Používaním tejto webovej lokality súhlasíte s naším využívaním súborov cookie

Pozrite sa, o čo ste doteraz prichádzali.

Porovnajte najdôležitejšie funkcie v rámci jednotlivých verzií. Alebo si pozrite tému novinky v najnovšej verzii aplikácie After Effects CC.

After Effects CC (2014)CS6CS5CS4CS3
Efekty kľúčovania
Šablóny živého textu pre aplikáciu Premiere Pro
Flexibilné možnosti tvorby masiek a výmena s aplikáciou Premiere Pro
Integrácia aplikácie Kuler
Mercury Transmit
Integrácia knižnice Typekit
Podpora integrácie panelov
Vylepšenia skriptovania
Mask Tracker
Flexibilné možnosti zmeny mierky
Prepojenia vlastností
Optimalizácie pre grafické karty
Prehliadač médií
Integrácia s platformou Adobe Anywhere
Živé 3D postupy
Nástroj Refine Edge
Optimalizácia sledovania v efekte 3D Camera Tracker
Warp Stabilizer VFX
Global Performance Cache
3D Camera Tracker
Vyčnievajúci text a tvary so sledovaným lúčom
Premenlivé pierkovanie masiek
Konverzia vektorovej grafiky aplikácie Illustrator na vrstvy tvarov
Opravy posuvnej uzávierky
Nové a aktualizované efekty
Import formátov Avid AAF a FCP 7 XML s doplnkom Pro Import AE
Vylepšená integrácia s doplnkom mocha
Efekt Warp Stabilizer
Rozostrenie objektívu kamery
Časový kód
Stereoskopické 3D
Ukladanie do vyrovnávacej pamäte na disku
Dopadanie svetla
Vylepšené farebné tabuľky LUT
Natívna podpora 64-bitových operačných systémov
Rotačná kefka
Efekt Refine Matte
mocha pre After Effects v2
Prehľadávateľné časové osi a projekty a jednoduchšia navigácia vo vnorených kompozíciách
Nezávislé kľúčovanie hodnôt x, y a z a vylepšenia v oblasti 3D komponovania
Export kompozícií ako vrstvených projektov
Integrované pracovné postupy na tvorbu pre mobilné zariadenia
Efekt mocha pre aplikáciu Adobe After Effects od spoločnosti Imagineer Systems
Mnoho vylepšení rozhrania a pracovných postupov
XMP metadáta na inteligentné využívanie prostriedkov
Vrstvy tvarov
Nástroj Bábka
3D textové animácie podľa znakov
Brainstorm
Úplné pracovné postupy správy farieb
Vylepšený výkon
Inovačné nástroje na komponovanie a animovanie
Tvorba a animácia textu a vektorovej grafiky
Veľký počet vizuálnych efektov
Nástroje na úsporu času
Komplexné nástroje na tvorbu masiek a kľúčovanie
Výkonné ovládacie prvky pohybu
Vysoká presnosť farieb