Vsi izdelki


Mesečno
 
Storitev lahko začnete uporabljati takoj po obdelavi začetnega plačila. Vaša naročnina se bo nadaljevala brez obvestila o obnovitvi, dokler je ne prekinete. Ker ne gre za letno naročnino, se lahko mesečna cena spremeni, vendar boste o vsaki spremembi mesečne cene obveščeni z možnostjo prekinitve v skladu s temi pogoji. Če naročnino prekličete v 14 dneh od prvega naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam plačila ne bomo vrnili, storitev pa boste lahko uporabljali do konca obračunskega obdobja tekočega meseca. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da obiščete stran Upravljanje računa* ali se obrnete na podporo strankam v regiji pet (5) dni pred datum mesečnega obračuna, sicer bo prekinitev začela veljati z datumom izstavitve računa naslednjega meseca.
*V določenih državah je mogoče prekinitve izvesti samo, če se obrnete na podporo strankam, glejte seznam držav tukaj.


Izdelki Acrobat in Document Cloud


Letna naročnina z mesečnim plačevanjem
 
Storitev lahko začnete uporabljati takoj po obdelavi začetnega plačila. Med obdobjem veljavnosti letne naročnine vam bomo vsak mesec zaračunali znesek, naveden ob času nakupa, ter ustrezne davke (na primer davek na dodano vrednost, če ga navedena cena ne vključuje). Če se ustrezna stopnja DDV-ja (ali drugih vključenih davkov ali pristojbin) med enoletnim obdobjem spremeni, se bo cena z vključenim davkom spremenila v skladu s tem. Naročnina se bo do preklica samodejno podaljševala ob datumu letnega podaljševanja. Mesečna cena se lahko spremeni, vendar boste o vsaki spremembi mesečne cene obveščeni z možnostjo prekinitve v skladu s temi pogoji. Če naročnino prekličete v 14 dneh od prvega naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam bomo zaračunali 50 % preostalih obveznosti, storitev pa boste lahko uporabljali do konca obračunskega obdobja tekočega meseca. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da obiščete stran Upravljanje računa* ali se obrnete na podporo strankam v regiji.
 
*V določenih državah je mogoče prekinitve izvesti samo, če se obrnete na podporo strankam, glejte seznam držav tukaj.

Letna naročnina s predplačilom
 
Storitev lahko začnete uporabljati takoj po obdelavi plačila. Letno naročnino vam bomo zaračunali kot en fiksni znesek, naveden ob času nakupa, in ustrezne davke. Naročnina se bo do preklica samodejno podaljševala ob datumu letnega podaljševanja. Mesečna cena se lahko spremeni, vendar boste o vsaki spremembi mesečne cene obveščeni z možnostjo prekinitve v skladu s temi pogoji. Če naročnino prekličete v 14 dneh od prvega naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam plačila ne bomo vrnili, storitev pa boste lahko uporabljali do konca pogodbenega obdobja. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da obiščete stran Upravljanje računa* ali se obrnete na podporo strankam v regiji.
 
*V določenih državah je mogoče prekinitve izvesti samo, če se obrnete na podporo strankam, glejte seznam držav tukaj.


Creative Cloud za posameznike


Letna naročnina z mesečnim plačevanjem
 
Storitev lahko začnete uporabljati takoj po obdelavi začetnega plačila. Med obdobjem veljavnosti letne naročnine vam bomo vsak mesec zaračunali znesek, naveden ob času nakupa, ter ustrezne davke (na primer davek na dodano vrednost, če ga navedena cena ne vključuje). Če se ustrezna stopnja DDV-ja (ali drugih vključenih davkov ali pristojbin) med enoletnim obdobjem spremeni, se bo cena z vključenim davkom spremenila v skladu s tem. Naročnina se bo do preklica samodejno podaljševala ob datumu letnega podaljševanja. Mesečna cena se lahko spremeni, vendar boste o vsaki spremembi mesečne cene obveščeni z možnostjo prekinitve v skladu s temi pogoji. Če naročnino prekličete v 14 dneh od prvega naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam bomo zaračunali 50 % preostalih obveznosti, storitev pa boste lahko uporabljali do konca obračunskega obdobja tekočega meseca. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da obiščete stran Upravljanje računa* ali se obrnete na podporo strankam.
 
