Adobe Analytics Premium: Customer 360

Era kunder är mångfasetterade. Utnyttja det fullt ut.

Med Customer 360 kombinerar ni era webbdata med kunddata från andra kanaler, vilket ger en mer komplett bild av hur kunderna interagerar med er. Använd dessa flerkanalsdata för informativa visualiseringar, funktioner för flerkanalsmarknadsföring och avancerad analys.
Prediktiv intelligens
Förstå flerkanalsinteraktioner.
Lär er hur webbaktiviteter skapar offlinekonverteringar och vice versa.
Heltäckande kundanalys
Personalisera upplevelsen.
Ge era kunder en enhetlig och relevant upplevelse i alla era marknadsföringskanaler.
Flerkanalsattribuering
Identifiera nya segment.
Hitta helt nya segment genom att kombinera webb- och kunddata från andra kanaler.

Se vad Customer 360 kan göra.

Prediktiv intelligens
Kundattribut
Kombinera attributdata med beteendedata så att ni får en djupare kundförståelse och kan skapa mer dynamiska segment.
Heltäckande kundanalys
Målgruppsklustring
Kategorisera individer på ett smart sätt utifrån likheter vad gäller produktpreferenser, geo-demografiska attribut och beteendeattribut.
Flerkanalsattribuering
Analys av kundresan
Analysera alla kontaktytor så att ni kan förbättra kundupplevelsen och möjligheterna till korsförsäljning.

Med rötterna inom webbanalys. En ledare inom marknadsanalys.

Vi utnämndes till ledare i den första Gartner Magic Quadrant för marknadsanalys någonsin.

Läs mer om att lösa affärsproblem.

Läs våra användningsfall för bästa praxis inom helhetssyn på kunderna.