Tillgänglighet*

Prenumerationsvillkor

Alla produkter

Månadsplan
Tjänsten aktiveras så snart den första betalningen har gått igenom. Varje månad debiteras du den summa som angetts vid inköpstillfället tills du säger upp tjänsten. Eftersom det inte är en årsplan kan avgiften ändras, men du får alltid meddelande om detta i förväg. Om du avbeställer inom 14 dagar från beställningen får du hela avgiften tillbaka.  Skulle du avbeställa efter 14 dagar återbetalas inte avgiften och tjänsten är aktiv fram till slutet av månaden. Avgifter för företagstjänster som Behance ProSite och Adobe Talent återbetalas inte. Du kan säga upp tjänsten när som helst via kontohanteringssidan eller genom att kontakta {Adobes kundtjänst} i ditt land.

 

Acrobat-produkter och Document Cloud

Årsplan, betalas månadsvis
Tjänsten aktiveras så snart den första betalningen har gått igenom. Du debiteras det belopp som angavs vid inköpstillfället, plus moms, varje månad under bindningstiden. Om momssatsen ändras under bindningstiden kommer totalbeloppet att justeras därefter. Avtalet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet tills du säger upp tjänsten. Förnyelsepriset kan ändras, men vi meddelar alltid detta i förväg. Om du avbeställer inom 14 dagar från beställningen får du hela avgiften tillbaka. Skulle du avbeställa efter 14 dagar debiteras du 50 % av avgiften för återstående bindningstid, och tjänsten är aktiv fram till slutet av den aktuella månaden. Du kan säga upp tjänsten när som helst via kontohanteringssidan eller genom att kontakta {Adobes kundtjänst} i ditt land.

Årsplan, förbetald
Tjänsten aktiveras så snart betalningen har gått igenom. Du debiteras hela beloppet som angetts vid inköpstillfället, plus moms. Avtalet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet tills du säger upp tjänsten. Förnyelsepriset kan ändras, men vi meddelar alltid detta i förväg. Om du avbeställer inom 14 dagar från beställningen får du hela avgiften tillbaka. Skulle du avbeställa efter 14 dagar återbetalas inte avgiften och tjänsten är aktiv fram till slutet av bindningstiden. Du kan säga upp tjänsten när som helst via kontohanteringssidan eller genom att kontakta {Adobes kundtjänst} i ditt land.

 

Creative Cloud for Individuals och Adobe Stock

Årsplan, betalas månadsvis
Tjänsten aktiveras så snart den första betalningen har gått igenom. Du debiteras det belopp som angavs vid inköpstillfället, plus moms, varje månad under bindningstiden. Om momssatsen ändras under bindningstiden kommer totalbeloppet att justeras därefter. Avtalet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet tills du säger upp tjänsten. Förnyelsepriset kan ändras, men vi meddelar alltid detta i förväg. Om du avbeställer inom 14 dagar från beställningen får du hela avgiften tillbaka. Skulle du avbeställa efter 14 dagar debiteras du 50 % av avgiften för återstående bindningstid, och tjänsten är aktiv fram till slutet av den aktuella månaden. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå in på kontohanteringssidan eller genom att kontakta kundtjänst.

Årsplan, förbetald
Tjänsten aktiveras så snart betalningen har gått igenom. Du debiteras hela beloppet som angetts vid inköpstillfället, plus moms. Avtalet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet tills du säger upp tjänsten. Förnyelsepriset kan ändras, men vi meddelar alltid detta i förväg. Om du avbeställer inom 14 dagar från beställningen får du hela avgiften tillbaka. Skulle du avbeställa efter 14 dagar återbetalas inte avgiften och tjänsten är aktiv fram till slutet av bindningstiden. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå in på kontohanteringssidan eller genom att kontakta kundtjänst.

Årsavtal, direktdebitering (Japan och Tyskland)
Tjänsten aktiveras så snart beställningen har bearbetats. Full betalning av angiven årsavgift, plus moms, ska ske inom 30 dagar från beställningen. Avtalet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet tills du säger upp tjänsten. Förnyelsepriset kan ändras, men vi meddelar alltid detta i förväg. Om du avbeställer inom 14 dagar från beställningen får du hela avgiften tillbaka. Skulle du avbeställa efter 14 dagar återbetalas inte avgiften och tjänsten är aktiv fram till slutet av bindningstiden. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå in på kontohanteringssidan eller genom att kontakta kundtjänst.

