Genom att använda denna webbplats accepterar du att vi använder cookies

Vi har haft mycket att göra.

Med Premiere Pro CC får du alltid de senaste funktionerna så snart de släppts. Har du en äldre version? Jämför funktioner

 1. Adobe Premiere Pro CC (2014)

  Dynamiska textmallar

  Ändra texten i After Effects-kompositionerna utan att behöva lämna Premiere Pro. (kräver 2014 års utgåva av After Effects.) Se hur det fungerar

  Masker och spårning

  Skapa masker med ludd som tonar ned eller lyfter fram objekt genom att följa deras rörelse genom bildrutorna. Skicka masker till After Effects via Dynamic Link för mer avancerade funktioner för spårning. Se hur det fungerar

  Effekter på masterklipp

  När du lägger på effekter på ett masterklipp sprids ändringarna som ringar på vattnet till alla delar av klippet i sekvensen. Se hur det fungerar

  Förbättrad grafikprestanda i Mercury Playback Engine

  Arbeta snabbare tack vare förbättringar i OpenCL-arbetsflödet, en GPU-debayer för RED-media och nytt stöd för Intel Iris.

  Snabbare redigeringsarbetsflöde

  Få bättre hantering av stora projekt plus snabbare sortering och sökning på projektpanelen. Flera nya redigeringsfunktioner som svar på kundförfrågningar, som backning av matchningsbildruta och knuffning av volym-keyframe.

  Nya leveransformat

  Export till branschstandarden AS11 för broadcast och Digital Cinema Package (DCP) för screening-rum. Båda formaten innefattar tillhörande metadata. Export av stereoljud till Dolby Digital och Dolby Digital Plus.

  Integrering av Typekit

  Bläddra bland typsnitt från Typekit på titelmenyn och ladda ned dem för användning i projekten. Se hur det fungerar

  Autospara till molnet

  Säkerhetskopiera automatiskt Premiere Pro-projekten till Adobe Creative Cloud.

  Nytt stöd för originalformat

  Få inbyggt stöd för ARRI AMIRA-kameran med lämpliga färgpaletter (LUT) pålagda som masterklipp vid importen. Få också inbyggt stöd för Sony SStP, Canon RAW och förbättrat stöd för CinemaDNG. Se hur det fungerar

  Smidigare inspelning med speakerröst

  Tillgång till inställningar för ljudingång, inspelning och signalövervakning från tidslinjepanelen. Efter konfiguration kan du spela in speakerröst direkt på tidslinjen med bara ett klick.

  Bibehåll tonhöjden under snabbspolning

  Bibehåll tonhöjden när du snabbspolar eller spelar upp med lägre eller högre hastighet så att du enkelt kan höra cuesignaler via tal eller musik.

 2. Adobe Premiere Pro CC (7.2)

  Förbättrad inspelning av speakerröst

  Med ett nytt arbetsflöde för speakerröst kan du konfigurera och spela in speakerröster på ljudspår direkt från tidslinjen utan att behöva använda Audio Track Mixer.

  Flera Media Browser-paneler

  Du kan ha flera Media Browser-paneler öppna samtidigt om du vill bläddra i flera projekt eller platser samtidigt.

  Klippmarkering åsidosätter spåren

  Klippmarkering åsidosätter spåren för flera redigeringskommandon som Matcha bildruta, Markera klipp, Lyft/Extrahera, Lägg till redigering med mera. Se hur det fungerar

  Förbättrad Multicam-vy med en enda kamera

  Multicam-vy med en enda kamera visar endast en enda kamera i käll- och programmonitorn.

  Dra för att skapa en sekvens

  Du kan skapa en sekvens genom att dra media till en tom tidslinjepanel.

  Ripple-borttagning In/Ut

  Ripple-borttagning kan användas tillsammans med In/Ut-intervall i en sekvens.

  Utdata som Dolby E

  Mercury Transmit kan ge en Dolby E-ström ut för extern hårdvaruavkodning.

  Förbättrad smart rendering

  AVCi100 .mov-filer kan smart-renderas till MXF-omsluten AVCi100.

  Aktiv källa för Multi-cam

  Namnet på det aktiva källklippet visas på multi-cam-klipp som används i en sekvens.

  Nytt projekt från sekvens

  Med en eller flera sekvenser markerade på projektpanelen kan du skapa ett nytt projekt från dessa sekvenser genom att välja Arkiv > Export > Markering som Premiere Pro-projekt.

