Under en begränsad tid från 11. augusti till 29 augusti 2014 kan man köpa ett årsmedlemskap i Adobe Creative Cloud Photography till det rabatterade priset SEK 86,10/månad inkl. moms eller SEK 1028,03 inkl. moms/år under första året. Efter det första året förnyas avtalet automatiskt i ytterligare ett år till standardpriset för en årsplan (för närvarande SEK 105,78/månad eller SEK 1263,01/år) om du inte säger upp medlemskapet. Gäller vid köp av årsplan med 12-månaderskontrakt. Erbjudandet gäller endast kunder som köper direkt från Adobe Store eller via Adobes lokala direktförsäljning. Medborgare i länder som är underkastade handelsembargo är inte berättigade. Erbjudandet begränsas till ett (1) köp per kund. Erbjudandet regleras av USA:s exportlagar samt lagstiftningen i det land där mottagaren bor. Erbjudandet kan inte överlåtas, bytas, säljas, överföras eller kombineras med någon annan rabatt eller erbjudande, och heller inte lösas in mot kontanter, andra varor eller tjänster. Reservation för ändringar. Gäller inte där erbjudandet är lagstridigt.

Förnyelse

Priset gäller i 12 månader. Efter årets slut förnyas avtalet automatiskt med det standardpris som då gäller. För närvarande är normalpriset för Creative Cloud Photography SEK 105,78/månad inkl. moms eller SEK 1263,01/år inkl. moms. Vi meddelar alltid innan vi fakturerar för förnyelsen. Priset kan ändras, men vi meddelar dig alltid detta i förväg.

Uppsägning

Vi vill gärna att du stannar kvar, men om du säger upp avtalet inom 30 dagar från att det ingicks får du hela avgiften tillbaka. I annat fall faktureras du 50 % av den återstående avtalsperiodens kostnad vid uppsägning eller minskning av antalet licenser. Ring kundtjänst om du vill säga upp medlemskapet.