*V določenih državah je mogoče prekinitve izvesti samo, če se obrnete na podporo strankam, glejte seznam držav tukaj.
 
Letna naročnina s predplačilom
 
Storitev lahko začnete uporabljati takoj po obdelavi plačila. Letno naročnino vam bomo zaračunali kot en fiksni znesek, naveden ob času nakupa, in ustrezne davke. Naročnina se bo do preklica samodejno podaljševala ob datumu letnega podaljševanja. Mesečna cena se lahko spremeni, vendar boste o vsaki spremembi mesečne cene obveščeni z možnostjo prekinitve v skladu s temi pogoji. Če naročnino prekličete v 14 dneh od prvega naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam plačila ne bomo vrnili, storitev pa boste lahko uporabljali do konca pogodbenega obdobja. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da obiščete stran Upravljanje računa* ali se obrnete na podporo strankam.
 
*V določenih državah je mogoče prekinitve izvesti samo, če se obrnete na podporo strankam, glejte seznam držav tukaj.
 
Letna pogodba, neposredna bremenitev (Japonska in Nemčija)
 
Storitev lahko začnete uporabljati takoj po obdelavi naročila. Navedeno letno naročnino in ustrezne davke morate poravnati v 30 dneh od oddaje naročila. Naročnina se bo do preklica samodejno podaljševala ob datumu letnega podaljševanja. Mesečna cena se lahko spremeni, vendar boste o vsaki spremembi mesečne cene obveščeni z možnostjo prekinitve v skladu s temi pogoji. Če naročnino prekličete v 14 dneh od prvega naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam plačila ne bomo vrnili, storitev pa boste lahko uporabljali do konca pogodbenega obdobja. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da obiščete stran Upravljanje računa* ali se obrnete na podporo strankam.
 
*V določenih državah je mogoče prekinitve izvesti samo, če se obrnete na podporo strankam, glejte seznam držav tukaj.


Creative Cloud za ekipe


Letna naročnina z mesečnim plačevanjem
 
Po obdelavi naročila vam je storitev na voljo takoj. Vi (ali začasni skrbnik) lahko vabite člane ekipe in dodeljujete dostop. Med trajanjem letne naročnine vam bomo vsak mesec zaračunali znesek, naveden ob času nakupa, ter ustrezne davke (na primer davek na dodano vrednost, če ga navedena cena ne vključuje). Znesek se izračuna glede na začetno kombinacijo izdelkov in licenc s cenami, kot so bile navedene ob času nakupa. Če se ustrezna stopnja DDV-ja (ali drugih vključenih davkov ali pristojbin) med enoletnim obdobjem spremeni, se bo cena z vključenim davkom spremenila v skladu s tem.
Skrbniki ekipe lahko kadar koli kupijo dodatne licence. Cene dodatnih licenc so take, kot so navedene ob času nakupa. Do preklica se bodo licence ekipe samodejno prekinile in podaljšale ob datumu letnega podaljšanja naročnine. Mesečna cena se lahko spremeni, vendar boste o vsaki spremembi mesečne cene obveščeni z možnostjo prekinitve v skladu s temi pogoji. Če naročnino prekličete v 14 dneh od prvega naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam bomo zaračunali 50 % preostalih obveznosti, storitev pa se bo nemudoma zaključila. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da se obrnete na podporo strankam.
 
Letna naročnina s predplačilom
 
Po obdelavi naročila vam je storitev na voljo takoj. Vi (ali začasni skrbnik) lahko vabite člane ekipe in dodeljujete dostop. Letno naročnino vam bomo zaračunali kot en fiksni znesek, naveden ob času nakupa, in ustrezne davke.
 
Skrbniki ekipe lahko kadar koli kupijo dodatne licence. Cene dodatnih licenc so take, kot so navedene ob času nakupa in so proporcionalno usklajene s preostalim časom letne naročnine. Do preklica se bodo licence ekipe samodejno prekinile in podaljšale ob datumu letnega podaljšanja naročnine. Mesečna cena se lahko spremeni, vendar boste o vsaki spremembi mesečne cene obveščeni z možnostjo prekinitve v skladu s temi pogoji. Če naročnino prekličete v 14 dneh od prvega naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam plačila ne bomo vrnili, storitev pa se bo nemudoma zaključila. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da se obrnete na podporo strankam.

