Vsi izdelki


Mesečno
Storitev je na voljo takoj, ko je prvo plačilo obdelano. Do preklica vam bomo vsak mesec zaračunali znesek, naveden ob času nakupa. Ker ne gre za letno naročnino, se lahko cena spremeni, vendar vas bomo pred tem vedno obvestili. Če naročnino prekličete v 14 dneh od naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam plačila ne bomo vrnili, storitev pa boste lahko uporabljali do konca obračunskega obdobja tekočega meseca. Plačil za poslovne storitve, kot sta Behance ProSite ali Adobe Talent, vam ne bomo povrnili. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da obiščete stran Upravljanje računa ali se obrnete na podporo strankam v regiji.


Izdelki Acrobat in Document Cloud


Letna naročnina z mesečnim plačevanjem
Storitev je na voljo takoj, ko je prvo plačilo obdelano. Med obdobjem veljavnosti letne naročnine vam bomo vsak mesec zaračunali znesek, naveden ob času nakupa, ter ustrezne davke (na primer davek na dodano vrednost, če ga navedena cena ne vključuje). Če se ustrezna stopnja DDV-ja (ali drugih vključenih davkov ali pristojbin) med enoletnim obdobjem spremeni, se bo cena z vključenim davkom spremenila v skladu s tem. Naročnina se bo do preklica samodejno podaljševala ob datumu letnega podaljševanja. Cena za podaljšanje se lahko spremeni, vendar vas bomo pred tem vedno obvestili. Če naročnino prekličete v 14 dneh od naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam bomo zaračunali 50 % preostalih obveznosti, storitev pa boste lahko uporabljali do konca obračunskega obdobja tekočega meseca. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da obiščete stran Upravljanje računa ali se obrnete na podporo strankam v regiji.

Letna naročnina s predplačilom
Storitev je na voljo takoj, ko je plačilo obdelano. Letno naročnino vam bomo zaračunali kot en fiksni znesek, naveden ob času nakupa, in ustrezne davke. Naročnina se bo do preklica samodejno podaljševala ob datumu letnega podaljševanja. Cena za podaljšanje se lahko spremeni, vendar vas bomo pred tem vedno obvestili. Če naročnino prekličete v 14 dneh od naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam plačila ne bomo vrnili, storitev pa boste lahko uporabljali do konca pogodbenega obdobja. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da obiščete stran Upravljanje računa ali se obrnete na podporo strankam v regiji.


Creative Cloud za posameznike


Letna naročnina z mesečnim plačevanjem
Storitev je na voljo takoj, ko je prvo plačilo obdelano. Med obdobjem veljavnosti letne naročnine vam bomo vsak mesec zaračunali znesek, naveden ob času nakupa, ter ustrezne davke (na primer davek na dodano vrednost, če ga navedena cena ne vključuje). Če se ustrezna stopnja DDV-ja (ali drugih vključenih davkov ali pristojbin) med enoletnim obdobjem spremeni, se bo cena z vključenim davkom spremenila v skladu s tem. Naročnina se bo do preklica samodejno podaljševala ob datumu letnega podaljševanja. Cena za podaljšanje se lahko spremeni, vendar vas bomo pred tem vedno obvestili. Če naročnino prekličete v 14 dneh od naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam bomo zaračunali 50 % preostalih obveznosti, storitev pa boste lahko uporabljali do konca obračunskega obdobja tekočega meseca. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da obiščete stran Upravljanje računa ali se obrnete na podporo strankam.
 
Letna naročnina s predplačilom
Storitev je na voljo takoj, ko je plačilo obdelano. Letno naročnino vam bomo zaračunali kot en fiksni znesek, naveden ob času nakupa, in ustrezne davke. Naročnina se bo do preklica samodejno podaljševala ob datumu letnega podaljševanja. Cena za podaljšanje se lahko spremeni, vendar vas bomo pred tem vedno obvestili. Če naročnino prekličete v 14 dneh od naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam plačila ne bomo vrnili, storitev pa boste lahko uporabljali do konca pogodbenega obdobja. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da obiščete stran Upravljanje računa ali se obrnete na podporo strankam.
 
