Tillgänglighet*

Prenumerationsvillkor

Creative Cloud for individual

Månatligt

Tjänsten blir tillgänglig när vi har bekräftat din första inbetalning. Du kommer att debiteras den summa som angetts vid inköpstillfället månadsvis tills du säger upp tjänsten. När en summa har debiterats, i början av varje månad, är debiteringen slutgiltig och kan inte återbetalas. Summan kan komma att ändras, men vi meddelar dig alltid i förväg om detta. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå in på din kontohanteringssida eller genom att kontakta kundtjänst. När du säger upp din prenumeration upphör debiteringen i början av nästa faktureringsperiod, men du kan fortsätta använda tjänsten under hela perioden.

Årligt

Betalning
Varje månad under det år avtalet gäller drar vi den summa som angetts vid inköpstillfället plus moms. Så fort du har genomfört registreringen och betalningen har bekräftats aktiveras ditt medlemskap.

Förnyelse
Efter det förnyas avtalet automatiskt så länge du inte säger upp det. Priset kan ändras, men vi meddelar dig alltid i förväg om detta.

Uppsägning
Vi vill ogärna förlora dig, men om du säger upp medlemskapet inom 30 dagar får du hela avgiften tillbaka. I annat fall faktureras du 50 % av den återstående avtalsperiodens kostnad. Ring kundtjänst om du vill säga upp medlemskapet.

Förbetalt

Betalning
Vi debiterar de avgifter som anges vid köptillfället. Så fort vi har mottagit fullständig betalning aktiveras medlemskapet.

Förnyelse
Priset gäller i 12 månader. Efter det förnyas avtalet automatiskt så länge du inte säger upp det. Priset kan ändras, men vi meddelar dig alltid i förväg om detta.

Uppsägning
Vi vill ogärna förlora dig, men om du säger upp medlemskapet inom 30 dagar får du hela avgiften tillbaka. Ring kundtjänst om du vill säga upp medlemskapet.

Creative Cloud for team (för kunder som köper direkt via Adobe.com)

Villkor
Creative Cloud for team-avtalet är endast tillgängligt för kunder som är äldre än 13 år vid inköpstillfället. Introduktionspriset som anges vid inköpet för det första året gäller endast om du tidigare har köpt CS3 eller senare. Utbildningspriset gäller endast om du är (a) lärare eller personal som är anställd vid en låg- eller mellanstadieskola, allmänt eller privat universitet eller högskola, skoldistrikt eller skolstyrelse (inklusive professor emeriti), (b) lärare för en elev som får hemundervisning, enligt definition i regelverk för hemundervisning, eller (c) en institution enligt villkor på http://www.adobe.com/se/education/institution-eligibility-guide.edu.html. Bevis på uppfyllt villkor kan krävas.

Betalning
Varje månad under ettårsperioden debiterar vi ditt kreditkort den summa som angetts vid inköpstillfället (plus moms). Så snart du har slutfört denna registreringsprocess och betalningen har bekräftats startar din tjänst och du kan bjuda in medlemmar till teamet. Du kan köpa ytterligare licenser för teamet under ettårsperioden mot den avgift som anges ovan. Dessa ytterligare licenser avslutas också vid slutet av ettårsperioden.

Om du uppfyller villkoren för introduktionspriset för Creative Cloud for team-avtalet kan du köpa ytterligare licenser till introduktionspris (plus moms) om du köper innan kampanjperioden upphör. Annars gäller normalpriset.

Förnyelse
Priset gäller i 12 hela månader. Därefter förnyar vi ditt avtal automatiskt för det antal licenser som hör till ditt team innan ettårsperioden avslutas om du inte avbryter eller ändrar det. Priset kan komma att ändras, men vi meddelar dig alltid i förhand.

Avslutande
Vi vill gärna att du stannar kvar, men om du säger upp prenumerationen eller tar bort licenser från ditt team inom 30 dagar efter att avtalet tecknades får du en fullständig återbetalning. Annars debiteras du 50 % av kostnaden för den återstående avtalstiden. Om du vill säga upp avtalet ringer du vår kundsupport. Om du vill avbryta ber vi dig kontakta kundsupport.

Creative Cloud for team (för kunder som förhandsbetalar och köper direkt via Adobe.com)

Villkor
Creative Cloud for team-avtalet är endast tillgängligt för kunder som är äldre än 13 år vid inköpstillfället.  Introduktionspriset som anges vid inköpet för det första året gäller endast om du tidigare har köpt CS3 eller senare.  Utbildningspriset gäller endast om du är (a) lärare eller personal som är anställd vid en låg-, mellan- eller högstadieskola, ett gymnasium, allmänt eller privat universitet eller högskola, skoldistrikt eller skolstyrelse (inklusive professor emeriti), (b) lärare för en elev som får hemundervisning, enligt definitionen i regelverket för hemundervisning, eller (c) en institution enligt http://www.adobe.com/se/education/institution-eligibility-guide.edu.html. Bevis på uppfyllt villkor kan krävas.

Betalning
Du debiteras de avgifter som angetts vid inköpstillfället.  Så snart den fullständiga betalningen har bekräftats aktiveras tjänsten och du kan bjuda in medlemmar till teamet.  Du kan köpa ytterligare licenser för teamet under ettårsperioden mot en avgift som baseras på den återstående tiden i perioden.  Dessa ytterligare licenser avslutas också vid slutet av ettårsperioden.

Om du uppfyller villkoren för introduktionspriset för Creative Cloud for team-avtalet kan du köpa ytterligare licenser till introduktionspris (plus moms) om du köper innan kampanjperioden upphör.  Annars gäller normalpriset.

