföring 2014 och se hur de ledande företagen använder personalisering för att få ännu bättre resultat.

Läs mer om att lösa affärsproblem.

Läs våra användningsfall för bästa praxis inom optimering av marknadsföring.