Letna naročnina z direktno bremenitvijo (Japonska in Nemčija)
Storitev je na voljo takoj, ko je prvo plačilo obdelano. Navedeno letno naročnino in ustrezne davke morate poravnati v 30 dneh od oddaje naročila. Naročnina se bo do preklica samodejno podaljševala ob datumu letnega podaljševanja. Cena za podaljšanje se lahko spremeni, vendar vas bomo pred tem vedno obvestili. Če naročnino prekličete v 14 dneh od naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam plačila ne bomo vrnili, storitev pa boste lahko uporabljali do konca pogodbenega obdobja. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da obiščete stran Upravljanje računa ali se obrnete na podporo strankam.


Creative Cloud za ekipe


Letna naročnina z mesečnim plačevanjem
Po obdelavi naročila vam je storitev na voljo takoj. Vi (ali začasni skrbnik) lahko vabite člane ekipe in dodeljujete dostop. Med trajanjem letne naročnine vam bomo vsak mesec
zaračunali znesek, naveden ob času nakupa, ter ustrezne davke (na primer davek na dodano vrednost, če ga navedena cena ne vključuje). Znesek se izračuna glede na začetno kombinacijo izdelkov in licenc s cenami, kot so bile navedene ob času nakupa. Če se ustrezna stopnja DDV-ja (ali drugih vključenih davkov ali pristojbin) med enoletnim obdobjem spremeni, se bo cena z vključenim davkom spremenila v skladu s tem.
Skrbniki ekipe lahko kadar koli kupijo dodatne licence. Cene dodatnih licenc so take, kot so navedene ob času nakupa. Do preklica se bodo licence ekipe samodejno prekinile in podaljšale ob datumu letnega podaljšanja naročnine. Cena za podaljšanje se lahko spremeni, vendar vas bomo pred tem vedno obvestili. Če naročnino prekličete v 14 dneh od naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam bomo zaračunali 50 % preostalih obveznosti, storitev pa boste lahko uporabljali do konca obračunskega obdobja tekočega meseca. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da se obrnete na podporo strankam.
 
Letna naročnina s predplačilom
Po obdelavi naročila vam je storitev na voljo takoj. Vi (ali začasni skrbnik) lahko vabite člane ekipe in dodeljujete dostop. Letno naročnino vam bomo
zaračunali kot en fiksni znesek, naveden ob času nakupa, in ustrezne davke. Skrbniki ekipe lahko kadar koli kupijo dodatne licence. Cene dodatnih licenc so take, kot so navedene ob času nakupa in so proporcionalno usklajene s preostalim časom letne naročnine. Do preklica se bodo
licence ekipe samodejno prekinile in podaljšale ob datumu letnega podaljšanja naročnine. Cena za podaljšanje se lahko spremeni, vendar vas bomo pred tem vedno obvestili. Če naročnino prekličete v 14 dneh od naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam plačila ne bomo vrnili, storitev pa boste lahko uporabljali do konca pogodbenega obdobja. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da se obrnete na podporo strankam.

Letna naročnina z direktno bremenitvijo (Japonska in Nemčija)

Po obdelavi naročila vam je storitev na voljo takoj. Vi (ali začasni skrbnik) lahko vabite člane ekipe in dodeljujete dostop. Navedeni znesek in ustrezne davke morate poravnati v 30 dneh od oddaje naročila.
Skrbniki ekipe lahko kadar koli kupijo dodatne licence. Cene dodatnih licenc so take, kot so navedene ob času nakupa in so proporcionalno usklajene s preostalim časom letne naročnine. Do preklica se bodo licence ekipe samodejno prekinile in podaljšale ob datumu letnega podaljšanja naročnine. Cena za podaljšanje se lahko spremeni, vendar vas bomo pred tem vedno obvestili. Če naročnino prekličete v 14 dneh od naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam plačila ne bomo vrnili, storitev pa boste lahko uporabljali do konca pogodbenega obdobja. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da se obrnete na podporo strankam.

