Novinky v aplikácii Adobe XD.

Pravidelne vydávame aktualizácie beta verzie aplikácie XD, takže môžete priebežne kontrolovať, čo nové pribudlo.

Experience Design CC (Beta) v. 0.6

Vrstvy ďalšej generácie

Vďaka modernému prístupu k vrstvám nájdete všetko potrebné jednoduchým zvýraznením vrstiev priradených ku kresliacej ploche, na ktorej pracujete. Práca vám pôjde rýchlejšie od ruky a na paneli budete mať poriadok bez rušivých prvkov.

Prepracované symboly

S novými symbolmi pre XD môžete upravovať ikony, hlavičky a päty, tlačidlá a ostatné symboly jednoduchým dvojitým kliknutím, pričom nepotrebujete žiaden režim izolácie. Môžete ich presúvať na plátno a po akejkoľvek zmene sa automaticky aktualizujú v celom návrhu bez zmeny vzhľadu okolitého plátna.

Komentovanie zdieľaných prototypov

Klientom môžete umožniť komentovať priamo prototyp. Rýchlo tak získate relevantnú spätnú väzbu k svojim návrhom. Komentáre sa môžu vzťahovať na konkrétne časti prototypu alebo môže ísť o všeobecnú spätnú väzbu k celej kresliacej ploche.

Čo sa chystá

Pozrite si ukážku funkcií, na ktorých pracujeme a ktoré zaradíme do budúcich vydaní.
Navštívte blog aplikácie XD ›

Experience Design CC (ukážka) v. 0.5.22

Živé náhľady v mobilnom zariadení

Živé náhľady mobilných návrhov si môžete pozrieť priamo v telefóne alebo tablete, a to kompletne so všetkými interakciami. Zmeny vykonané v počítači XD automaticky aktualizuje všade, takže si môžete hneď pozrieť, ako prototypy vyzerajú na obrazovke tej správnej veľkosti.
Získať aplikáciu ›

Zväčšiť podľa výberu

Vybratú časť na kresliacej ploche môžete pomocou skratky (Command + 3) zväčšiť.

Nové animácie

V návrhoch sa môžete pohrať s ďalšími prechodmi. Minulý mesiac sme zmenili názov prechodov Slide (Šmyk) na Push (Postrčenie), aby lepšie vystihoval ich činnosť. Tento mesiac predstavujeme skutočné prechody Slide (Šmyk).

Vylepšenia na základe pripomienok zákazníkov

Na základe vašich požiadaviek sme do najnovšieho vydania pridali niekoľko nových vylepšení vrátane ovládacích prvkov v inšpektorovi vlastností, ktoré umožňujú nastaviť, či sa má kresliaca plocha posúvať zvislo, ako aj zarovnanie k pixlovej mriežke a obmedzenie proporcií prvku.

Experience Design CC (ukážka) v. 0.5.16

Lineárne gradienty

Z nástroja na výber farby môžete vytvárať a upravovať lineárne gradienty a používať ich na objektoch na plátne.

Okamžité prechody

Keď animáciu nastavíte tak, aby bola bez prechodu, vzniknú priame prechody bez slabnutia.

Skratky hexadecimálnych kódov

Používanie skratiek hexadecimálnych kódov v nástroji na výber farieb vám ušetrí čas. Keď napíšete napríklad #AB, výsledkom bude #ABABAB.

Podpora kórejčiny

XD je teraz k dispozícii v kórejčine.

Experience Design CC (ukážka) v. 0.5.10

Nástroj na zväčšovanie

Jednoducho môžete zväčšiť konkrétnu oblasť diela a pozrieť si svoj návrh podrobnejšie.

Export do formátu PDF

Zdroje a kresliace plochy môžete zdieľať ich exportom do samostatných PDF súborov alebo do jedného PDF súboru.

Rýchlejšia práca s kresliacimi plochami

Na prototypy sa môžete vrátiť rýchlejšie. Stačí zo zoznamu cieľov vybrať predchádzajúcu kresliacu plochu a vrátite sa na predchádzajúcu obrazovku.

