Dostopnost za ljudi s posebnimi potrebami

Pogodba za zagotavljanje storitve Adobe® Typekit®

Zadnja posodobitev: 1. junija 2013. Ta različica v celoti nadomesti različico z dne 7. maja 2012.

Z uporabo storitve Typekit ali namestitvijo katerega koli dela programske opreme v okviru storitve se strinjate z naslednjimi pogoji. Natančno preberite pogoje.

Preglednica

Primerjava naročniških paketov Individualni paket Poslovni paket Podjetniški paket
Osnovni pojmi Yes Yes Yes
Dodatna pogodba o zagotavljanju ravni storitev   Yes Yes
Nadomestilo     Yes

1. Opredelitve pojmov.
Pogodba vsebuje pogosto uporabljene izraze, ki so opredeljeni v 7.poglavju spodaj.
2. Osnovni pojmi.
Uporabo storitve urejajo ti dodatni pogoji uporabe (Dodatni pogoji), ki dopolnjujejo pogoje uporabe družbe Adobe.com (Splošni pogoji) ter so na voljo na spletni strani www.adobe.com/go/terms_si in kot sklici vključeni v te dodatne pogoje.
2.1 Naročniški paketi in naročnine.
2.1.1 Storitev vsebuje brezplačne individualne ter plačljive individualne, poslovne in podjetniške naročniške pakete, ki vam omogočajo dostop do licenčne vsebine za uporabo v vaših objavljenih vsebinah. Nekateri plačljivi naročniški paketi poleg tega ponujajo poskusno obdobje uporabe.
2.1.2 Za brezplačne različice naročniških paketov od vas nihče ne sme zahtevati številke plačilne kartice. Če se želite naročiti na plačljiv naročniški paket, boste morali vnesti številko svoje plačilne kartice, za naročnino za izbrani naročniški paket pa bomo vašo plačilno kartico bremenili takoj po prijavi. Po tem vašo plačilno kartico za znesek naročnine za naročniški paket vnaprej bremenimo enkrat mesečno ali letno, odvisno od paketa.
2.1.3 Po izvedenem plačilu povrnitev naročnine ni mogoča. Če vaše plačilne kartice ni mogoče bremeniti ob zapadlosti plačila za naročniški paket, vas bomo o tem morda poskusili obvestiti. Pridržujemo si pravico do začasne prekinitve dostopa do storitve, če se ne odzovete pravočasno in nam ne pošljete posodobljenih podatkov o plačilni kartici ter naročnine za naročniški paket ne poravnate pravočasno.
2.1.4 Naročnine naročniških paketov ne vključujejo davkov, dajatev ali taks davčnih organov, pri čemer ste sami odgovorni za njihovo plačilo, razen (zveznih ali državnih) davkov v Združenih državah Amerike.
2.2 Plačilo naročniškega paketa; prekomerna uporaba.
2.2.1 Če sklenete plačljiv naročniški paket, se strinjate s pravočasnim in vnaprejšnjim plačevanjem pred odobritvijo dostopa do licenčne vsebine.
2.2.2 Cene naročniških paketov se lahko spremenijo ob 30-dnevnem vnaprejšnjem obvestilu na spletnem mestu typekit.com. Če po 30 dneh od izdaje obvestila (pred potekom prej veljavnega naročniškega paketa) družba Adobe spremeni cene paketov, vsakršna nadaljnja uporaba licenčne vsebine z vaše strani pomeni, da se strinjate s temi spremembami. Če obdobje vnaprej plačanega naročniškega paketa še vedno teče, bodo morebitne spremembe cen naročniškega paketa veljavne šele ob obnovi naročniškega paketa, torej po poteku vašega vnaprej plačanega naročniškega paketa.
2.2.3 Vsak naročniški paket vključuje omejitve glede obsega uporabe. Te omejitve veljajo za licenčno vsebino in so lahko navedene tudi v profilu vašega računa. Če vaša uporaba licenčne vsebine preseže omejitve, določene za licenčno vsebino ali vaš zadevni naročniški paket (v nadaljevanju: prekomerna uporaba) ne glede na to, ali ste fizična oseba, prodajalec ali podjetje in ne glede na to, ali je bila prekomerna uporaba namerna ali nenamerna, si pridržujemo pravico, da vašo plačilno kartico po lastni presoji nemudoma bremenimo za znesek prekomerne uporabe, vaš račun nadgradimo na drug naročniški paket skladno z vašo uporabo licenčne vsebine ali onemogočimo vaš dostop do licenčne vsebine do popolnega poplačila zneska računa ali prekomerne uporabe.
2.2.4 Če ste naročeni na brezplačen individualni naročniški paket, se strinjate, da so lahko nekatere ponujene licenčne vsebine, do katerih imate dostop, kadar koli v prihodnje uvrščene med plačljive storitve. Posledično boste morda morali nadgraditi svoj obstoječi naročniški paket, da boste še naprej imeli dostop do tovrstne licenčne vsebine.