  Exportmarkör med miniatyrbild

  Markörer kan exporteras från vilken tillgång eller sekvens som helst till ett dokument, som .csv eller .html med miniatyrbilder.

  Lägg till klippmarkör direkt på klippet

  Du kan lägga till klippmarkörer på markerade klipp på tidlinjen utan att behöva läsa in dem i källmonitorn.

  Förinställning för switched audio för Multi-cam

  Du kan skapa Multicam-sekvenser med en egen förinställning för switched audio.

 3. Adobe Premiere Pro CC (7.1)

  Effektivare redigering

  Nya och bättre redigeringsfunktioner hjälper dig att hålla jämna steg med den ständigt föränderliga videomarknaden. Arbeta snabbare tack vare en ny Monitor-vy som visar nyckeldata och ger dig snabb överblick, förbättrad multicam-redigering, med mera.

  Utökat stöd för originalformat

  Arbeta med material i formaten 4K, 5K, 6K, Pro Res, DNxHD och RAW utan att behöva lägga tid på omkodning och rewrapping.

  Direktlänk till SpeedGrade

  Öppna Premiere Pro-projekt i SpeedGrade för färgsättning och sedan skicka tillbaka dem till Premiere Pro med pålagda färgkorrigeringar och andra utseendejusteringar för ytterligare redigering. Se hur det fungerar

  Förbättrad Länka och hitta

  Sekvensinställningarna är nu redigerbara så du kan använda Länka och hitta när du vill återgå till [online-] media med full upplösning fast du tidigare har klippt med alternativa proxyversioner. Se hur det fungerar

  Nya alternativ för klippnamneffekten

  Effekten Klippnamn har nu olika alternativ för att etikettera klippen och visa dem på duken. Du kan visa sekvensnamnet, projektnamnet eller filnamnet genom att välja bland dessa alternativ:
  Sekvensobjektsnamn
  Projektobjektsnamn
  Filnamn

  Förbättrade tidskodseffekter

  Tidskodseffekten matchar automatiskt parametern Tidsvisning (eller tidsbas) med källklippet.

  Kopiera och klistra in övergångar vid flera redigeringspunkter

  Du kan lägga till en övergång snabbt till flera redigeringspunkter i sekvensen genom att kopiera och klistra in övergången. Det är en smidig funktion om du har ändrat en övergångs standardinställningar och vill använda den ändrade övergången på flera ställen.

  Individuella återställningsknappar för effektparametrar

  Du kan nu återställa specifika parametervärden för en effekt utan att behöva återställa övriga parametervärden.

  Visning av metadata i Monitor-vyer

  I Premiere Pro kan du visa de metadata du vill som vyer i käll- och programmonitorn.

  Förbättrad textremsa

  Nytt stöd för undertexter i MXF-media och kodning enligt undertextningsstandarden CEA-708. Se hur det fungerar

  Förbättrat arbetsflöde med multikamera

  Med de ytterligare förbättrade arbetsflödena för Multicam kan du visa sammansatta utdataförändringar i redigeringsvyn. Slå på eller av kameravinklar eller ändra dem under redigeringen. Se hur det fungerar

  Stöd för nya kameraformat

  Nytt stöd för inbyggda filformat för Cinema DNG, Sony RAW, Phantom Cine, Canon RAW, förbättrad MJPG från Canon 1DC, Sony XAVC Long GOP, Panasonic AVC Ultra (Long GOP), 64-bitars ProRes-avkodning (endast Mac OS X 10.8 eller högre) samt stöd för export av XAVC upp till 4K och AVCi200. Phantom Cine, Canon RAW och Cinema DNG kan debayer-konverteras på en GPU med stöd för detta för bättre prestanda.

 4. Adobe Premiere Pro CC (7.0.1)

  Skapa unika titlar

  Med ett kortkommando kan du snabbt skapa en ny sekvenstitel baserat på den nuvarande titeln på tidslinjen. På tidslinjen trycker du bara på Alt (Windows) eller Option (Mac OS) och drar en aktuell titel.

  Förbättringar för Lyft eller extrahera

  Med funktionen Lyft eller extrahera kan du enkelt flytta delar av markerade klipp från en sekvens till en annan. I tidigare versioner behövde du ange både en In- och en Ut-punkt för att definiera det intervall som skulle lyftas eller extraheras. Detta fungerar nu när enbart en In- eller Ut-punkt är definierad.

  Kopiera, Klipp ut, Rensa fungerar på In- och Ut-punkter

  Funktionerna Kopiera, Klipp ut och Rensa fungerar på målspår som har definierade In- eller Ut-punkter i det intervallet. Du kan använda dessa funktioner utan att välja specifika klipp i den sekvensen.