Opakované použitie existujúcich zdrojov

Diela môžete do aplikácie XD kopírovať a prilepovať z aplikácií Bohemian Coding Sketch, Adobe InDesign CC a ďalších. Text a vektory môžete ďalej upravovať bez toho, aby stratili vernosť.

Experience Design CC (ukážka) v. 0.5.6

Meranie presné na pixel

Získajte presné merania vzdialeností medzi objektmi umožňujúce precízne zarovnanie a poskytujte členom tímu presné údaje o rozmeroch.

Efekty rozostrenia

Rozostrením konkrétneho objektu alebo celého pozadia môžete zmeniť bod zaostrenia svojho dizajnu.

Vkladanie prototypov

Pomocou kódov na vkladanie môžete svoje interaktívne prototypy zdieľať na Behance, Dribbble alebo ktorejkoľvek inej webovej lokalite.

Vylepšenia textových štýlov

Nové ovládacie prvky textu vám umožňujú zmeniť farbu jednotlivých sekcií textu namiesto celého bloku.

Rozšírená podpora jazykov

Aplikácia XD je teraz dostupná vo francúzštine, nemčine a japončine.

Podpora online zdieľania pre podniky

Podniky teraz môžu prepojenia na svoje prototypy v aplikácii XD zdieľať pomocou služby na online zdieľanie.

Podpora podnikového nasadenia

Správcovia teraz môžu aplikáciu Adobe XD a pravidelné aktualizácie jednoducho nasadzovať pomocou nástroja Creative Cloud Packager.

Vylepšenia na základe pripomienok zákazníkov

Na základe vašich požiadaviek sme do najnovšieho vydania pridali niekoľko nových vylepšení vrátane vylepšenia mriežky kresliacej plochy a ďalších.

Experience Design CC (ukážka) v. 0.5.4

Presné ovládanie farieb

Farbu si môžete vybrať pomocou posúvačov odtieňa, sýtosti, jasu a vrstvy alpha alebo zadaním presných hodnôt do poľa. Môžete tiež vytvárať a ukladať vzorkovníky farieb na použitie vo svojich dizajnoch.

Posúvateľné kresliace plochy

V okne Ukážka alebo vo svojom zdieľanom prototype môžete prechádzať dlhými kresliacimi plochami a zobraziť si tak celý obsah svojich návrhov.

Vylepšenia textových štýlov

Pomocou flexibilného ovládania textu môžete meniť štýl jednotlivých podsekcií textu namiesto celého bloku.

Úpravy booleovských skupín

Jednoducho môžete vytvárať zložité tvary kombinovaním skupín objektov pomocou booleovských operácií.

Zarovnanie a distribúcia kresliacej plochy

Objekty môžete zarovnávať vzhľadom na ich kresliace plochy alebo zarovnávať viaceré kresliace plochy navzájom a rozkladať ich po svojom plátne.

Režim celej obrazovky

Pri prezeraní zdieľaných prototypov môžete získať celkový prehľad ich zobrazením na celej obrazovke.

Vylepšenia na základe pripomienok zákazníkov

Na základe vašich požiadaviek sme do najnovšieho vydania aplikácie pridali niekoľko vylepšení vrátane možnosti kopírovať a prilepovať symboly a tiene v aplikácii Adobe Illustrator CC a kontextových tipov pre klávesové skratky dôležitých funkcií.

Experience Design CC (ukážka) v. 0.5.2

Prichytávacie mriežky

Na kreslenie, zmenu veľkosti a posúvanie prvkov kresliacej plochy môžete používať prichytávacie mriežky, ktoré umiestnia prvky návrhu presne tam, kam chcete, a poskytujú konzistentné vizuálne usporiadanie. Ušetríte tak množstvo času.

Textové vylepšenia

Môžete upravovať riadkovanie textu, aby riadky ideálne pasovali do vášho návrhu.

Aktívne oblasti prototypov

Zvýraznite vo svojom prototype aktívne oblasti, aby mohli používatelia ľahko vidieť, ktoré oblasti sú interaktívne a možno na ne kliknúť.

Viaceré adresy URL

Z jedného súboru môžete vytvárať viaceré adresy URL na zdieľanie rôznych verzií svojho prototypu s klientmi.

