Tillgänglighet*

Prenumerationsvillkor

Creative Cloud for individual

Månadsplan

Tjänsten blir tillgänglig när vi har bekräftat din första inbetalning. Du kommer att debiteras den summa som angetts vid inköpstillfället månadsvis tills du säger upp tjänsten. När avgiften debiterats, vilket sker i början av varje månad, är debiteringen slutgiltig och kan inte återbetalas. Summan kan komma att ändras, men vi meddelar dig alltid i förväg om detta. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå in på kontohanteringssidan eller kontakta kundtjänst. När du säger upp din prenumeration upphör debiteringen i början av nästa faktureringsperiod, men du kan fortsätta använda tjänsten under hela perioden.

12-månadersprenumeration

Betalning
Varje månad under ettårsperioden debiterar vi ditt kreditkort den summa som angetts vid inköpstillfället plus moms. Så fort du har genomfört registreringen och betalningen har bekräftats aktiveras ditt medlemskap.

Förnyelse
Priset gäller i 12 månader. Efter det förnyas avtalet automatiskt så länge du inte säger upp det. Priset kan ändras, men vi meddelar dig alltid i förväg om detta.

Uppsägning
Vi vill gärna att du stannar kvar, men om du säger upp medlemskapet inom 30 dagar får du hela avgiften tillbaka. I annat fall faktureras du 50 % av den återstående avtalsperiodens kostnad. Kontakta kundtjänst om du vill säga upp medlemskapet.

Förskottsbetalning

Betalning
Vi debiterar de avgifter som anges vid köptillfället. Så fort vi har mottagit fullständig betalning aktiveras medlemskapet.

Förnyelse
Priset gäller i 12 månader. Efter det förnyas avtalet automatiskt så länge du inte säger upp det. Priset kan ändras, men vi meddelar dig alltid i förväg om detta.

Uppsägning
Vi vill gärna att du stannar kvar, men om du säger upp medlemskapet inom 30 dagar får du hela avgiften tillbaka. Kontakta kundtjänst om du vill säga upp medlemskapet.

Creative Cloud for teams (för kunder som köper direkt via Adobe.com) 

Villkor
Creative Cloud for teams-planen får endast köpas av kunder som är minst 13 år vid köptillfället. Introduktionspriset som anges vid köptillfället gäller endast om du tidigare har köpt CS3 eller en senare version, och om du inte tidigare har utnyttjat introduktionspriserbjudandet. Utbildningspriset gäller endast (a) lärare och övrig personal anställda på godkända grund- eller gymnasieskolor, allmänna eller privata universitet eller högskolor, eller skoldistrikt eller skolstyrelse (inklusive professor emeriti), (b) lärare för en elev som får hemundervisning, enligt definition i regelverk för hemundervisning, eller (c) en institution enligt villkoren på http://www.adobe.com/se/education/institution-eligibility-guide.edu.html Kvalificeringsbevis kan komma att krävas.

Betalning
Varje månad under ettårsperioden debiterar vi ditt kreditkort den summa som angetts vid inköpstillfället (plus moms).  Så snart du har slutfört anmälningsprocessen och betalningen har bekräftats kommer teammedlemskapet att börja och du kan bjuda in medlemmar till teamet. Du kan köpa ytterligare licenser till teamet under avtalsperioden. Priset beror på inköpsdatum. Dessa ytterligare licenser upphör att gälla samtidigt som den ettåriga avtalsperioden går ut.

Om du är berättigad till introduktionspriset för Creative Cloud for teams kan du köpa ytterligare licenser för introduktionspriset (plus moms) om du köper dessa under kampanjperioden. I annat fall gäller normalpriset.

Förnyelse
Priset gäller i 12 månader. Därefter förnyar vi avtalet automatiskt för det antal licenser som är knutet till ditt team innan ettårsavtalet går ut, om du inte avbeställer eller ändrar avtalet. Priset kan ändras, men vi meddelar dig alltid i förväg om detta.

