Senast uppdaterad: 2 november 2016
 
Adobes Integritetspolicy beskriver allmän sekretesspraxis för de flesta av Adobes webbplatser och program, inklusive Typekit. Mer sekretessrelaterad information om Typekit ges nedan.
Typekit är en tjänst som ger dig tillgång till ett bibliotek av teckensnitt.
 
Hur använder Typekit cookies?
På Typekit-webbplatsen (www.typekit.com) använder vi cookies i enlighet med vår Integritetspolicy.
Vi lägger inte in cookies eller använder dem på webbplatser för att leverera våra teckensnitt när vi ger dig tillgång till Typekit-tjänsten.
 
Vilka uppgifter samlar Typekits tjänst in?
Adobe kan komma att samla in uppgifter om vilka teckensnitt som levereras till din webbplats för att kunna ge tillgång till Typekit-tjänsten. Uppgifterna används för fakturering och överensstämmelse, och kan innefatta följande:
  • Levererade teckensnitt
  • Kit-id
  • Konto-id (identifierar kunden som kitet hör till)
  • Tjänst som ger dig tillgång till teckensnitten (t.ex. Typekit eller Edge Web Fonts)
  • App som begär teckensnitten (t.ex. Adobe Muse)
  • Server som betjänar teckensnitten (t.ex. Typekit-servrar eller Enterprise CDN)
  • Värdnamn på sidan som laddar teckensnitten
  • Hur lång tid det tar för webbläsaren att hämta teckensnitten
  • Hur lång tid det tar från det att webbläsaren har hämtat teckensnitten tills de har tillämpats
Delar Typekit min personliga information med andra?
Adobe samarbetar med teckensnittsskapare för att kunna förse dig med teckensnitt genom Typekit-tjänsten. Dessutom kan dessa skapare erbjuda teckensnitt för försäljning på Typekit Marketplace via Typekit-tjänsten. I dessa fall tillhandahåller Adobe personlig information, såsom din kontaktinformation och en sammanfattning av dina köp av licensierade teckensnitt, till teckensnittskaparna i syfte att låta teckensnittsskaparna kontrollera att du har en giltig licens för de teckensnitt du har köpt via Typekit Marketplace.