Umiestňovanie textu presúvaním

Svoj dizajn môžete vylepšiť realistickejším obsahom presunutím textového súboru do opakovanej mriežky. Text automaticky vyplní bunky mriežky. Text môžete umiestniť aj presunom myšou na plátno.

Vylepšenia na základe pripomienok zákazníkov

Na základe vašich pripomienok sme urobili početné vylepšenia vrátane lepšieho ukladania súborov, vylepšení importu a exportu formátu SVG, možnosti kopírovania a priliepania z aplikácie Illustrator CC a sprístupnenia súprav používateľského rozhrania v ponuke Súbor.

Experience Design CC (ukážka) v. 0.5

Prispôsobiteľné nástroje na kreslenie

Pri vytváraní návrhov môžete používať nástroje výberu, obdĺžnika, elipsy, čiary a pera. Na vylepšovanie tvarov môžete použiť Inšpektor vlastností. Vyberte farbu a hrúbku orámovania, pridajte farby výplne, použite tiene, upravte priehľadnosť a otáčajte tvary.
Zobraziť ukážku ›

Nástroj Pero

Nástroj pera zjednodušuje a zefektívňuje kreslenie tvarov. Môžete použiť vlastné cesty, pridať alebo odstrániť kotviace body a prepínať medzi cestami z kriviek a rovných čiar – to všetko v rámci toho istého nástroja.
Zobraziť ukážku ›

Nástroje na pridanie štylizovaného textu

Ľahko vytvoríte a umiestnite text a upravíte jeho farbu a veľkosť.
Zobraziť ukážku ›

Nástroje na úpravu rozloženia

Pomocou nástrojov na rozloženie môžete zoskupiť, zamknúť, zarovnať a distribuovať prvky dizajnu, používať masky pomocou tvarov a meniť poradie prvkov.
Zobraziť ukážku ›

Kresliace plochy na viacerých obrazovkách

Pomocou kresliacich plôch môžete vytvárať rozloženia svojich dizajnov pre rôzne obrazovky a zariadenia. Môžete si vybrať z prednastavených veľkostí alebo definovať vlastné a kopírovať medzi kresliacimi plochami bezo zmeny umiestnenia prvkov návrhu.
Zobraziť ukážku ›

Nástroje na navrhovanie pre konkrétne zariadenia

Súprava používateľského rozhrania aplikácie Adobe XD obsahuje vysokokvalitné prvky rozhrania, ktoré vám pomôžu rýchlo vytvárať návrhy pre zariadenia so systémami iOS a Microsoft Windows a jazykom Google Material Design.

Opakovanie mriežky

Vyberte položky vo svojom dizajne, ako je zoznam kontaktov alebo galéria fotografií, a replikujte ich vodorovne alebo zvislo, koľkokrát chcete. Všetky vaše štýly a riadkovanie pri tom zostanú nedotknuté. Stačí aktualizovať raz a zmeny sa premietnu všade.
Zobraziť ukážku ›

Export hotového diela

Obrázky a návrhy môžete exportovať vo formátoch PNG a SVG pre iOS, Android a web.
Zobraziť ukážku ›

Integrácia s aplikáciami Photoshop a Illustrator

Svoje zdroje z aplikácií Adobe Photoshop CC a Illustrator CC môžete skopírovať a prilepiť priamo do aplikácie Adobe XD.
Zobraziť ukážku ›

 

Nahrávanie videí prototypov

Pri klikaní v rámci náhľadu môžete nahrať súbor vo formáte MOV a zdieľať ho s tímom alebo klientmi. Môžete tiež vygenerovať prepojenie na prototyp určený na zdieľanie.
Zobraziť ukážku ›

Interaktívne prototypy

Pridaním interakcií, animácií a gest môžete presne otestovať budúce skúsenosti používateľov s vaším dizajnom. Môžete jednoducho prepínať medzi dizajnom a prototypom bez opustenia aplikácie.
Zobraziť ukážku ›

Spravovanie prototypov

Prototypy môžete ľahko otvoriť či odstrániť zo svojho účtu v službe Creative Cloud. Stačí len kliknúť na miniatúru a prejsť tak na verejné prepojenie. Počet prototypov, ktoré môžete zdieľať so svojím tímom, je neobmedzený.