Förnyelse
Priset gäller i 12 hela månader. Därefter förnyar vi ditt avtal automatiskt för det antal licenser som hör till ditt team innan ettårsperioden avslutas om du inte avbryter eller ändrar det. Priset kan komma att ändras, men vi meddelar dig alltid i förhand.

Avslutande
Vi tycker det är tråkigt om du avslutar medlemskapet, men om du säger upp abonnemanget under de 30 första dagarna genom att kontakta kundsupport återbetalar vi värdet av de tjänstdagar som återstår i din prenumerationsperiod.  I annat fall återbetalar vi halva värdet av de tjänstdagar som återstår i din prenumerationsperiod. Om en rabatt gäller för din förbetalda prenumeration och du avbryter efter de första 30 dagarna får du ingen kredit eller återbetalning.

Creative Cloud for teams (för kunder som köper indirekt via återförsäljare)

För kunder som köper indirekt via återförsäljare eller en av Adobes partners, se villkoren för VIP-programmet på www.adobe.com/se/misc/vip-terms.html för mer information.

Adobe-prenumeration

Månadsplan

Tjänsten blir tillgänglig när vi har bekräftat din första inbetalning. Du kommer att debiteras den summa som angetts vid inköpstillfället månadsvis tills du säger upp tjänsten. När en summa har debiterats, i början av varje månad, är debiteringen slutgiltig och kan inte återbetalas. Summan kan komma att ändras, men vi meddelar dig alltid i förväg om detta. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå in på din kontohanteringssida eller genom att kontakta kundtjänst. När du säger upp din prenumeration upphör debiteringen i början av nästa faktureringsperiod, men du kan fortsätta använda tjänsten under hela perioden.

12-månadersprenumeration

Årsplaner faktureras varje månad under den ettåriga bindningstiden. Ditt kreditkort debiteras varje månad de avgifter som angavs vid tiden för inköpet plus moms. Prenumerationen kommer att starta så snart kreditkortet har belastats och förnyas automatiskt varje år till dess du avbryter den. Priset kan komma att ändras vid prenumerationsperiodens slut.  Du kan avbryta prenumerationen när som helst via ditt konto på Creative Cloud-sajten eller genom att kontakta Adobes kundtjänst i ditt land.  Prenumerationer som avbryts inom de första 30 dagarna efter köpet återbetalas helt.  Ettårsplaner som avbryts efter 30-dagarsperioden debiteras 50 % av återstående avgift

Acrobat.com / Acrobat Pro and Standard Subscriptions

MånadsplanMånadsplan

Tjänsten blir tillgänglig när vi har bekräftat din första inbetalning. Du kommer att debiteras den summa som angetts vid inköpstillfället månadsvis tills du säger upp tjänsten. När en summa har debiterats, i början av varje månad, är debiteringen slutgiltig och kan inte återbetalas. Summan kan komma att ändras, men vi meddelar dig alltid i förväg om detta. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå in på din kontohanteringssida eller genom att kontakta kundtjänst. När du säger upp din prenumeration upphör debiteringen i början av nästa faktureringsperiod, men du kan fortsätta använda tjänsten under hela perioden.

Årsmedlemskap som betalas månadsvis

Du betalar månadsvis för prenumerationen under den ettåriga bindningstiden. Ditt kreditkort debiteras varje månad de avgifter som angetts vid inköpstillfället, plus moms.  Du kommer att få ett kvitto via e-post när ditt kort har debiterats. Prenumerationen kommer att börja gälla så snart kreditkortet har debiterats och förnyas automatiskt varje år till dess du avbryter den.  Priset kan komma att ändras vid prenumerationsperiodens slut.  Du kan när som helst avbryta prenumerationen med hjälp av prenumerationshanteraren på Adobe.com eller genom att ringa Adobes kundtjänst på numret som gäller för ditt land. Prenumerationer som sägs upp inom de första 30 dagarna efter inköp återbetalas. Prenumerationer på

Om du avbryter prenumerationen efter den första 30-dagarsperioden, är du inte längre berättigad till det priset för en ettårig prenumeration och du kommer att debiteras mellanskillnaden mellan priset för en månadsplan och en ettårsplan, för det antal månader som din prenumeration varit aktiv. 

Årsmedlemskap som betalas en gång per år

Ditt kreditkort debiteras med de avgifter som anges vid köptillfället.  Din prenumeration börjar gälla så fort ditt kreditkort har debiterats och förnyas automatiskt tills du säger upp den.  Priset kan komma att ändras vid prenumerationsperiodens slut.  Du kan när som helst avbryta prenumerationen med hjälp av prenumerationshanteraren på Adobe.com eller genom att ringa Adobes kundtjänst på numret som gäller för ditt land.  Prenumerationer som sägs upp inom de första 30 dagarna efter inköp återbetalas. Prenumerationer på

Om du säger upp din prenumeration innan den ettåriga bindningstiden är slut, kommer vi att återbetala en proportionerlig andel av det inköpspris som du betalade för din senaste prenumeration.

Behance Talent Search/ProSite

Månadsplan

Tjänsten blir tillgänglig när vi har bekräftat din första inbetalning. Du kommer att debiteras den summa som angetts vid inköpstillfället månadsvis tills du säger upp tjänsten. När en summa har debiterats, i början av varje månad, är debiteringen slutgiltig och kan inte återbetalas. Summan kan komma att ändras, men vi meddelar dig alltid i förväg om detta. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå in på din kontohanteringssida eller genom att kontakta kundtjänst. När du säger upp din prenumeration upphör debiteringen i början av nästa faktureringsperiod, men du kan fortsätta använda tjänsten under hela perioden.