Uppsägning
Vi vill gärna att du stannar kvar, men om du säger upp avtalet eller minskar antalet licenser inom 30 dagar från att avtalet ingicks får du hela avgiften tillbaka. I annat fall faktureras du 50 % av den återstående avtalsperiodens kostnad vid uppsägning eller minskning av antalet licenser. Kontakta kundtjänst om du vill säga upp medlemskapet.

Creative Cloud for teams (för kunder som förskottsbetalar och köper direkt via Adobe.com)

Villkor
Creative Cloud for teams-planen får endast köpas av kunder som är minst 13 år vid köptillfället. Introduktionspriset som anges vid inköpet för det första året gäller endast om du tidigare har köpt CS3 eller en senare version. Utbildningspriset gäller endast (a) lärare och övrig personal anställda på godkända grund- eller gymnasieskolor, allmänna eller privata universitet eller högskolor, eller skoldistrikt eller skolstyrelse (inklusive professor emeriti), (b) lärare för en elev som får hemundervisning, enligt definition i regelverk för hemundervisning, eller (c) en institution enligt villkoren på http://www.adobe.com/se/education/institution-eligibility-guide.edu.html Kvalificeringsbevis kan komma att krävas..

Betalning
Vi debiterar de avgifter som anges vid köptillfället. Så snart vi fått full betalning kommer tjänsten att aktiveras och du kan bjuda in medlemmar till teamet. Du kan köpa ytterligare licenser under ettårsperioden och priset baseras på den tid som återstår av avtalsperioden. Dessa ytterligare licenser upphör att gälla samtidigt som den ettåriga avtalsperioden går ut.

Om du är berättigad till introduktionspriset för Creative Cloud for teams kan du köpa ytterligare licenser för introduktionspriset (plus moms) om du köper dessa under kampanjperioden. I annat fall gäller normalpriset.

Förnyelse
Priset gäller i 12 månader. Därefter förnyar vi avtalet automatiskt för det antal licenser som är knutet till ditt team innan ettårsavtalet går ut, om du inte avbeställer eller ändrar avtalet. Priset kan ändras, men vi meddelar dig alltid i förväg om detta.

Uppsägning
Vi vill gärna att du stannar kvar, men om du säger upp avtalet genom att ringa kundtjänst inom 30 dagar får du tillbaka avgiften för återstoden av avtalsperioden. Annars återbetalar vi halva värdet för återstoden av avtalsperioden. Om den förskottsbetalda prenumerationen omfattas av en rabatt och du avbeställer efter de första 30 dagarna återbetalas inte avgiften.

Creative Cloud for teams (för kunder som köper direkt via Adobe.com)

För kunder som köper indirekt via återförsäljare eller en av Adobes partners, se villkoren för VIP-programmet på www.adobe.com/se/misc/vip-terms.html för mer information.

Adobe-prenumeration

Månadsplan

Tjänsten blir tillgänglig när vi har bekräftat din första inbetalning. Du kommer att debiteras den summa som angetts vid inköpstillfället månadsvis tills du säger upp tjänsten. När avgiften debiterats, vilket sker i början av varje månad, är debiteringen slutgiltig och kan inte återbetalas. Summan kan komma att ändras, men vi meddelar dig alltid i förväg om detta. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå in på kontohanteringssidan eller kontakta kundtjänst. När du säger upp din prenumeration upphör debiteringen i början av nästa faktureringsperiod, men du kan fortsätta använda tjänsten under hela perioden.