Letna naročnina z naročilnico
Po obdelavi naročila vam je storitev na voljo takoj. Vi (ali začasni skrbnik) lahko vabite člane ekipe in dodeljujete dostop. Celotni znesek letne naročnine morate poravnati v 30 dneh od izdaje računa. Ob morebitnih zamudah pri plačilu računov boste morda morali plačati mesečne obresti v višini 1 % na mesec oziroma najvišji znesek, ki ga dovoljuje ustrezna zakonodaja – kar od tega je manjši znesek. Zamudne obresti se bodo seštevale, dokler računa (vključno z ustreznimi obrestmi) ne plačate v celoti. Vi boste odgovorni za poravnavo naših razumnih stroškov za izterjavo, vključno s stroški odvetniških storitev. Skrbniki skupin lahko kadar koli kupijo dodatne licence, vendar bo odobritev naročila morda odvisna od odobritve razpoložljivih sredstev. Cene dodatnih licenc so take, kot so navedene ob času nakupa in so proporcionalno usklajene s preostalim časom letne naročnine. Celotni znesek za dodatne licence morate poravnati v 30 dneh od izdaje povezanega računa. Do preklica se bodo licence ekipe samodejno prekinile in podaljšale ob datumu letnega podaljšanja naročnine. Podaljšanje bo morda odvisno od odobritve razpoložljivih sredstev. Cena za podaljšanje se lahko spremeni, vendar vas bomo pred tem vedno obvestili. Če naročnino prekličete v 14 dneh od naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam plačila ne bomo vrnili, storitev pa boste lahko uporabljali do konca pogodbenega obdobja. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da se obrnete na podporo strankam.

Prodajalci
Stranke, ki nakup opravijo posredno prek prodajalca ali Adobejevega partnerja, naj si ogledajo pogoje programa VIP.

 

Adobe Captivate, Presenter, Presenter Video Express, RoboHelp, RoboHelp Server, FrameMaker, FrameMaker XML Author, FrameMaker Publishing Server, Technical Communication Suite in Director


Letna naročnina z mesečnim plačevanjem
Storitev je na voljo takoj, ko je prvo plačilo obdelano. Med obdobjem veljavnosti letne naročnine vam bomo vsak mesec zaračunali znesek, naveden ob času nakupa, ter ustrezne davke (na primer davek na dodano vrednost, če ga navedena cena ne vključuje). Če se ustrezna stopnja DDV-ja (ali drugih vključenih davkov ali pristojbin) med enoletnim obdobjem spremeni, se bo cena z vključenim davkom spremenila v skladu s tem. Naročnina se bo do preklica samodejno podaljševala ob datumu letnega podaljševanja. Cena za podaljšanje se lahko spremeni, vendar vas bomo pred tem vedno obvestili. Če naročnino prekličete v 14 dneh od naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam bomo zaračunali 50 % preostalih obveznosti, storitev pa boste lahko uporabljali do konca obračunskega obdobja tekočega meseca. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da obiščete stran Upravljanje računa ali se obrnete na podporo strankam.


Adobe Stock in Typekit Marketplace


Nakupi na zahtevo
Stroške nakupov na zahtevo vam ne bomo povrnili. Adobe bo shranil vaše podatke o plačilu, ki jih lahko uredite na strani Upravljanje računa.


Adobe Stock


Letna naročnina z brezplačno uporabo v prvem mesecu, mesečnim plačevanjem in podaljšanjem
Ta ponudba je na voljo samo za nove naročnike na Adobe Stock in je ni mogoče kombinirati z drugimi ponudbami. Pri tej naročnini ste upravičeni samo do standardnih licenc. Ena ponudba na naročnika na Adobe Stock. Storitev je na voljo od trenutka, ko aktivirate to preizkusno obdobje tako, da posredujete podatke o plačilu. Obračunski cikel prvega meseca se ne obračuna. Med obdobjem veljavnosti prve letne naročnine vam bomo vsak mesec zaračunali zgoraj navedeni znesek ter ustrezne davke (na primer davek na dodano vrednost, če ga navedena cena ne vključuje), pri čemer se obračunavanje začne z obračunskim ciklom drugega meseca. Če se ustrezna stopnja DDV-ja (ali
drugih vključenih davkov ali pristojbin) med enoletnim obdobjem spremeni, se bo cena z vključenim davkom spremenila v skladu s tem. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da obiščete stran Upravljanje računa ali se obrnete na podporo strankam v regiji. Če jo prekličete v obračunskem ciklu prvega meseca, vaše kreditne kartice ne bomo bremenili in storitev bo na voljo do konca tega plačilnega cikla prvega meseca. Če jo prekličete v 14 dneh od začetka obračunskega cikla drugega meseca, vam bomo povrnili vse stroške. Če storitev prekličete po 14 dneh po začetku plačilnega cikla drugega meseca, vam bomo zaračunali 50 % preostalih obveznosti in storitev boste lahko uporabljali do konca obračunskega obdobja tekočega meseca. Po prvem letu
se bo naročnina do preklica samodejno podaljševala ob datumu letnega podaljševanja in v skladu z zgornjimi pravilniki o preklicu vam bomo med trajanjem vsake podaljšane letne naročnine vsak mesec zaračunali znesek, naveden ob času nakupa. O podaljšanju in morebitnih spremembah zneskov ob podaljšanju vas bomo vedno predhodno obvestili. Neporabljeni prenosi iz dovoljenega števila mesečnih prenosov vaše letne naročnine se zbirajo in prenesejo naprej za največ 12 zaporednih obračunskih ciklov samo, če ste podaljšali naročnino na Adobe Stock, ne da bi ta potekla in ne da bi jo znova uporabili z naročnino nižje vrednosti. Število neporabljenih prenosov (A) ne sme preseči dvanajstkratnika dovoljenega števila mesečnih prenosov in (B) ti prenosi samodejno potečejo po 12 mesečnih obračunskih obdobjih po datumu prve dodelitve. Ko naročnina poteče, se odrečete vsem pravicam do neporabljenih prenosov.
 