2.2.5 Če boste kadar koli v prihodnje prešli z brezplačnega na plačljiv individualni naročniški paket ali če boste nadgradili svoj plačljivi paket (vključno s preizkusnim obdobjem plačljivega naročniškega paketa) na dražji plačljiv naročniški paket, bo obstoječi brezplačen ali plačljiv naročniški paket (vključno s preizkusnim obdobjem plačljivega naročniškega paketa) potekel na dan nadgradnje, vašo plačilno kartico pa bomo nemudoma bremenili za znesek cene novega plačljivega naročniškega paketa. Po tem bomo vašo plačilno kartico za znesek naročnine za naročniški paket vnaprej redno bremenili, kot je opisano pod točko 2.2.3 zgoraj.
2.2.6 Če boste kadar koli prešli na nižjo raven plačljivega naročniškega paketa, se strinjate, da lahko s tem izgubite dostop do določenih funkcij ali da se lahko obseg ali omejitve uporabe zmanjšajo glede na vaš račun. Za tovrstne izgube ne prevzemamo nobene odgovornosti.
3. Vaše pravice in obveznosti; omejitve uporabe licenčne vsebine.
3.1 Vaša uporaba licenčne vsebine. Vrste licenčnih vsebin, ki so vam na voljo, se lahko razlikujejo glede na izbrani naročniški paket. Nekatere funkcije storitve, možnosti uporabe ali kategorije licenčne vsebine, ki so opisane v teh dodatnih pogojih uporabe, morda niso na voljo pri vseh naročniških paketih. Ob registraciji, dostopu ali uporabi katerega koli dela licenčne vsebine in skladno z izbranim naročniškim paketom (ter ob plačilu naročnine za naročniški paket, če je paket plačljiv) vam družba Adobe s tem podeljuje neizključno, nedodeljivo, neprenosljivo ter omejeno pravico in licenco za dostop do licenčne vsebine ter njeno uporabo v zvezi z načrtovanjem in razvojem objavljenih vsebin, kot to dovoljujejo ti dodatni pogoji, vendar samo, dokler boste neprekinjeno naročeni na naročniški paket, za kar velja naslednje:
3.1.1 Namizno založništvo. Če vaš naročniški paket omogoča uporabo licenčne vsebine za namizno založništvo,
(a) lahko storitev Typekit Desktop (vključno z licenčno vsebino, za katero omogočamo prenos, namestitev ali drugačno razpoložljivost prek storitve Typekit Desktop) uporabljate zgolj na dovoljenem številu računalniških naprav;
(b) vam je po namestitvi storitve v računalniško napravo dostop do licenčne vsebine zagotovljen prek storitve Typekit Desktop, pri čemer lahko med razpoložljivimi licenčnimi pisavami izberete tiste, ki jih želite sinhronizirati s svojo računalniško napravo za uporabo v namiznem založništvu;
(c) lahko licenčne pisave, ki so sinhronizirane z vašo računalniško napravo, uporabljate za pripravo in obdelavo objavljene dokumentacije, prav tako pa lahko licenčne pisave vdelate in distribuirate znotraj svojega objavljenega dokumenta, tako da ob ogledu, tiskanju ali delu z vašimi objavljenimi dokumenti druge osebe vašo objavljeno vsebino vidijo (in lahko posamezne dele vašega objavljenega dokumenta urejajo, npr. z dodajanjem besedila v polja, če je to omogočeno) z licenčnimi pisavami, ki ste jih izbrali;
(d) lahko vdelate samo tiste znake (torej podnabor) licenčnih pisav, ki so potrebne za prikaz, tiskanje ali ogled (ali urejanje, če je to omogočeno) objavljenega dokumenta ter
(e) lahko uporabljate in distribuirate licenčne pisave, vdelane v vaš objavljeni dokument, samo kot je opisano pod točko 3.1.1.
3.1.2 Spletno založništvo. Če vaš naročniški paket omogoča uporabo licenčne vsebine za spletno založništvo,
(a) lahko uporabljate licenčno vsebino za oblikovanje in izdelavo svojih objavljenih spletnih strani ali spletnih mest (pri čemer morate uporabiti opremo, ki jo zahtevamo za te namene) ter lahko navajate sklice ali kodirane povezave do izbranih licenčnih pisav, ki so vključene v zasnovo vaše objavljene spletne strani, da lahko druge osebe med ogledom in uporabo vaše objavljene spletne strani vidijo vsebino, prikazano z licenčnimi pisavami, ki ste jih izbrali, ter
(b) lahko licenčne pisave, vključene v svoje objavljene spletne strani, uporabljate samo na način, opisan pod točko 3.1.2.
3.2 Uporaba licenčne vsebine s strani izdajateljev, v imenu katerih ustvarjate objavljene vsebine. Izdajateljem, v imenu katerih ustvarjate objavljene vsebine, sta še naprej zagotovljena dostop in uporaba licenčne vsebine, ki ste jo uporabili v objavljenih vsebinah, če je vsak izdajatelj naročnik zadevne storitve ali z družbo Adobe sklene ločeno pogodbo za dostop do storitve. Strinjate se, da boste strankam svojega izdajatelja posredovali en izvod teh dodatnih pogojev ali obvestilo o njih (na voljo na spletni strani www.adobe.com/go/terms_si).