  Aktivera/avaktivera klipp med kommandot Aktivera klipp

  Nu kan du snabbt växla mellan statuslägen för aktiverade klipp. Samtidigt som du behåller redigeringarna hjälper funktionen till att växla fram och tillbaka mellan två olika uppspelningsresultat.

  Matchande bildrutor med klippmarkering

  När du markerar ett klipp ignorerar Matcha bildruta spåren och matchar till den bildruta som finns under spelhuvudet i markerat klipp.

  Omlänkning av offline-sekvenser

  Kommandot Länka media finns nu även för offline-sekvenser. Med detta kommando kan du länka om alla medier som används i en viss sekvens utan att behöva länka om alla medier i hela projektet. Se hur det fungerar

  Förbättrad EDL-exportdialog

  I tidigare versioner av Premiere Pro tog du manuellt bort nyckelspår och övergångar för att skapa enkla EDL-filer (Edit Decision List). Nu kan du exkludera nyckelspår och övergångar direkt i dialogrutan EDL-export.

  Visa i projekt från källmonitor

  Läs in ett klipp i källmonitorn och högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på ett klipp i en sekvens och välj Visa i projekt. Premiere Pro hittar då källklippet i projektpanelen och markerar det.

  Knapp för länkad markering på tidslinjen

  Premiere Pro har funktionen Länkad markering som kan användas på alla öppna sekvenser i tidslinjepanelerna. Du kan koppla av och på Länkad markering.

  Visa i sökning från tidslinjen

  Välj ett sekvensklipp och hitta den länkade mediefilen på disken.

  Inställning för standardstarttidskod

  Ändra starttiden för sekvenserna från 00:00:00:00 till den starttid du vill ha. Du kan välja att angiven starttid ska vara standardstarttid.

  Dra och förgranska filer i källmonitorn

  Nu kan du förgranska filer enklare genom att bara dra filerna från Finder (Mac OS) eller Utforskaren (Windows) direkt i källmonitorn.

  Förbättrad Matcha bildruta

  Matcha bildrutor från källmonitorn till källfilerna i en sekvens utan att först behöva öppna sekvensen på tidslinjen.

  Identifiera enkelt offline-klipp från tidslinjen

  I tidigare versioner av Premiere Pro visades ett offline-klipp i rött på tidslinjen endast när du expanderade spåret. Nu visas alla offline-klipp i rött även om spåret inte är expanderat.

  Dialog för inställningar av toner

  I den nya dialogen för inställningar av toner kan du skapa klipp med färgstaplar och toner vid -20 dB amplitud.

  Öppna undertextklipp från panelen Undertexter

  Nu kan du dubbelklicka på ett klipp med undertexter i panelen Undertexter och visa innehållet i klippet.

  Dialogen med källinställningar kan öppnas från tidslinjen

  För klipp som innehåller källinställningar som RED och Arri Raw kan du öppna dialogen med källinställningar direkt från tidslinjen.

 5. Adobe Premiere Pro CC (7)

  Redigera med finess

  Redigera effektivare med en omarbetad tidslinje, håll enkelt reda på spåren samt dussintals nya genvägar. Ha koll på viktig information som dubblettrutor och through edits. Med Paste attributes kan man kopiera och klistra in just de effekter man behöver från ett klipp till ett annat. Se hur det fungerar

  Länka och hitta

  Dagens produktioner kan bestå av tusentals klipp, vilket gör det lätt att tappa bort filer och säkerhetskopior som sparats på flera diskar. Hitta klippen snabbt med förbättrade Link & Locate. Arbeta med proxyfiler och länkar till högupplöst bildmaterial. Se hur det fungerar

  Lumetri™ Deep Color Engine

  Färgsätt direkt med ett antal filmiska stilar i Adobe Premiere Pro tack vare Lumetri Deep Color Engine. Med Looks Browser förgranskar och ändrar man utseende med Adobe SpeedGrade lika enkelt som man lägger till en övergång. Det går också att importera LUT-format från andra system. Se hur det fungerar

  Exakt ljudkontroll och övervakning

  Styr ljudet med Audio Clip Mixer och justera ljuden fristående för den perfekta mixen. Använd ett mixerbord för bättre precision. Finjustera med TC Electronic Radar Loudness-mätaren och få tillgång till effektplugins som VST3 och Audio Units (endast Mac OS). Se hur det fungerar