 

Creative Cloud for teams

Årsplan, betalas månadsvis
När betalningen har bearbetats aktiveras tjänsten direkt och du (eller administratören) kan bjuda in teammedlemmar och delegera åtkomst. Du debiteras det belopp som angavs vid inköpstillfället, plus moms, varje månad under bindningstiden. Beloppet baseras på priset för den mix av produkter och licenser som angavs vid inköpstilllfället. Om momssatsen ändras under bindningstiden kommer totalbeloppet att justeras därefter.

Teamadministratörer kan när som helst köpa ytterligare licenser. För extralicenserna gäller den avgift som är aktuell när de köps. Alla teamlicenser löper ut och förnyas automatiskt på förnyelsedatumet tills du säger upp tjänsten. Förnyelsepriset kan ändras, men vi meddelar alltid detta i förväg. Om du avbeställer inom 14 dagar från beställningen får du hela avgiften tillbaka. Skulle du avbeställa efter 14 dagar debiteras du 50 % av avgiften för återstående bindningstid, och tjänsten är aktiv fram till slutet av den aktuella månaden. Uppsägningar kan göras när som helst via kundtjänst.

 

Årsplan, förbetald
När betalningen har bearbetats aktiveras tjänsten direkt och du (eller administratören) kan bjuda in teammedlemmar och delegera åtkomst. Du debiteras hela beloppet som angetts vid inköpstillfället, plus moms.

Teamadministratörer kan när som helst köpa ytterligare licenser. För extralicenser gäller det pris som är aktuellt när de köps och priset baseras på de dagar som återstår av bindningstiden. Alla teamlicenser löper ut och förnyas automatiskt på förnyelsedatumet tills du säger upp tjänsten. Förnyelsepriset kan ändras, men vi meddelar alltid detta i förväg. Om du avbeställer inom 14 dagar från beställningen får du hela avgiften tillbaka. Skulle du avbeställa efter 14 dagar återbetalas inte avgiften och tjänsten är aktiv fram till slutet av bindningstiden. Uppsägningar kan göras när som helst via kundtjänst.

 

Årsavtal, direktdebitering (Japan och Tyskland)
När betalningen har bearbetats aktiveras tjänsten direkt och du (eller administratören) kan bjuda in teammedlemmar och delegera åtkomst. Full betalning av angivet belopp, plus moms, ska ske inom 30 dagar från beställningen.

Teamadministratörer kan när som helst köpa ytterligare licenser. För extralicenser gäller det pris som är aktuellt när de köps och priset baseras på de dagar som återstår av bindningstiden. Alla teamlicenser löper ut och förnyas automatiskt på förnyelsedatumet tills du säger upp tjänsten. Förnyelsepriset kan ändras, men vi meddelar alltid detta i förväg. Om du avbeställer inom 14 dagar från beställningen får du hela avgiften tillbaka. Skulle du avbeställa efter 14 dagar återbetalas inte avgiften och tjänsten är aktiv fram till slutet av bindningstiden. Uppsägningar kan göras när som helst via kundtjänst.

 

Årsavtal, inköpsorder
När betalningen har bearbetats aktiveras tjänsten direkt och du (eller administratören) kan bjuda in teammedlemmar och delegera åtkomst. Full betalning av angiven årsavgift ska ske inom 30 dagar från beställningen. Förfallna fakturor kan medföra månatliga ränteavgifter som totalt uppgår till 1 % per månad eller maximal avgift enligt lag. Ränteavgifterna fortsätter att ackumuleras tills fakturan (inklusive ränta) har betalats i sin helhet. Du är skyldig att ersätta skäliga kostnader för inkassering, inklusive inkassokostnader.

Teamadministratörer kan köpa ytterligare licenser när som helst, men beställningen kan kräva kreditgodkännande. För extralicenser gäller det pris som är aktuellt när de köps och priset baseras på de dagar som återstår av bindningstiden. Full betalning av extralicenser ska ske inom 30 dagar från fakturadatumet. Alla teamlicenser löper ut och förnyas automatiskt på förnyelsedatumet tills du säger upp tjänsten. Det kan krävas kreditgodkännande för förnyelse. Förnyelsepriset kan ändras, men vi meddelar alltid detta i förväg. Om du avbeställer inom 14 dagar från beställningen får du hela avgiften tillbaka. Skulle du avbeställa efter 14 dagar återbetalas inte avgiften och tjänsten är aktiv fram till slutet av bindningstiden. Uppsägningar kan göras när som helst via kundtjänst.

 

Återförsäljare
Kunder som köper indirekt via återförsäljare eller Adobe partner bör informeras om villkoren för VIP-programmet.