3.3 Nadaljnja prodaja storitve.
3.3.1 Če ste zastopnik (kot je opredeljeno v 7. poglavju spodaj), imate omejene pravice za nadaljnjo prodajo storitve (samo v povezavi s storitvami, ki jih kot zastopnik ponujate svojim strankam ali kupcem), vendar lahko družba Adobe omeji število objavljenih vsebin, ki jih lahko zastopnik registrira s storitvijo, ali obseg storitev, zagotovljenih takšnemu zastopniku.
3.3.2 Če uporabljate platformo za posredniško prodajo (kot je opredeljeno v 7. poglavju spodaj), se strinjate, da nobenega dela licenčne vsebine ne boste uporabljali brez izrecne predhodne odobritve družbe Adobe. Če za svojo platformo za posredniško prodajo uporabljate eno od naših brezplačnih storitev pisav, morate družbi Adobe zgolj predhodno poslati pisno e-pošto s svojim imenom in imenom svoje platforme za posredniško prodajo z zadevo Obvestilo za platformo za posredniško prodajo na naslov: support@typekit.com.
3.3.3 Platforme za posredniško prodajo uporabljajo licenčno vsebino skladno z zakonodajo, kar med drugim brez omejitev vključuje zakonodajo za uvoz ali izvoz podatkov ali programske opreme, zakone in pravila o varovanju zasebnosti in osebnih podatkov ter pravila, ki se nanašajo na osebne podatke ali podatke, ki jih je mogoče povezati z določenimi osebami.
3.4 Obveznosti, omejitve in prepovedana uporaba licenčne vsebine.
3.4.1 Kopiranje dokumentov. Dokumentacijo lahko kopirate, vendar samo v razumnem številu, potrebnem za vašo notranjo uporabo v povezavi z uporabo licenčne vsebine.
3.4.2 Neprekinjen dostop do licenčne vsebine. Za neprekinjen dostop do licenčne vsebine je lahko potrebna neprekinjena spletna povezava za zagotavljanje, aktiviranje in sinhronizacijo licenčne vsebine ali za avtorizacijo, obnovo ali odobritev dostopa do licenčne vsebine. V nekaterih primerih bodo licenčne pisave, ki so vključene v določene objavljene vsebine, z vaše strani in strani tretjih oseb med dostopom do objavljenih vsebin ali njihovim ogledom vidne samo, dokler imate sklenjen naročniški paket (ter so poravnani vsi stroški naročniškega paketa, če je paket plačljiv).
3.4.3 Povratna povezava do storitve. Brezplačni individualni naročniški paketi ali poskusna obdobja plačljivih naročniških paketov lahko vključujejo licenčno vsebino z oznako s povratno povezavo ali drugim logotipom, ki je samodejno dodan vsaki strani, ki nalaga vsebine storitve, ali smernice glede blagovne znamke oz. zahteve glede prikaza. Odstranjevanje ali zakrivanje katere koli oznake ali logotipa s povratno povezavo do storitve je prepovedano, hkrati pa soglašate s prikazom vsakršnih potrebnih oznak ali logotipov ter upoštevanjem vsakršnih povezanih smernic glede blagovnih znamk, ki ste jih prejeli.
3.4.4 Vključene odprtokodne komponente. Deli licenčne vsebine lahko uporabljajo ali vsebujejo odprtokodne komponente programske opreme in programsko opremo. Uporabo takšnih delov licenčne vsebine dodatno urejajo pogoji vsakršne odprtokodne licence, opredeljene v datoteki z določili avtorskih pravic in licenčnimi določili, ki ste jo prejeli z licenčno vsebino.
3.4.5 Prepoved spreminjanja obstoječih obvestil. Zagotovljena licenčna vsebine lahko vključuje nekatera obvestila o lastništvu, vključno z obvestili o patentih, avtorskih pravicah in blagovni znamki. Vsa takšna obvestila o lastništvu, ki so navedena na ali v licenčni vsebini, morate shraniti v isti obliki, kot ste jo prejeli (in jih ne smete odstranjevati ali spreminjati).