Mesečno s podaljšanjem
Pri tej naročnini ste upravičeni samo do standardnih licenc. Storitev lahko začnete uporabljati takoj po obdelavi začetnega plačila. Do preklica vam bomo vsak mesec zaračunali znesek, naveden ob času nakupa. Ker ne gre za letno naročnino, se lahko cena spremeni, vendar vas bomo pred tem vedno obvestili. Če naročnino prekličete v 14 dneh od prvega naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam plačila ne bomo vrnili, storitev
pa boste lahko uporabljali do konca obračunskega obdobja tekočega meseca. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da obiščete stran Upravljanje računa ali se obrnete na podporo strankam v regiji. Neporabljeni prenosi zbirajo in se prenesejo naprej za največ 12 zaporednih obračunskih ciklov samo, če ste podaljšali naročnino na Adobe Stock, ne da bi ta potekla in ne da bi jo znova uporabili kot naročnino z nižjo vrednostjo. Število neporabljenih prenosov (A) ne sme preseči
dvanajstkratnika dovoljenega števila mesečnih prenosov in (B) ti prenosi samodejno neprekinjeno potečejo po 12 mesečnih obračunskih obdobjih po datumu prve dodelitve. Ko naročnina poteče, se odrečete vsem pravicam do neporabljenih prenosov.
 
Mesečno brez podaljšanja
Pri tej naročnini ste upravičeni samo do standardnih licenc. Storitev lahko začnete uporabljati takoj po obdelavi začetnega plačila. Do preklica vam bomo vsak mesec zaračunali znesek, naveden ob času nakupa. Ker ne gre za letno naročnino, se lahko cena spremeni, vendar vas bomo pred tem vedno obvestili. Če naročnino prekličete v 14 dneh od prvega naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam plačila ne bomo vrnili, storitev
pa boste lahko uporabljali do konca obračunskega obdobja tekočega meseca. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da obiščete stran Upravljanje računa ali se obrnete na podporo strankam v regiji. Neporabljeni prenosi iz dovoljenega števila mesečnih prenosov vaše letne naročnine se ne prenesejo v naslednji mesec in samodejno potečejo po enem obračunskem ciklu. Ko naročnina poteče, se odrečete vsem pravicam do neporabljenih prenosov.
 
Letna naročnina z mesečnim plačevanjem in podaljšanjem
Pri tej naročnini ste upravičeni samo do standardnih licenc. Storitev lahko začnete uporabljati takoj po obdelavi začetnega plačila. Med obdobjem veljavnosti letne naročnine vam bomo vsak mesec zaračunali zgornji znesek ter ustrezne davke (na primer davek na dodano vrednost, če ga navedena cena ne vključuje). Če se ustrezna stopnja DDV-ja (ali drugih vključenih davkov ali pristojbin) med enoletnim obdobjem spremeni, se bo cena z vključenim davkom spremenila v skladu s tem. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da obiščete stran Upravljanje računa ali se obrnete na podporo strankam v regiji. Če naročnino prekličete v 14 dneh od naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam bomo zaračunali 50 % preostalih obveznosti, storitev pa boste lahko uporabljali do konca obračunskega obdobja tekočega meseca. Naročnina se bo do preklica samodejno podaljševala ob datumu letnega podaljševanja. O podaljšanju in morebitnih spremembah zneskov ob podaljšanju vas bomo vedno predhodno obvestili. Neporabljeni prenosi iz dovoljenega števila mesečnih prenosov vaše letne naročnine se zbirajo in prenesejo naprej za največ 12 zaporednih obračunskih ciklov samo, če ste podaljšali naročnino na Adobe Stock, ne da bi ta potekla in ne da bi jo znova uporabili z naročnino nižje vrednosti. Število neporabljenih prenosov (A) ne sme preseči dvanajstkratnika dovoljenega števila mesečnih prenosov in (B) ti prenosi samodejno neprekinjeno potečejo po 12 mesečnih obračunskih obdobjih po datumu prve dodelitve. Ko naročnina poteče, se odrečete vsem pravicam do neporabljenih prenosov.
 
