Tillgänglighet*

Adobe PageMaker 7

Systemkrav

Windows

 • Intel® Pentium®-processor
 • Microsoft® Windows NT® 4.0 med Service Pack 6, Windows® 2000 Professional med Service Pack 2, Windows XP® Professional eller Home Edition (Adobe-program i Windows XP med Service Pack 2 (på eng.))
 • 32 MB tillgängligt RAM (48 MB eller mer rekommenderas)
 • 175 MB ledigt utrymme på hårddisken för installation (200 MB eller mer rekommenderas)
 • Grafikkort med 800 × 600, 8-bitar/256 färger (skärm med 24-bitars upplösning rekommenderas)
 • Cd-enhet
 • För Adobe® PostScript®-skrivare: Adobe PostScript Level 2 eller senare

Macintosh

 • PowerPC®-processor
 • Mac OS 9.1 eller Mac OS X (endast Classic mode)
 • 30 MB RAM (45 MB rekommenderas)
 • 150 MB ledigt på disken för installation (200 MB rekommenderas)
 • Bildskärm med upplösningen 800 × 600, 8 bitar/256 färger (24-bitars upplösning rekommenderas)
 • Cd-enhet
 • För Adobe PostScript-skrivare: Adobe PostScript Level 2 eller senare