3.4.6 Prepovedana uporaba licenčne vsebine. Razen če je to izrecno dovoljeno skladno s katerimi koli pogoji odprtokodne licence, ki urejajo določene odprtokodne komponente, vključene v licenčno vsebino ali posredovane z njo, je izrecno prepovedano naslednje:
(a) gostovanje licenčne vsebine na svojem strežniku ali v sklopu drugih lastnih sredstev ali storitev za gostovanje;
(b) vključevanje, združevanje, vdelava ali kakršna koli drugačna oblika distribucije licenčne vsebine znotraj vaših objavljenih vsebin ali izdajanje podlicenc za vaš dostop do uporabe katerega koli dela licenčne vsebine tretjim osebam, razen v primerih, ki so opisani pod točko 3.1 v teh dodatnih pogojih;
(c) dovoljevanje prenosa licenčne vsebine iz vaših objavljenih vsebin ali distribuiranje katerega koli dela licenčne vsebine kot samostojne vsebine ali v kakršni koli obliki, ki bi tretjim osebam omogočala uporabo licenčne vsebine za izdelavo nove vsebine zunaj vaše objavljene vsebine;
(d) dodajanje funkcij licenčni vsebini ali kakršno koli drugačno spreminjanje, prilagajanje, prevajanje, pretvarjanje, prikrojevanje, ustvarjanje katerega koli dela licenčne vsebine ali izpeljevanje novih vsebin iz katerega koli dela licenčne vsebine;
(e) razstavljanje, povratno prevajanje, obratni inženiring ali kakršni koli drugi poskusi odkrivanja izvorne kode storitve ali licenčne vsebine ali drugi poskusi izogibanja zaščitnim mehanizmom programske opreme v storitvi ali licenčni vsebini ali njihove premostitve ali drugačni poskusi preprečevanja teh zaščitnih mehanizmov, razen ko veljavna lokalna zakonodaja izrecno prepoveduje takšne omejitve, pri čemer morate informacije vnaprej pridobiti od družbe Adobe, mi pa lahko po lastni presoji razkrijemo tovrstne informacije ali postavimo razumne pogoje za uporabo programske opreme ali licenčne vsebine, vključno s plačilom razumnega zneska, in tako zagotovimo zaščito svojih pravic intelektualne lastnine in/ali pravic svojih izdajateljev licenc v zvezi z licenčno vsebino;
(f) dodeljevanje ali zagotavljanje pravic, ki se nanašajo na zaščito licenčne vsebine, ali kakršno koli drugo prenašanje svojih pravic za njeno uporabo;
(g) poskus kopiranja, premikanja ali odstranjevanja licenčne vsebine z mest ali iz map v svoji računalniški napravi, kamor smo namestili to licenčno vsebino, ali drugačni poskusi dostopa do licenčne vsebine ali njene uporabe, ki ne potekajo prek neposrednega naročanja na storitev s sredstvi, ki jih ponujamo v te namene, ter
(h) kopiranje in distribucija licenčne vsebine (razen kot je izrecno dovoljeno za licenčne pisave, vdelane v določene vrste objavljenih vsebin skladno s točko 3.1.1 v teh dodatnih pogojih) za uporabo v storitveni pisarni, npr. s strani javnih ponudnikov tiskarskih storitev.
3.4.7 Upoštevanje teh dodatnih pogojev. Družba Adobe lahko v razumnem roku zahteva dokazila, ki dokazujejo vaše upoštevanje teh dodatnih pogojev, pri čemer vi soglašate z zagotavljanjem tovrstnih dokazil družbi Adobe v tridesetih (30) dneh od prejema tovrstne zahteve.
3.5 Pravice, ki jih priznavate družbi Adobe za pisave stranke, zagotovljene v okviru te storitve. Morda boste lahko družbi Adobe zagotavljali lastne pisave za gostovanje prek storitve, licenčne vsebine ali objavljenih vsebin, z njihovo uporabo ali v povezavi z njimi. Čeprav družba Adobe ne zahteva lastništva nad vašimi pisavami, nam boste morali dodeliti določene pravice, da bomo lahko izpolnjevali vaše zahteve ter vam in drugim olajšali uporabo storitve. Zato velja naslednje:
3.5.1 V povezavi s pisavami stranke, ki jih družbi Adobe zagotavljate za gostovanje prek storitve, s tem družbi Adobe podeljujete globalno veljavno, neizključno, prenosljivo, brezplačno in v celoti plačano licenco za dostop, uporabo, kopiranje, urejanje, prilagajanje, prevajanje, preoblikovanje, razmnoževanje, objavljanje, prenos in distribucijo, javno izvajanje in javno prikazovanje pisav stranke, vključno z neizključno pravico z možnostjo izdajanja podlicenc ter licenco za vse pravice intelektualne lastnine za pisave stranke in zasnove, ki jih ta vključuje, za uporabo v lastnih zasnovah družbe Adobe kot pomoč pri prilagajanju, kot pravila in navodila za programsko kodiranje, zamegljevanje, segmentiranje in ustvarjanje podmnožic, algoritmov in drugih postopkov ter pri vseh povezanih virih in dokumentih (s skupnim nazivom optimizacija pisav Adobe Font), ki so potrebni za spreminjanje in pretvarjanje pisav stranke v različne oblike za namene uporabe, razmnoževanja, prikazovanja, objavljanja, gostovanja in distribucije s strani družbe Adobe prek storitve v povezavi z objavljenimi vsebinami ter da
3.5.2 S tem izjavljate in jamčite, da niste sklenili nobenih pogodb ali drugih dogovorov, ki bi vam preprečevali dodeljevanje pravic, odobrenih pod to točko.
3.5.3 S pridržanjem pravic do lastnih pisav, ki jih za gostovanje na storitvi ali prek nje zagotovite družbi Adobe, sprejemate in soglašate, da bodo vsakršne prilagoditve pisav s strani družbe Adobe postale njena last. Za preprečitev nejasnosti ima družba Adobe v lasti vse pravice intelektualne lastnine, vključene v prilagoditve in druge postopke v sklopu optimizacije pisav Adobe, izvedene s strani družbe Adobe za pretvorbo pisav strank v različne formate z namenom distribucije v sklopu storitve in prek nje ter uporabe v različnih okoljih.
3.5.4 Ne glede na licence, ki jih dodelite družbi Adobe skladno s to točko, potrjujete in soglašate, da lahko družba Adobe prosto uporablja vsakršne zamisli, zasnove, znanje in izkušnje ali tehnike, ki ji jih zagotovite, v kateri koli namen brez vsakršnega plačila in da lahko v svojem oglaševalskem gradivu in na svojih spletnih mestih objavi podatek, da ste stranka družbe Adobe.
