Tillgänglighet*
Adobe
Logga in Integritet Mitt Adobe

Utbildning och certifiering

Adobes utbildningar och certifieringsprogram kan hjälpa dig att nå dina mål. Våra kurser är praktiskt inriktade och bygger på scenarier från verkligheten – på bara ett par dagar blir du produktivare och har lärt dig nya tekniker. Med vårt onlinematerial kan du lära dig det du behöver i din egen takt.

Kursalternativ

Självstudier

Gå våra interaktiva kurser på webben i din egen takt. Kurserna behandlar flertalet Adobe-program och tillhörande frågeställningar inom design och utveckling.

Lärarledda kurser*

Adobe har ett omfattande nätverk av förnämliga kursanordnare. Gå på kurs ute på stan eller förlägg den till din arbetsplats.

Lärarledda kurser i våra serverprodukter

Här finns kurser i Adobe Acrobat Connect Professional, Acrobat Connect Presenter, ColdFusion, FlashLite, Flash Media Server, Flex och LiveCycle.

Certifiering*

Testa dina kunskaper och din erfarenhet i krävande examina – en erkänd måttstock på kompetens i över 75 länder.

Workshops*

Kostnadsfritt utbildningsmaterial med vilket skolor av alla slag kan utveckla egna workshops. För skolor och högre utbildningar.

Böcker*

Vi har ett stort urval boktitlar, antingen från Adobe Press (för formgivare) eller Adobe Developer Library (för programmerare och utvecklare).

Event och seminarier*

Lär dig det du behöver vid skrivbordet. Gå på eSeminarium på webben, live eller inspelat. Programmen avser att ge ökad kompetens i Adobes produkter. Anmäl dig idag*.

Övriga utbildningsresurser

Olika format: text, ljud, video, live och on-demand.