Se vad du missar.

Jämför de viktigaste funktionerna i olika versioner. Eller se nyheteri Photoshop CC.
Photoshop CC CS6 CS5 CS4 CS3
Creative Cloud Libraries
Extract Assets
Förbättrade guider
3D PDF-stöd
Förbättrade smarta objekt
Förbättrade lagerkompositioner
Rörelseeffekter i oskärpegalleriet
Fokusyta
Förbättringar av innehållsmedveten teknik
Ännu smartare Smarta stödlinjer
Typsnitt från Adobe Typekit
Sök efter typsnitt
Utökade utskriftsfunktioner av 3D
Förbättrat stöd för Windows 8.1 pekplatta och ritpenna
Utvidgat stöd för Adobe Mercury Graphics Engine
Experimentella funktioner
Intelligent uppsampling – nu ännu snabbare
Tänj perspektiv
Adobe Generator
Helt nya Smart skärpa
Reducera kameraskakning
Adobe Camera Raw 8 och Camera Raw som filter
Utökade funktioner som ingår
Tidsbesparande arbetsflöden
Innehållsmedveten flyttning
Innehållsmedveten lagning
Mercury Graphics Engine
Nya och omarbetade designverktyg
Skapa video intuitivt
Helt nytt beskärningsverktyg
Nytt galleri för oskärpa
Dela förinställningar
Förbättrade autokorrigeringar
Autoåterställning
Bakgrundssparande
Gör enkelt komplicerade markeringar
Innehållsmedveten fyllning
Tänjning av marionett
HDR-bildbehandling
Målerieffekter
Automatisk linskorrigering
Panelen Justeringar
Panelen Masker
Förbättrad autojustering av lager
Förbättrad autoblandning av bilder
Utökat skärpedjup
Smidigare panorering och zoomning
Smidig rotering av arbetsytan
Innehållsmedveten skalning
Icke-förstörande smarta filter
Verktygen Snabbval och Refine Edge
Automatisk lagerjustering och blandning
Tillgångshantering med Adobe Bridge
Förbättrad Gränspunkt
Förbättrad sammanfogning till 32-bitars HDR
Svartvitkonvertering
Bättre kurvjustering
Justerbar kloning och lagning