4. Druge pravice in obveznosti.
4.1 Podpora. Tehnična podpora je na voljo samo imetnikom plačljivih naročniških paketov skladno z ravnjo naročene storitve. Za zagotavljanje tehnične podpore se bomo morda morali obrniti na vas ali vaše zaposlene in zahtevati dostop do vaših sistemov ali omrežij. Če nam tovrstnega sodelovanja ne omogočite, lahko to omeji obseg podpore, ki vam ga lahko zagotovimo.
4.2 Prekinitev naročniškega razmerja.
4.2.1 S tem potrjujete in soglašate, da so vaše pravice in licenca za uporabo določene licenčne vsebine in njenega vključevanja v objavljene vsebine podlicence, ki vam jih družba Adobe dodeli kot imetnik licenc različnih izdajateljev za vsebine, ter da so tovrstne pravice iz naslova licenčne vsebine odvisne od neprekinjene izvršljivosti in veljavnosti vsakršnih pogodb med družbo Adobe in njenimi izdajatelji licenc za vsebine. V primeru izteka ali prekinitve zadevnih pogodb med družbo Adobe in njenimi izdajatelji licenc se zavedate, da morda ne boste imeli več pravice do uporabe licenčne vsebine zadevnih izdajateljev licenc na kateri koli način, ki se razlikuje od uporabe pred iztekom ali prekinitvijo takšne pogodbe.
4.2.2 Pridržujemo si pravico, da kadar koli in iz katerega koli razloga z vnaprejšnjim obvestilom ali brez njega začasno ali za stalno omejimo, prekinemo ali povsem ukinemo storitve ali cene storitev (ali katerega koli dela storitev), vaš dostop do storitev, katero koli licenčno vsebino ali vmesnike storitve. Družba Adobe niti vam niti tretjim osebam ne odgovarja za kakršno koli takšno omejitev, spremembo, začasno prekinitev ali ukinitev storitve in licenčne vsebine ali vašega dostopa do njiju.
4.2.3 Začasno ali trajno lahko ukinemo vaš račun in pravico do uporabe storitve in/ali licenčne vsebine, če kadar koli kršite te dodatne pogoje, ne morete zagotavljati ustreznega stanja računa ali pravočasno ne poravnate potrebnih naročnin, ki izhajajo iz naročniškega razmerja.
4.2.4 Po lastni presoji lahko začasno ali trajno prekinemo dostop vašega računa do vmesnikov storitve, če ugotovimo primere zlorab, prekomerne pogostosti zahtevkov za uporabo storitve ali drugo prekomerno uporabo prek vmesnika storitve.
4.2.5 Vsakršen poskus oviranja delovanja storitve ali licenčne vsebine je lahko vzrok za kazenske sankcije ter predmet preiskave in kazenskopravnega pregona.
4.3 Preklic in povračilo stroškov.
4.3.1 Če želite zapreti svoj račun za storitev, ste za ustrezno izvedbo tega postopka odgovorni sami. Svoj račun za storitev lahko kadar koli zaprete tako, da se prijavite v profil svojega računa in kliknete povezavo za zapiranje brez dodatnih vprašanj Prekliči moj račun. Zahteva za zapiranje računa prek e-pošte ali telefona se ne šteje kot prekinitev.
4.3.2 Če ste naročeni na plačljiv naročniški paket in svoj račun zaprete ali prekinete naročniško razmerje pred naslednjim plačilnim rokom, preklic začne veljati takoj, zato vam ne bo treba poravnati nadaljnjih zneskov.
4.3.3 Če ste naročeni na kateri koli brezplačen paket ali plačljiv naročniški paket, ki vključuje brezplačno preizkusno obdobje, in pozneje svoj račun prekličete med brezplačnim preizkusnim obdobjem, vam naročnine ne bomo zaračunali.
4.3.4 V primeru preklica, zmanjšanja obsega ugodnosti predplačniškega paketa in drugih sprememb predplačniških paketov stroškov ne vračamo. Zaradi enakovredne obravnave se pri tem pravilniku o povračilu stroškov in/ali preklicu storitve ne upoštevajo nobene izjeme.
4.4 Začetek veljavnosti prekinitve ali preklica.
4.4.1 Ob prekinitvi vašega računa z vaše ali naše strani zaradi vaše kršitve teh dodatnih pogojev bomo vaš račun zaprli brez predhodnega obvestila.
4.4.2 Ob prekinitvi ali preklicu vašega računa ali vaše uporabe oz. dostopa do storitve bomo nemudoma onemogočili ali izbrisali vaš račun ter zasegli ali izbrisali vse vsebine v vašem računu, vključno z vsemi konfiguracijami storitve in podatki o zasnovi spletnega mesta, pri čemer teh po izbrisu ni mogoče obnoviti ali znova priklicati.
4.4.3 Ob preklicu ali izteku veljavnosti vašega računa ali naročnine vaša obveznost plačila celotnega zneska družbi Adobe nemudoma postane izvršljiva in takoj zapade v plačilo.
4.4.4 V primeru morebitnih vprašanj o storitvi ali teh dodatnih pogojih si oglejte spletno stran za podporo na naslovu: https://typekit.com/help.
