Adobe Analytics Standard

Data berättar ert företags historia.
Och hjälper er att göra kunderna till hjältar.

Adobe Analytics är en analyslösning i Marketing Cloud som hjälper er att förstå era kunder, hitta dolda möjligheter och identifiera problem – allt med data från flera kanaler, i realtid. Integrera Adobe Analytics med Marketing Cloud och andra digitala marknadsföringsfunktioner så att ni kan utforma alla affärsmål och kundinteraktioner efter datainsikter.
Prediktiv intelligens
Förbättra kundupplevelsen
Genom att basera era beslut på data och fakta vet ni – snarare än gissar – hur förhållandet till era värdefullaste kunder ser ut och hur ni hittar fler människor som dem.
Heltäckande kundanalys
Se alla era data samtidigt
För samman olika marknadsföringskanaler i realtid för att ta del av den samlade berättelsen och vad den säger om era kunder.
Flerkanalsattribuering
Håll alla informerade
Använd de enkla delnings- och sändningsfunktionerna för att hålla ert team, er avdelning eller er organisation uppdaterad om de affärsinsikter som är viktiga för era mål och behov.

Se vad Adobe Analytics kan göra.

Rapporter och kontrollpaneler
Ordna och visualisera valfria data i kontrollpaneler och detaljerade rapporter. Dela kontrollpaneler och rapporter via e-post och mobil.
Ad hoc-analys
Ställ vilken fråga som helst, när som helst. Fördjupa er i realtidsdata och hitta unika kundinsikter, associationer och möjligheter.
Arbetsyta för analyser
Kombinera dimensioner, mätvärden, segment och datumintervall hur ni vill, med obegränsade analyser och jämförelser.

Segmentering
Identifiera nya och värdefulla segment genom obegränsade flerdimensionella analyser och segmentjämförelser.
Automatisering i realtid
Nöj er inte bara med att analysera data. Med automatiserade regelbaserade verktyg för beslutsfattande i realtid kan ni agera också.
Trognare kunder
Analysera hur kunderna interagerar med ert material och öka förståelsen för vilka faktorer som ligger bakom kundbortfall.

Läs mer om att lösa affärsproblem.

Läs våra användningsfall för bästa praxis inom analys.