Letna naročnina z mesečnim plačevanjem brez podaljšanja
Pri tej naročnini ste upravičeni samo do standardnih licenc. Storitev lahko začnete uporabljati takoj po obdelavi začetnega plačila. Med obdobjem veljavnosti letne naročnine vam bomo vsak mesec zaračunali zgornji znesek ter ustrezne davke (na primer davek na dodano vrednost, če ga navedena cena ne vključuje). Če se ustrezna stopnja DDV-ja (ali drugih vključenih davkov ali pristojbin) med enoletnim obdobjem spremeni, se bo cena z vključenim davkom spremenila v skladu s tem. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da obiščete stran Upravljanje računa ali se obrnete na podporo strankam v regiji. Če naročnino prekličete v 14 dneh od naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam bomo zaračunali 50 % preostalih obveznosti, storitev pa boste lahko uporabljali do konca obračunskega obdobja tekočega meseca. Naročnina se bo do preklica samodejno podaljševala ob datumu letnega podaljševanja. O podaljšanju in morebitnih spremembah zneskov ob podaljšanju vas bomo vedno predhodno obvestili. Neporabljeni prenosi iz dovoljenega števila mesečnih prenosov vaše letne naročnine se ne prenesejo v naslednji mesec in samodejno potečejo po enem obračunskem ciklu. Ko naročnina poteče, se odrečete vsem pravicam do neporabljenih prenosov.
 
Letna naročnina s predplačilom in podaljšanjem
Pri tej naročnini ste upravičeni samo do standardnih licenc. Storitev lahko začnete uporabljati takoj po obdelavi plačila. Letno naročnino vam bomo zaračunali kot en fiksni, zgoraj navedeni znesek in ustrezne davke. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da obiščete stran Upravljanje računa ali se obrnete na podporo strankam v regiji. Če naročnino prekličete v 14 dneh od naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam plačila ne bomo vrnili, storitev pa boste lahko uporabljali do konca pogodbenega obdobja. Naročnina se bo do preklica samodejno podaljševala ob datumu letnega podaljševanja. O podaljšanju in morebitnih spremembah zneskov ob podaljšanju vas bomo vedno predhodno obvestili. Neporabljeni prenosi iz dovoljenega števila mesečnih prenosov vaše letne naročnine se zbirajo in prenesejo naprej za največ 12 zaporednih obračunskih ciklov samo, če ste podaljšali naročnino na Adobe Stock, ne da bi ta potekla in ne da bi jo znova uporabili z naročnino nižje vrednosti. Število neporabljenih prenosov (A) ne sme preseči dvanajstkratnika dovoljenega števila mesečnih prenosov in (B) ti prenosi samodejno neprekinjeno potečejo po 12 mesečnih obračunskih obdobjih po datumu prve dodelitve. Ko naročnina poteče, se odrečete vsem pravicam do neporabljenih prenosov.
 
Letna naročnina s predplačilom brez podaljšanja
Pri tej naročnini ste upravičeni samo do standardnih licenc. Storitev lahko začnete uporabljati takoj po obdelavi začetnega plačila. Zgornji znesek vam bomo zaračunali kot en fiksni znesek in ustrezne davke. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da obiščete stran Upravljanje računa ali se obrnete na podporo strankam v regiji. Če naročnino prekličete v 14 dneh od naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam plačila ne bomo vrnili, storitev pa boste lahko uporabljali do konca pogodbenega obdobja. Naročnina se bo do preklica samodejno podaljševala ob datumu letnega podaljševanja. O podaljšanju in morebitnih spremembah zneskov ob podaljšanju vas bomo vedno predhodno obvestili. Neporabljeni prenosi iz dovoljenega števila mesečnih prenosov vaše letne naročnine se ne prenesejo v naslednji mesec in samodejno potečejo po enem obračunskem ciklu. Ko naročnina poteče, se odrečete vsem pravicam do neporabljenih prenosov.