Pozrite sa, o čo ste doteraz prichádzali.

Porovnajte najdôležitejšie funkcie v rámci jednotlivých verzií. Prípadne si pozrite novinkyv aplikácii Animate CC.
Adobe Flash Professional CC je teraz Animate CC. Zistite, prečo sme zmenili názov ›
Animate CC (bývalý Flash Professional) CS6 CS5.5 CS5 CS4 CS3
Služba Creative Cloud Libraries a integrácia so službou Adobe Stock v rámci aplikácie
Vektorové a vlastné umelecké štetce s možnosťou zmeny mierky pri priblížení
Integrácia knižnice Typekit
Súhrnné šablóny HTML5
Export videa do rozlíšení 4K+, vlastné rozlíšenie a možnosť nastavenia hodnoty snímok za sekundu
Označené farby a farebná priesvitka
Plátno s možnosťou otočenia o 360°
Balenie súborov .OAM
Import do formátu SVG na plochu
Aktualizovaný nástroj Kosť
Import videa H.264, opakovanie zvuku a rozdelenie na časovej osi
Export spritov
Podpora natívnych platforiem HTML5 Canvas a WebGL
Podpora vlastnej platformy
Nový editor pohybu
Optimalizácia publikovania HTML5
Vylepšené štetce a ceruzky
Ťahy s premenlivou šírkou s tweeningom
Vylepšenia ukladania
64-bitová podpora pre iOS
Vodiace čiary animácií
64-bitová architektúra
Kreslenie v reálnom čase
Neobmedzená veľkosť pracovnej plochy
Testovanie a ladenie cez USB
Vlastné rozhrania API metadát
Vrátenie krokov na úrovni objektu
Podpora súborov Projector
Široká podpora platforiem a zariadení
Podpora tvorby aplikácií v Adobe AIR
Simulácia mobilných aplikácií v Adobe AIR
Cielenie na Stage 3D
Efektívne pracovné postupy na vývoj mobilných aplikácií
Zmena veľkosti obsahu pri zmene veľkosti obrázkov
Vylepšené ovládanie vrstiev
Rasterizovanie a vyšší výkon symbolov
Vylepšená manipulácia s ucelenými časťami kódu
Automatické ukladanie a obnovovanie súborov
Prírastková kompilácia
Integrácia nástroja Flash Builder
Editor ActionScript
Zdrojové súbory FLA založené na formáte XML
Vylepšená integrácia s kreatívnymi nástrojmi spoločnosti Adobe
Široké možnosti distribúcie obsahu
Animácia založená na objektoch
3D transformácia
Predvoľby pohybov
Podpora formátu H.264
Podpora formátu XFL
Import súborov SWF
Import súborov aplikácií Photoshop a Illustrator
Konverzia animácií do formátu ActionScript
Vývoj vo formáte ActionScript 3.0
Bohaté možnosti kreslenia
Dômyselné nástroje na prácu s videom