Letna pogodba, neposredna bremenitev (Japonska in Nemčija)
 
Po obdelavi naročila vam je storitev na voljo takoj. Vi (ali začasni skrbnik) lahko vabite člane ekipe in dodeljujete dostop. Navedeni znesek in ustrezne davke morate poravnati v 30 dneh od oddaje naročila.
Skrbniki ekipe lahko kadar koli kupijo dodatne licence. Cene dodatnih licenc so take, kot so navedene ob času nakupa in so proporcionalno usklajene s preostalim časom letne naročnine. Do preklica se bodo licence ekipe samodejno prekinile in podaljšale ob datumu letnega podaljšanja naročnine. Mesečna cena se lahko spremeni, vendar boste o vsaki spremembi mesečne cene obveščeni z možnostjo prekinitve v skladu s temi pogoji. Če naročnino prekličete v 14 dneh od prvega naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam plačila ne bomo vrnili, storitev pa se bo nemudoma zaključila. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da se obrnete na podporo strankam.

Letna pogodba, naročilnica
 
Po obdelavi naročila vam je storitev na voljo takoj. Vi (ali začasni skrbnik) lahko vabite člane ekipe in dodeljujete dostop. Celotni znesek letne naročnine morate poravnati v 30 dneh od izdaje računa. Ob morebitnih zamudah pri plačilu računov boste morda morali plačati mesečne obresti v višini 1 % na mesec oziroma najvišji znesek, ki ga dovoljuje ustrezna zakonodaja – kar od tega je manjši znesek. Zamudne obresti se bodo seštevale, dokler računa (vključno z ustreznimi obrestmi) ne plačate v celoti. Odgovorni ste za povračilo naših razumnih stroškov zbiranja, vključno z odvetniškimi stroški.
Skrbniki ekipe lahko kadar koli kupijo dodatne licence, vendar bo vaše naročilo morda odvisno od odobritve razpoložljivih sredstev. Cene dodatnih licenc so take, kot so navedene ob času nakupa in so proporcionalno usklajene s preostalim časom letne naročnine. Celotni znesek za dodatne licence morate poravnati v 30 dneh od izdaje povezanega računa. Do preklica se bodo licence ekipe samodejno prekinile in podaljšale ob datumu letnega podaljšanja naročnine. Podaljšanje bo morda odvisno od odobritve razpoložljivih sredstev. Cena za podaljšanje se lahko spremeni, vendar vas bomo pred tem vedno obvestili. Če naročnino prekličete v 14 dneh od naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam plačila ne bomo vrnili, storitev pa boste lahko uporabljali do konca pogodbenega obdobja. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da se obrnete na kadar koli, vendar bo vaše naročilo morda odvisno od odobritve razpoložljivih sredstev. Cene dodatnih licenc so take, kot so navedene ob času nakupa in so proporcionalno usklajene s preostalim časom letne naročnine. Celotni znesek za dodatne licence morate poravnati v 30 dneh od izdaje povezanega računa. Do preklica se bodo licence ekipe samodejno prekinile in podaljšale ob datumu letnega podaljšanja naročnine. Podaljšanje bo morda odvisno od odobritve razpoložljivih sredstev. Mesečna cena se lahko spremeni, vendar boste o vsaki spremembi mesečne cene obveščeni z možnostjo prekinitve v skladu s temi pogoji. Če naročnino prekličete v 14 dneh od prvega naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam plačila ne bomo vrnili, storitev pa se bo nemudoma zaključila. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da se obrnete na podporo strankam.

Distributerji
 
Stranke, ki nakup opravijo posredno prek distributerja ali Adobejevega partnerja, naj si ogledajo pogoje programa VIP.
 

Adobe Captivate, Presenter, Presenter Video Express, RoboHelp, RoboHelp Server, FrameMaker, FrameMaker XML Author, FrameMaker Publishing Server, Technical Communication Suite in Director


Letna naročnina z mesečnim plačevanjem
 
Storitev lahko začnete uporabljati takoj po obdelavi začetnega plačila. Med obdobjem veljavnosti letne naročnine vam bomo vsak mesec zaračunali znesek, naveden ob času nakupa, ter ustrezne davke (na primer davek na dodano vrednost, če ga navedena cena ne vključuje). Če se ustrezna stopnja DDV-ja (ali drugih vključenih davkov ali pristojbin) med enoletnim obdobjem spremeni, se bo cena z vključenim davkom spremenila v skladu s tem. Naročnina se bo do preklica samodejno podaljševala ob datumu letnega podaljševanja. Mesečna cena se lahko spremeni, vendar boste o vsaki spremembi mesečne cene obveščeni z možnostjo prekinitve v skladu s temi pogoji. Če naročnino prekličete v 14 dneh od prvega naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam bomo zaračunali 50 % preostalih obveznosti, storitev pa boste lahko uporabljali do konca obračunskega obdobja tekočega meseca. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da obiščete stran Upravljanje računa* ali se obrnete na podporo strankam.
 