5. Poslovni paketi.
Če ste na storitev naročeni v sklopu poslovnega paketa (kot je ta opredeljen oz. opisan na naslovu https://typekit.com/plans ter je določena opisana funkcija storitve, možnost ali kategorija licenčne vsebine na voljo v sklopu vašega naročniškega paketa), za vas veljajo pogoji uporabe, določeni v poglavjih od 1 do 4 zgoraj in v tem 5. poglavju, razen če z družbo Adobe sklenete ločeno pogodbo za poslovni ali podjetniški paket oz. pogodbo o objavljanju pisav in licenciranju ali podoben dokument, pri čemer pogoji tovrstnih pogodb in vsakršne povezane oblike naročil prevladajo nad temi dodatnimi pogoji.
5.1 Pogodba o ravni storitev. Naslednji pogoji veljajo ločeno za vsak poslovni paket:
5.1.1 Razpoložljivost storitve. Razpoložljivost storitve je opredeljena kot obdobje razpoložljivosti storitve za prejemanje zahtev, njihovo obdelovanje in odzivanje nanje (izračunano kot odstotna vrednost z deljenjem minut razpoložljivosti storitve v določenem koledarskem mesecu s skupnim številom minut v določenem koledarskem mesecu), kot je na mesečni osnovi izmerjeno s storitvijo spremljanja Pingdom, pri čemer sta v vseh primerih izključena načrtovano vzdrževanje s strani družbe Adobe in višja sila, ki je opredeljena kot naravna nesreča, teroristično dejanje, stavka, požar, poplava, potres, vladni ukrep, odlok ali omejitev, zavrnitev napada na storitev in drugih zlonamernih dejanj, okvare opreme ali kateri koli drug vzrok nerazpoložljivosti storitve, ki je zunaj razumnega nadzora družbe Adobe.
5.1.2 Ciljna razpoložljivost storitve. Družba Adobe si bo razumno prizadevala za zagotavljanje vsaj 99,9-odstotne razpoložljivosti storitve glede na skupni čas na mesečni osnovi.
5.1.3 Jamstvo razpoložljivosti storitve. Če družba Adobe v določenem mesecu ne zagotovi ciljne razpoložljivosti storitve, kot je opisana pod točko 5.1.2, in če vi izpolnjujete obveznosti skladno s temi dodatnimi pogoji, ste za vsak dan v zadevnem mesecu, ko je nerazpoložljivost storitve daljša od štirih (4) zaporednih ur, upravičeni do enodnevnega (1-dnevnega) dobropisa za storitev, ki ga urejajo zahteve tega 5. poglavja in se vašemu računu pripiše ob zaključku veljavnega naročniškega obdobja.
(a) družba Adobe za namen izračuna ciljne razpoložljivosti storitve kot nerazpoložljivost upošteva samo, če ekipi za podporo posredujete sporočilo o težavi ali zadevi v treh delovnih dneh od nerazpoložljivosti storitve.
(b) za pridobitev dobropisa v primeru nedoseganja ciljne razpoložljivosti storitve s strani družbe Adobe morate za slednjega pisno zaprositi najpozneje v koledarskem mesecu po mesecu, v katerem se je pojavila nerazpoložljivost storitve, ki se uporabi kot osnova za zahtevek za dobropis.
(c) v primeru neskladnosti med vašimi podatki in podatki družbe Adobe prevladajo podatki družbe Adobe.
(d) dobropis za storitev, ponujen pod to točko, bo vaše izključno nadomestilo za vsakršne motnje v storitvi ali nezmožnost družbe Adobe za zagotavljanje ciljne razpoložljivosti storitve. Morebiten neporabljen dobropis za storitev preneha veljati ob izteku storitve ali sklenjenega naročniškega paketa.
(e) za poročanje o nerazpoložljivosti storitve, njenem izpadu ali drugih težavah pošljite sporočilo na e-poštni naslov službe za podporo, ki ste ga prejeli s svojim naročniškim paketom, ali na naslednji e-poštni naslov: support@typekit.com. Vaše sporočilo mora vključevati opis težave ter datum in obdobje izpada ali nerazpoložljivosti ter lahko vključuje naslov URL za povezavo do zadevnega spletnega mesta Pingdom s poročilom o spremljanju, če je to na voljo.
6. Podjetniški paketi.
Če ste na storitev naročeni v sklopu podjetniškega paketa (kot je ta opredeljen oz. opisan na naslovu https://typekit.com/plans ter je določena opisana funkcija storitve, možnost ali kategorija licenčne vsebine na voljo v sklopu vašega naročniškega paketa), za vas veljajo pogoji uporabe, določeni v poglavjih od 1 do 5 zgoraj in v tem 6. poglavju, razen če z družbo Adobe sklenete ločeno pogodbo za poslovni ali podjetniški paket oz. pogodbo o objavljanju pisav in licenciranju ali podoben dokument, pri čemer pogoji tovrstnih pogodb, vključno z vsakršnimi povezanimi oblikami naročil, prevladajo nad temi dodatnimi pogoji.
