Tillgänglighet*

Utbildning och certifiering

Adobes utbildningar och certifieringsprogram kan hjälpa dig att nå dina mål. Våra kurser är praktiskt inriktade och bygger på scenarier från verkligheten – på bara ett par dagar blir du produktivare och har lärt dig nya tekniker. Med vårt onlinematerial kan du lära dig det du behöver i din egen takt.

Kursalternativ

Självstudier

Gå våra interaktiva kurser på webben i din egen takt. Kurserna behandlar flertalet Adobe-program och tillhörande frågeställningar inom design och utveckling.

Lärarledda kurser*

Adobe har ett omfattande nätverk av förnämliga kursanordnare. Gå på kurs ute på stan eller förlägg den till din arbetsplats.

Lärarledda kurser i våra serverprodukter

Här finns kurser i Adobe Acrobat Connect Professional, Acrobat Connect Presenter, ColdFusion, FlashLite, Flash Media Server, Flex och LiveCycle.

Certifiering*

Testa dina kunskaper och din erfarenhet i krävande examina – en erkänd måttstock på kompetens i över 75 länder.

Workshops*

Kostnadsfritt utbildningsmaterial med vilket skolor av alla slag kan utveckla egna workshops. För skolor och högre utbildningar.

Böcker*

Vi har ett stort urval boktitlar, antingen från Adobe Press (för formgivare) eller Adobe Developer Library (för programmerare och utvecklare).

Event och seminarier*

Lär dig det du behöver vid skrivbordet. Gå på eSeminarium på webben, live eller inspelat. Programmen avser att ge ökad kompetens i Adobes produkter. Anmäl dig idag*.

Övriga utbildningsresurser

Olika format: text, ljud, video, live och on-demand.