*V določenih državah je mogoče prekinitve izvesti samo, če se obrnete na podporo strankam, glejte seznam držav tukaj.


Adobe Stock in Typekit Marketplace


Nakupi na zahtevo
 
Nakupi na zahtevo se ne povrnejo. Adobe bo shranil vaše podatke o plačilu, ki jih lahko uredite na strani Upravljanje računa.


Adobe Stock


Prvi mesec brezplačno, letna naročnina z mesečnim plačevanjem, s prenosom
 
Ta ponudba velja samo za nove stranke Adobe Stock in se ne more združevati z drugimi ponudbami. Pri tej naročnini ste upravičeni samo do standardnih licenc. Ena ponudba na naročnika na Adobe Stock. Storitev je na voljo od trenutka, ko aktivirate to preizkusno obdobje tako, da posredujete podatke o plačilu. Obračunski cikel prvega meseca se ne obračuna. Med obdobjem veljavnosti prve letne naročnine vam bomo vsak mesec zaračunali zgoraj navedeni znesek ter ustrezne davke (na primer davek na dodano vrednost, če ga navedena cena ne vključuje), pri čemer se obračunavanje začne z obračunskim ciklom drugega meseca. Če se ustrezna stopnja DDV-ja (ali drugih vključenih davkov ali pristojbin) med enoletnim obdobjem spremeni, se bo cena z vključenim davkom spremenila v skladu s tem. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da obiščete stran Upravljanje računa* ali se obrnete na podporo strankam v regiji. Če jo prekličete v obračunskem ciklu prvega meseca, vaše kreditne kartice ne bomo bremenili in storitev bo na voljo do konca tega plačilnega cikla prvega meseca. Če jo prekličete v 14 dneh od začetka obračunskega cikla drugega meseca, vam bomo povrnili vse stroške. Če storitev prekličete po 14 dneh po začetku plačilnega cikla drugega meseca, vam bomo zaračunali 50 % preostalih obveznosti in storitev boste lahko uporabljali do konca obračunskega obdobja tekočega meseca. Po prvem letu se bo naročnina do preklica samodejno podaljševala ob datumu letnega podaljševanja in v skladu z zgornjimi pravilniki o preklicu vam bomo med trajanjem vsake podaljšane letne naročnine vsak mesec zaračunali znesek, naveden ob času nakupa. O podaljšanju in morebitnih spremembah zneskov ob podaljšanju vas bomo vedno predhodno obvestili. Neporabljeni prenosi iz dovoljenega števila mesečnih prenosov vaše letne naročnine se zbirajo in prenesejo naprej za največ 12 zaporednih obračunskih ciklov samo, če ste podaljšali naročnino na Adobe Stock, ne da bi ta potekla in ne da bi jo znova uporabili z naročnino nižje vrednosti. Število neporabljenih prenosov (A) ne sme preseči dvanajstkratnika dovoljenega števila mesečnih prenosov in (B) ti prenosi samodejno potečejo po 12 mesečnih obračunskih obdobjih po datumu prve dodelitve. Ko naročnina poteče, se odrečete vsem pravicam do neporabljenih prenosov.
 
*V določenih državah je mogoče prekinitve izvesti samo, če se obrnete na podporo strankam, glejte seznam držav tukaj.
 