6.1 Družba Adobe se strinja, jamči in se zavezuje, da ima po svojem najboljšem vedenju (a) v lasti ali uporabi pravice za licenčne pisave in licenčne vsebine ter (b) da zagotavljanje storitve (vključno z licencami, ki jih družba Adobe zagotavlja uporabnikom storitev) skladno s to pogodbo ne pomeni (i) kršitve katerega koli dogovora s tretjo osebo; (ii) poseganja v pravice intelektualne lastnine ali lastninske pravice ali pravice glede javnega ali zasebnega značaja katere koli tretje osebe; (iii) kršitve katerega koli veljavnega zakona, statuta ali uredbe ali (iv) da te ne vodijo v širitev katerih koli programskih virusov ali drugih računalniških kod, datotek ali programov, ki lahko motijo, uničijo ali omejijo učinkovitost katere koli računalniške programske ali strojne in telekomunikacijske opreme.
6.2 Družba Adobe bo za podjetniški paket zagotavljala nadstandardno podporo, ki vključuje prednostno reševanje težav med delovnim časom prek e-pošte ali telefona.
6.3 Ne glede na pogoje, navedene pod točko 3.5.4 zgoraj, ki urejajo stike z javnostjo, vas družba Adobe v svojem oglaševalskem gradivu ali na spletnih mestih brez vašega predhodnega soglasja ne bo navajala kot svojo stranko.
7. Opredelitve pojmov.
Pogosto uporabljeni pojmi v teh dodatnih pogojih imajo spodaj opredeljeni pomen. Pogosto uporabljeni pojmi, ki niso opredeljeni v tem dokumentu, imajo enak pomen, kot je opredeljen v splošnih pogojih na spletni strani www.adobe.com/go/terms_si.
7.1 Račun pomeni račun (vključno z vsakršnimi identifikacijski podatki družbe Adobe in uporabniškim profilom), ki ga ustvarite ob prvi registraciji na storitev, vključno z vsakršnimi enoličnimi ključi ali identifikatorji, ki vam jih priskrbi družba Adobe ali jih drugače uporabi v povezavi z vami.
7.2 Adobe, mi ali nas pomeni družbo Adobe Systems Incorporated s sedežem v zvezni državi Delaware na naslovu 345 Park Avenue, San Jose, 95110 Kalifornija, če ste to pogodbo sklenili v Združenih državah Amerike, Kanadi ali Mehiki, sicer pa pomeni družbo Adobe Systems Software Ireland Limited s sedežem na naslovu 4‑6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irska.
7.3 Zastopnik pomeni fizično ali pravno osebo, ki svojim strankam in uporabnikom zagotavlja spletno ali grafično oblikovanje, oglaševanje, trženje ali podobne storitve, pri čemer storitve vključujejo postavitev in vzdrževanje objavljenih vsebin.
7.4 Pisave stranke pomenijo pisave in/ali skupine pisav z vašo individualno licenco, ki vam jo tretja oseba dodeli za uporabo v okviru storitve po tej pogodbi.
7.5 Računalniška naprava pomeni navidezno ali fizično računalniško napravo ali notranje omrežje (torej zasebni, lastniški omrežni viri, do katerih je dostop zagotovljen samo vašim zaposlenim ali pogodbenikom ob izrecni izključitvi interneta ali drugih javnih omrežnih skupnosti) s priporočenim operacijskim sistemom, strojno opremo ali drugimi konfiguracijami, ki sprejema informacije in jih obdela za doseganje določenega rezultata na podlagi zaporedja navodil, med drugim vključno z vsaj namiznimi računalniki, prenosnimi računalniki, tabličnimi računalniki, telekomunikacijskimi napravami, napravami s spletno povezavo in strojno opremo, ki je zmožna upravljati z raznimi delovnimi, zabavnimi in drugimi programskimi aplikacijami.
7.6 Izpeljano/-a delo/-a pomeni binarne podatke na podlagi licenčne vsebine ali izpeljane iz licenčne vsebine (vključno s katerim koli delom licenčne programske opreme) v kakršni koli obliki, v katero so lahko tovrstni binarni podatki pretvorjeni, preoblikovani ali prilagojeni, vključno z vsaj binarnimi podatki v kakršni koli obliki, v katero je mogoče licenčno vsebino pretvoriti.
7.7 Dokumenti pomeni pojasnjevalno gradivo in datoteke in/ali drugo uporabniško dokumentacijo, ki spremlja licenčno vsebino ali ki jo družba Adobe izda, ponudi ali drugače zagotovi v povezavi z vašo uporabo storitve.
7.8 Sklop opreme pomeni paket programske opreme, ki je združljiv z računalnikom, spletom ali drugimi mediji ter ste ga ustvarili sami prek storitve s svojimi priljubljenimi nastavitvami, izbiro licenčnih pisav in oblik, datotek s slogi in drugimi programskimi kodami, vključno z jezikom JavaScript, ki je lahko prek storitve na voljo za zagotavljanje in identifikacijo vsakega sklopa opreme in ustreznega založnika ter za urejanje in spremljanje uporabe licenčnih pisav v povezavi z objavljenimi vsebinami.
7.9 Izdajatelj/-i licence pomeni tretjo osebo, ki je družbi Adobe izdala licenco za katero koli licenčno vsebino, ki vam jo družba Adobe zagotovi za uporabo.
7.10 Licenčna vsebina pomeni licenčne pisave in licenčno programsko opremo ter storitev, vmesnike storitve in žetone vmesnika storitve.
