Gaming SDK. Vytvárajte hry v jazyku ActionScript.

Adobe Gaming SDK poskytuje základnú kolekciu architektúr, vzorových kódov a školiacich zdrojov, ktoré navzájom spolupracujú a pomáhajú vývojárom vytvárať a poskytovať hry v jazyku ActionScript pre rôzne zariadenia.
Adobe Gaming SDK

Funkcie

Architektúry s otvoreným zdrojovým kódom

 • Starling (knižnica ActionScript 3.0 s otvoreným zdrojovým kódom na optimalizovaný výkon)
 • Feathers (zjednodušené, rozšíriteľné komponenty používateľského rozhrania, ktorých vzhľad možno meniť, využívajúce technológiu Starling)
 • Away3D (3D grafický nástroj s otvoreným zdrojovým kódom napísaný v jazyku ActionScript 3.0)
 • DragonBones (architektúra na animáciu pomocou dvojrozmerných kostier)

Natívne rozšírenia AIR pre iOS

 • Centrum hier, Stage Ad, sociálne aspekty, nákupy priamo v aplikácii a testovanie verzie beta

Nástroj pracovných postupov Away Builder

 • Vizuálny nástroj pracovných postupov vytvorený pre dizajnérov a vývojárov
 • Zjednodušuje vytváranie komplikovaných 3D scén
 • Pomocná aplikácia pre architektúru Away3D s otvoreným zdrojovým kódom, ktorá umožňuje importovať a fázovať 3D zdroje vrátane modelov, materiálov, efektov a oveľa viac

Nástroje ATF

 • Vlastný formát súborov, pomocou ktorého aplikácia Stage3D využíva komprimované textúry
 • Optimalizácia pamäte v počítačových a mobilných zariadeniach
 • Mimoriadne vhodné pre vývojárov pracujúcich v aplikácii Stage3D

AIR SDK

 • Architektúra pre rozhrania Adobe AIR API
 • Vstupné rozhrania API pre herné ovládače
 • Šablóna pre osvedčenie na inštaláciu aplikácie Adobe AIR
 • Spúšťač ladenia Adobe AIR (ADL) s príkazovým riadkom
 • Nástroj pre vývojárov Adobe AIR (ADT) s príkazovým riadkom

Dokumentácia a vzorky

 • Vzorový kód a projekty, ktoré vám pomôžu naučiť sa používať tieto nástroje
 • Dokumentácia rozhraní API pre natívne rozšírenia iOS

Začnite pracovať s Gaming SDK.

Nájdite videokurzy od odborníkov spoločnosti Adobe a našich partnerov v oblasti vzdelávania. Preskúmajte našu kolekciu stoviek kurzov pre službu Adobe Creative Cloud. Získajte základné zručnosti, spoznajte najnovšie funkcie a objavujte pokročilé techniky.
Kurzy pre službu Creative Cloud