Mesečno, s prenosom
 
Pri tej naročnini ste upravičeni samo do standardnih licenc. Storitev lahko začnete uporabljati takoj po obdelavi začetnega plačila. Do preklica vam bomo vsak mesec zaračunali znesek, naveden ob času nakupa. Ker ne gre za letno naročnino, se lahko cena spremeni, vendar vas bomo pred tem vedno obvestili. Če naročnino prekličete v 14 dneh od prvega naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam plačila ne bomo vrnili, storitev pa boste lahko uporabljali do konca obračunskega obdobja tekočega meseca. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da obiščete stran Upravljanje računa* ali se obrnete na podporo strankam v regiji. Neporabljeni prenosi zbirajo in se prenesejo naprej za največ 12 zaporednih obračunskih ciklov samo, če ste podaljšali naročnino na Adobe Stock, ne da bi ta potekla in ne da bi jo znova uporabili kot naročnino z nižjo vrednostjo. Število neporabljenih prenosov (A) ne sme preseči dvanajstkratnika dovoljenega števila mesečnih prenosov in (B) ti prenosi samodejno neprekinjeno potečejo po 12 mesečnih obračunskih obdobjih po datumu prve dodelitve. Ko naročnina poteče, se odrečete vsem pravicam do neporabljenih prenosov.
*V določenih državah je mogoče prekinitve izvesti samo, če se obrnete na podporo strankam, glejte seznam držav tukaj.
 
Mesečno, brez prenosa
 
Pri tej naročnini ste upravičeni samo do standardnih licenc. Storitev lahko začnete uporabljati takoj po obdelavi začetnega plačila. Do preklica vam bomo vsak mesec zaračunali znesek, naveden ob času nakupa. Ker ne gre za letno naročnino, se lahko cena spremeni, vendar boste o vsaki spremembi cene obveščeni z možnostjo za prekinitev v skladu s temi pogoji. Če naročnino prekličete v 14 dneh od prvega naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam plačila ne bomo vrnili, storitev pa boste lahko uporabljali do konca obračunskega obdobja tekočega meseca. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da obiščete stranUpravljanje računa* ali se obrnete na podporo strankam v regiji. Neporabljeni prenosi iz dovoljenega števila mesečnih prenosov vaše letne naročnine se ne prenesejo v naslednji mesec in samodejno potečejo po enem obračunskem ciklu. Ko naročnina poteče, se odrečete vsem pravicam do neporabljenih prenosov.
 
*V določenih državah je mogoče prekinitve izvesti samo, če se obrnete na podporo strankam, glejte seznam držav tukaj.
 
Letna naročnina z mesečnim plačevanjem, s prenosom
 
Pri tej naročnini ste upravičeni samo do standardnih licenc. Storitev lahko začnete uporabljati takoj po obdelavi začetnega plačila. Med obdobjem veljavnosti letne naročnine vam bomo vsak mesec zaračunali zgornji znesek ter ustrezne davke (na primer davek na dodano vrednost, če ga navedena cena ne vključuje). Če se ustrezna stopnja DDV-ja (ali drugih vključenih davkov ali pristojbin) med enoletnim obdobjem spremeni, se bo cena z vključenim davkom spremenila v skladu s tem. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da obiščete stran Upravljanje računa* ali se obrnete na podporo strankam v regiji. Če naročnino prekličete v 14 dneh od prvega naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam bomo zaračunali 50 % preostalih obveznosti, storitev pa boste lahko uporabljali do konca obračunskega obdobja tekočega meseca. Naročnina se bo do preklica samodejno podaljševala ob datumu letnega podaljševanja. O podaljšanju in morebitnih spremembah zneskov ob podaljšanju vas bomo vedno predhodno obvestili z možnostjo prekinitve v skladu s temi pogoji. Neporabljeni prenosi iz dovoljenega števila mesečnih prenosov vaše letne naročnine se zbirajo in prenesejo naprej za največ 12 zaporednih obračunskih ciklov samo, če ste podaljšali naročnino na Adobe Stock, ne da bi ta potekla in ne da bi jo znova uporabili z naročnino nižje vrednosti. Število neporabljenih prenosov (A) ne sme preseči dvanajstkratnika dovoljenega števila mesečnih prenosov in (B) ti prenosi samodejno neprekinjeno potečejo po 12 mesečnih obračunskih obdobjih po datumu prve dodelitve. Ko naročnina poteče, se odrečete vsem pravicam do neporabljenih prenosov.
 
*V določenih državah je mogoče prekinitve izvesti samo, če se obrnete na podporo strankam, glejte seznam držav tukaj.
 