  Integrering med Adobe Anywhere

  Adobe Premiere Pro är integrerat med /Adobe Anywhere for video. Teammedlemmar kan arbeta med filer på en delad server utan att behöva ladda ned dem. Slipp versionshanteringsproblem. Gör och granska redigeringar var du än befinner dig. Sätt ihop det bästa teamet – utan några geografiska hinder. Se hur det fungerar

  Mezzanine-kodekar, egna format

  Branschstandardiserade mezzanine-kodekar är inbyggda. Redigera mellan olika plattformar med Apple ProRes (kodning endast på Mac OS Få stöd för olika plattformar för MXF-paketerade Avid DNxHD-filer. Redigera direkt i ännu fler format tack vare det nya stödet för Sony XAVC och Panasonic AVC-Intra 200.

  Undertexter

  Importera, visa och justera placeringen av undertexter – även i MXF-media. Kodning enligt CEA-708-standarder. Välj om undertexterna ska bäddas in eller hanteras som separata filer. Se hur det fungerar

  Förbättrad Mercury Playback Engine

  Nu kan fler redigerare få realtidsprestanda när man arbetar med komplexa sekvenser tack vare stöd för ett större antal grafikprocessorer. Utökat stöd för olika plattformar med OpenCL och CUDA. Rendera mer sällan, arbeta snabbare med tredjepartseffekter och hantera snäva deadlines med större självförtroende.

  Originaltroget utbyte

  Uppnå större noggrannhet och smidigare arbetsflöde vid import eller export av Avid- eller Final Cut Pro-projekt. AAF-import med bättre stöd för DNxHD-media. Du kan också välja bara de sekvenser du vill ha när du exporterar till förbättrad XML eller AAF.

  Bättre multicam-redigering

  Skapa multicam-sekvenser direkt från en projektbehållare, autosynka med ljudvågformen, få bättre kontroll över ljudspårshanteringen och använd kortkommandon för nästa/föregående kamera. Visa Multicam direkt i programmonitorn. Se hur det fungerar

  Synkronisera inställningar

  Nu kan du slå dig ner vid vilket redigeringsbord som helst i världen, synka dina inställningar med Creative Cloud plus alla egna inställningar – inklusive arbetsytor och kortkommandon – så att allt blir precis så som du vill ha det. Se hur det fungerar

  Bläddra i projekten

  Ägna mindre tid åt att söka och mer tid åt att redigera. Hitta och infoga innehåll snabbare med förbättrade Media Browser. Bläddra bland befintliga projekt för att hitta specifika sekvenser och de mediefiler du vill ha och importera dem till det aktuella projektet.

  Exportstöd för flera grafikprocessorer

  Premiere Pro kan nu fullt ut utnyttja datorer med flera grafikkort vilket avsevärt kan förbättra exporttiden. Rendering och komprimering blir nu väldigt mycket snabbare.

  Stöd för ett stort antal format

  Äkta stöd för ett brett utbud med källformat utan behov av omkodning eller rewrapping. Importera filer snabbt och få omgående uppspelning utan rendering. För bandbaserade arbetsflöden finns den nya Edit-to-Tape-panelen för enklare återläggning (maskinvara från tredje part krävs).

  Adobe Story-panel

  Adobe Story Plus – ingår i Creative Cloud-medlemskapet – är ett robust manusverktyg. Importera manus med tillhörande metadata med nya Story-panelen i Adobe Premiere Pro. Navigera snabbt till specifika scener, platser, dialoger och personer medan du redigerar. Se hur det fungerar

  Förbättrade monitorfunktioner

  Se de detaljer du behöver direkt på panelerna Source och Program Monitor. Växla mellan video- och ljudvågformer med bara ett klick. Se förbättrade guider för filmtexter och bildmaterial. Hela programmet är dessutom uppdaterat med stöd för HiDPI för bättre bild på de senaste skärmarna.

  Adobe Exchange-panelen

  Ge redigeringssystemet ett lyft med nya pluginer och tillägg. Adobe Exchange-panelen är ett smidigt sätt att bläddra, installera och hitta stöd för både kostnadsfria tillägg och betaltillägg.

 6. Jämför med äldre versioner
 • Skaffa alla programmen

  Fullständigt medlemskap i Creative Cloud

  Innefattar Premiere Pro, After Effects, Photoshop med flera.

  SEK516,60/mån inkl. moms

  Köp nu

  Se alla planer

 • Fristående program

  Premiere Pro CC

  Videoproduktion och -redigering

  SEK212,79/mån inkl. moms

  Köp nu

  Se alla planer