7.11 Licenčne pisave pomenijo pisave in/ali skupine pisav, za katere vam družba Adobe dodeli licenco za uporabo prek storitve skladno s temi dodatnimi pogoji.
7.12 Licenčna programska oprema pomeni storitev ter kakršno koli in vso programsko opremo iz te pogodbe, med drugim vključno s kakršnimi koli programskimi datotekami, ki vsebujejo licenčne pisave, in kakršnimi koli skripti, kodami za ustvarjanje skriptov ali drugimi kodami, ki se uporabljajo v okviru storitve ali so na voljo v paketu s storitvijo Typekit Desktop ali so vdelane v oblike izvoženih datotek (in vse posodobitve in nadgradnje ali dokumentacijo, ki se nanaša na zgoraj navedeno), ki vam jih družba Adobe zagotovi prek storitve z namenom dostopa so licenčne vsebine in njenega prejema.
7.13 Dovoljeno število računalniških naprav pomeni največje število računalniških naprav, v katere je dovoljeno namestiti storitev Typekit Desktop (vključno s hkratno uporabo, ki jo dovoljuje vaš naročniški paket) in prek katerih je dovoljena uporaba storitev.
7.14 Izdajatelj pomeni posameznika ali subjekt (vas ali vašega uporabnika ali stranko, v imenu katere delujete), ki je lastnik ali nadzornik vsebine, ki ni licenčna vsebina in se pojavlja v objavljenih vsebinah ali medijih.
7.15 Objavljen/-i dokument/-i pomeni vse javno distribuirane oblike digitalnih dokumentov (torej datoteke Word, PDF, EPUB itn.), ki uporabljajo licenčne pisave, ne glede na to, ali so vdelane ali ne, vključno s prikazom, ogledom ali uporabo s strani vsakogar, ki dostopa do objavljenih dokumentov.
7.16 Objavljeni mediji pomeni kakršne koli posamezno ali kolektivno objavljene dokumente ali spletne strani.
7.17 Objavljeno/-a spletno/-a mesto/-a pomeni spletna mesta, spletne strani ali vsebino spletnih strani, ki ste jih zasnovali, razvili ali ustvarili in objavili ter vključujejo, uporabljajo in javno prikazujejo licenčne pisave prek storitve Typekit Web.
7.18 Platforma za posredniško prodajo pomeni katero koli storitev, ki svojim strankam ali uporabnikom omogoča izbiro pisav za njihova spletna mesta ali druge v njihovem imenu zagotovljene izdelke (npr. platforme za spletne dnevnike, profile v družbenih omrežjih itd.).
7.19 Storitev/-ve pomeni spletno stran storitve Typekit, ki je na voljo na naslovu www.typekit.com, vključno s storitvama Typekit Desktop, Typekit Web ter vsemi drugimi storitvami, funkcijami in vsebinami, ki so na voljo na spletni strani storitve Typekit, v njenem sklopu ali prek nje.
7.20 Vmesnik/-i storitve pomeni kakršen koli vtičnik ali aplikacijski vmesnik, zagotovljen prek ali s strani storitve, ki vam zagotavlja programski dostop do funkcij storitve in omogoča predogled licenčne vsebine ter ustvarjanje, konfiguracijo, spreminjanje in objavljanje sklopov ter pridobivanje metapodatkov o pisavah v knjižnici pisav storitve.
7.21 Naročniški paket/-i pomeni vsako posamezno možnost naročniškega paketa, vključno s poskusnimi različicami, ter vse povezane pogoje uporabe, dovoljeni obseg uporabe, omejitve in cenike storitev, ki so na spletni strani https://typekit.com/plans opisani za vsak posamezen naročniški paket ter so na podlagi te povezave del teh dodatnih pogojev.
7.22 Storitev Typekit Desktop pomeni tiste funkcije storitve, ki so na voljo prek prenosa ali namestitve programske opreme Adobe v vašo računalniško napravo ter ki poenostavljajo vaš dostop in uporabostoritev ali licenčne vsebine za namene namiznega založništva (torej za ustvarjanje objavljenih dokumentov).
7.23 Storitev Typekit Web pomeni tiste funkcije storitve, ki poenostavljajo vaš dostop ter uporabo storitev in licenčne vsebine (vključno s spletno oblikovanimi različicami licenčnih pisav) za ustvarjanje objavljenih spletnih strani.
7.24 Posodobitve in nadgradnje pomenijo kakršne koli posodobitve, dopolnitve, spremembe ali dodatke, ki jih kadar koli izvede, uporabi ali zagotovi družba Adobe z namenom nadgradnje ali izboljšanja storitve v obsegu, ki ga ne predvidevajo posebni pogoji. Družba Adobe v odnosu do vas nikakor ne sprejema odgovornosti za tovrstne spremembe.
7.25 Uporaba pomeni katero koli in vso uporabo storitve v zvezi s prenosom, integracijo, sinhronizacijo, uporabo ali prikazovanjem licenčne vsebine ali dostopom do nje.
7.26 Vi in vaš pomeni vsakega posameznika, subjekt ali zastopnika, ki ustvari in uporablja račun za dostop do storitev v svojem imenu ali imenu svojih uporabnikov ali strank v zvezi z objavljenimi vsebinami.