Letna naročnina z mesečnim plačevanjem, brez prenosa
 
Pri tej naročnini ste upravičeni samo do standardnih licenc. Storitev lahko začnete uporabljati takoj po obdelavi začetnega plačila. Med obdobjem veljavnosti letne naročnine vam bomo vsak mesec zaračunali zgornji znesek ter ustrezne davke (na primer davek na dodano vrednost, če ga navedena cena ne vključuje). Če se ustrezna stopnja DDV-ja (ali drugih vključenih davkov ali pristojbin) med enoletnim obdobjem spremeni, se bo cena z vključenim davkom spremenila v skladu s tem. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da obiščete stranUpravljanje računa* ali se obrnete na podporo strankam v regiji. Če naročnino prekličete v 14 dneh od prvega naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam bomo zaračunali 50 % preostalih obveznosti, storitev pa boste lahko uporabljali do konca obračunskega obdobja tekočega meseca. Naročnina se bo do preklica samodejno podaljševala ob datumu letnega podaljševanja. O podaljšanju in morebitnih spremembah zneskov ob podaljšanju vas bomo vedno predhodno obvestili z možnostjo prekinitve v skladu s temi pogoji. Neporabljeni prenosi iz dovoljenega števila mesečnih prenosov vaše letne naročnine se ne prenesejo v naslednji mesec in samodejno potečejo po enem obračunskem ciklu. Ko naročnina poteče, se odrečete vsem pravicam do neporabljenih prenosov.
 
*V določenih državah je mogoče prekinitve izvesti samo, če se obrnete na podporo strankam, glejte seznam držav tukaj.
 
Letna naročnina s predplačilom, s prenosom
 
Pri tej naročnini ste upravičeni samo do standardnih licenc. Storitev lahko začnete uporabljati takoj po obdelavi plačila. Letno naročnino vam bomo zaračunali kot en fiksni, zgoraj navedeni znesek in ustrezne davke. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da obiščete stranUpravljanje računa* ali se obrnete na podporo strankam v regiji. Če naročnino prekličete v 14 dneh od prvega naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam plačila ne bomo vrnili, storitev pa boste lahko uporabljali do konca pogodbenega obdobja. Naročnina se bo do preklica samodejno podaljševala ob datumu letnega podaljševanja. O podaljšanju in morebitnih spremembah zneskov ob podaljšanju vas bomo vedno predhodno obvestili z možnostjo prekinitve v skladu s temi pogoji. Neporabljeni prenosi iz dovoljenega števila mesečnih prenosov vaše letne naročnine se zbirajo in prenesejo naprej za največ 12 zaporednih obračunskih ciklov samo, če ste podaljšali naročnino na Adobe Stock, ne da bi ta potekla in ne da bi jo znova uporabili z naročnino nižje vrednosti. Število neporabljenih prenosov (A) ne sme preseči dvanajstkratnika dovoljenega števila mesečnih prenosov in (B) ti prenosi samodejno neprekinjeno potečejo po 12 mesečnih obračunskih obdobjih po datumu prve dodelitve. Ko naročnina poteče, se odrečete vsem pravicam do neporabljenih prenosov.
 
*V določenih državah je mogoče prekinitve izvesti samo, če se obrnete na podporo strankam, glejte seznam držav tukaj.
 
Letna naročnina s predplačilom, brez prenosa
 
Pri tej naročnini ste upravičeni samo do standardnih licenc. Storitev lahko začnete uporabljati takoj po obdelavi začetnega plačila. Zgornji znesek vam bomo zaračunali kot en fiksni znesek in ustrezne davke. Naročnine lahko kadar koli prekličete tako, da obiščete stranUpravljanje računa* ali se obrnete na podporo strankam v regiji. Če naročnino prekličete v 14 dneh od prvega naročila, vam bomo povrnili vse stroške. Če jo prekličete po 14 dneh, vam plačila ne bomo vrnili, storitev pa boste lahko uporabljali do konca pogodbenega obdobja. Naročnina se bo do preklica samodejno podaljševala ob datumu letnega podaljševanja. O podaljšanju in morebitnih spremembah zneskov ob podaljšanju vas bomo vedno predhodno obvestili z možnostjo prekinitve v skladu s temi pogoji. Neporabljeni prenosi iz dovoljenega števila mesečnih prenosov vaše letne naročnine se ne prenesejo v naslednji mesec in samodejno potečejo po enem obračunskem ciklu. Ko naročnina poteče, se odrečete vsem pravicam do neporabljenih prenosov.
 
*V določenih državah je mogoče prekinitve izvesti samo, če se obrnete na podporo strankam, glejte seznam držav tukaj.