12-månadersprenumeration

Årsplaner faktureras varje månad under den ettåriga bindningstiden. Ditt kreditkort debiteras varje månad de avgifter som angavs vid tiden för inköpet plus moms. Prenumerationen kommer att starta så snart kreditkortet har belastats och förnyas automatiskt varje år till dess du avbryter den. Priset kan komma att ändras vid prenumerationsperiodens slut.  Du kan avbryta prenumerationen när som helst via ditt konto på Creative Cloud-sajten eller genom att kontakta Adobes kundtjänst i ditt land.  Prenumerationer som avbryts inom de första 30 dagarna efter köpet återbetalas helt.  Ettårsplaner som avbryts efter 30-dagarsperioden debiteras 50 % av återstående avgift

Prenumerationer på Acrobat.com, Acrobat Pro och Acrobat Standard

Månadsplan

Tjänsten blir tillgänglig när vi har bekräftat din första inbetalning. Du kommer att debiteras den summa som angetts vid inköpstillfället månadsvis tills du säger upp tjänsten. När avgiften debiterats, vilket sker i början av varje månad, är debiteringen slutgiltig och kan inte återbetalas. Summan kan komma att ändras, men vi meddelar dig alltid i förväg om detta. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå in på kontohanteringssidan eller kontakta kundtjänst. När du säger upp din prenumeration upphör debiteringen i början av nästa faktureringsperiod, men du kan fortsätta använda tjänsten under hela perioden.

Årsmedlemskap som betalas månadsvis

Du betalar månadsvis för prenumerationen under den ettåriga bindningstiden. Ditt kreditkort debiteras varje månad de avgifter som angetts vid inköpstillfället, plus moms.  Du kommer att få ett kvitto via e-post när ditt kort har debiterats. Prenumerationen kommer att börja gälla så snart kreditkortet har debiterats och förnyas automatiskt varje år till dess du avbryter den.  Priset kan komma att ändras vid prenumerationsperiodens slut.  Du kan när som helst avbryta prenumerationen med hjälp av prenumerationshanteraren på Adobe.com eller genom att kontakta Adobes kundtjänst i ditt land. En prenumeration som avbryts inom de första 30 dagarna efter köpet återbetalas helt.

Om du avbryter prenumerationen efter den första 30-dagarsperioden, är du inte längre berättigad till det priset för en ettårig prenumeration och du kommer att debiteras mellanskillnaden mellan priset för en månadsplan och en ettårsplan, för det antal månader som din prenumeration varit aktiv. 

Årsmedlemskap som betalas en gång per år

Ditt kreditkort debiteras med de avgifter som anges vid köptillfället.  Din prenumeration börjar gälla så fort ditt kreditkort har debiterats och förnyas automatiskt tills du säger upp den.  Priset kan komma att ändras vid prenumerationsperiodens slut.  Du kan när som helst avbryta prenumerationen med hjälp av prenumerationshanteraren på Adobe.com eller genom att kontakta Adobes kundtjänst i ditt land.  En prenumeration som avbryts inom de första 30 dagarna efter köpet återbetalas helt.

Om du säger upp prenumerationen före den ettåriga prenumerationsperiodens slut återbetalar vi en proportionell andel av inköpspriset på den senaste prenumerationen.

Förskottsbetalning

Betalning
Vi debiterar de avgifter som anges vid köptillfället. Så fort vi har mottagit fullständig betalning aktiveras medlemskapet.

Förnyelse
Priset gäller i 12 månader. Efter det förnyas avtalet automatiskt så länge du inte säger upp det. Priset kan ändras, men vi meddelar dig alltid i förväg om detta.

Uppsägning
Vi vill gärna att du stannar kvar, men om du säger upp medlemskapet inom 30 dagar får du hela avgiften tillbaka. Ring kundtjänst om du vill säga upp medlemskapet.

Behance Talent Search / ProSite

Månadsplan

Tjänsten blir tillgänglig när vi har bekräftat din första inbetalning. Du kommer att debiteras den summa som angetts vid inköpstillfället månadsvis tills du säger upp tjänsten. När avgiften debiterats, vilket sker i början av varje månad, är debiteringen slutgiltig och kan inte återbetalas. Summan kan komma att ändras, men vi meddelar dig alltid i förväg om detta. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå in på kontohanteringssidan eller kontakta kundtjänst. När du säger upp din prenumeration upphör debiteringen i början av nästa faktureringsperiod, men du kan fortsätta använda tjänsten under hela perioden.