Přístupnost*

Poznámky k verzi pro uživatele běhového prostředí Adobe AIR

Datum vydání: 6.9.2010

Začínáme

Běhové prostředí Adobe® AIR® je využíváno mnoha oblíbenými aplikacemi, včetně přehrávačů videa, podnikových aplikací, her a nástrojů pro zvýšení produktivity. Aby uživatelé mohli tyto aplikace používat, musí si nejprve nainstalovat prostředí Adobe AIR.

Tento dokument obsahuje informace o systémových požadavcích, instalační pokyny, známé problémy a další informace o používání běhového prostředí AIR 2.

Systémové požadavky

  Windows® Macintosh® Linux
Minimální požadavky na procesor Minimum: Procesor Intel® Pentium® III, 1 GHz nebo rychlejší Doporučeno: Procesor Pentium 4,2 GHz nebo rychlejší Procesor Intel Core™ Duo 1,83 GHz nebo rychlejší. Minimum: Procesor Intel® Pentium® III, 1 GHz nebo rychlejší Doporučeno: Procesor Pentium 4,2 GHz nebo rychlejší
Operační systém Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate nebo Enterprise včetně 64bitových verzí, Windows Vista SP1, Windows XP Tablet PC Edition SP2 a SP3, Windows XP SP2 a SP3, Windows 2003/2008 Server, Windows 7 Mac OS 10.4, 10.5 nebo Mac OS 10.6 Fedora Core 12, Ubuntu 9.10, openSUSE 11.2.
Paměť Minimum: 512 MB RAM; Doporučeno: 1 GB RAM Minimum: 512 MB RAM Doporučeno: 1 GB RAM 1 GB RAM

Poznámka: Systém Windows 2000 a počítače Mac PowerPC nejsou prostředím AIR 2 podporovány. Uživatelé mohou nainstalovat a spouštět aplikace AIR 1.5, nebudou však moci nainstalovat prostředí AIR 2 ani provést aktualizaci na tuto verzi. Systém Mac OS 10.4 v počítačích s procesorem Intel je pro běh aplikací AIR 2 podporován, není však podporován jako vývojové prostředí se sadou SDK prostředí AIR 2.

Další požadavky pro distribuce systému Linux:

Podporovaná prostředí pracovní plochy GNOME a KDE
Systémy správy balíčků RPM a Debian
Minimální verze prostředí GTK+ 2.6
Správci oken Metacity (výchozí pro prostředí GNOME) a KWin (výchozí pro prostředí KDE)
Průhlednost Podpora průhlednosti v aplikacích AIR vyžaduje kompozitního správce oken a dodatečné doplňky serveru X. Jsou podporovány následující součásti: Kompozitní správci oken: Beryl, Compiz, Compiz-fusion Doplňky serveru X: Composite, Render, Shape
Flash Player Bezobslužná instalace (tzv. hladká instalace) z webu vyžaduje přehrávač Flash Player 10.0.15.3 nebo vyšší.

Podporované jazyky

Instalace prostředí Adobe AIR 2 a uživatelský komfort za běhu podporuje následující jazyky:

 • Angličtina
 • Brazilská portugalština
 • Čínština – tradiční
 • Čínština – zjednodušená
 • Čeština
 • Francouzština
 • Holandština
 • Italština
 • Japonština
 • Korejština
 • Němčina
 • Polština
 • Ruština
 • Španělština
 • Švédština
 • Turečtina

Co je nového v prostředí AIR 2

 • Systém Windows 2000 a počítače Mac PowerPC již nejsou podporovány. Uživatelé mohou nainstalovat a spustit aplikace AIR 1.5, nebudou však moci nainstalovat prostředí AIR 2 ani provést aktualizaci na tuto verzi.
 • Rozhraní API pro nativní procesy
 • Rozpoznávání velkokapacitních paměťových zařízení
 • Nativní ovladače dokumentů sloužící k otevření dokumentů
 • Rozhraní API pro lokální mikrofon
 • Podpora programů pro čtení z obrazovky (pouze systém Windows)
 • Vylepšená podpora přetahování myší
 • Vylepšení rozhraní API editoru IME a zadávání textu s použitím editoru vstupní metody (IME)
 • Nové jádro WebKit s podporou funkcí jazyka CSS3 a některých funkcí jazyka HTML5
 • Rychlejší modul JavaScript
 • Socket servery a sítě P2P
 • Sokety TLS/SSL
 • Podpora sítí založených na protokolu UDP
 • Technologie Multi-Touch a gesta
 • Vylepšení výkonu
 • Vektorový tisk pro různé platformy (Mac/Windows)
 • Zdokonalená interakce s tiskárnami
 • Globální zpracování chyb
 • Podpora sítí s protokolem IPv6
 • Instalátory běhového prostředí, jako balíčky .deb a .rpm pro systém Linux
 • Vylepšení zabezpečení
 • Větší maximální velikost okna

Instalace prostředí Adobe AIR

Instalace běhového prostředí AIR 2 a aplikací AIR vyžaduje, abyste měli v počítači oprávnění správce systému.

Instalace běhového prostředí AIR 2 do počítače se systémem Windows

 1. Stáhněte si instalační soubor prostředí AIR 2 z adresy http://get.adobe.com/air *
 2. Poklepejte na instalační soubor prostředí AIR 2 a podle zobrazených pokynů proveďte instalaci.

Instalace běhového prostředí AIR 2 do počítače se systémem Mac OS

 1. Stáhněte si instalační soubor prostředí AIR 2 z adresy http://get.adobe.com/air *.
 2. Poklepejte na instalační soubor prostředí AIR 2 a podle zobrazených pokynů proveďte instalaci.
 3. Pokud instalační program zobrazí dialogové okno pro zadání ověřovacích údajů, zadejte své uživatelské jméno a heslo správce systému.

Instalace běhového prostředí AIR 2 do počítače se systémem Linux

Pomocí binárního instalátoru

 1. Stáhněte si binární instalační soubor prostředí AIR 2 z adresy http://get.adobe.com/air*.
 2. Poklepejte na instalační soubor AdobeAIRInstaller.bin pro prostředí AIR 2 a podle zobrazených pokynů proveďte instalaci.
 3. Pokud nejste přihlášeni jako správce, po spuštění instalačního programu budete vyzváni k zadání hesla správce (heslo uživatele Root pro systémy jiné než Debian a heslo uživatele Sudo pro systémy Debian). Zapamatujte si také následující pravidla:
  • Souboru bin je třeba udělit práva pro spuštění.
   chmod +x [AdobeAIRInstaller].bin
  • Běhové prostředí Adobe AIR se nainstaluje jako nativní balíček: distribuce založená na balíčcích rpm se nainstaluje jako rpm a v distribucích Debian se nainstaluje jako deb. Prostředí AIR v současné chvíli nepodporuje žádný další formát balíčků. Nepůjde proto nainstalovat do distribucí, jako je Slackware.
  • Prostředí Adobe AIR se nainstaluje do následujícího umístění: /opt/Adobe AIR/Versions/1.0
  • Prostředí AIR zaregistruje typ MIME „application/vnd.adobe.air-application-installer-package+zip“, což znamená, že soubory .air jsou tohoto typu MIME a proto jsou registrovány s prostředím AIR.

Pomocí instalátorů balíčků

 1. Stáhněte soubor balíčku AIR 2 z adresy http://get.adobe.com/air*. V závislosti na svém systému si zvolte balíček rpm nebo Debian.
 2. Poklepáním na soubor balíčku AIR 2 spusťte instalaci balíčku.
 3. Instalaci můžete provést také z příkazového řádku.

V systému založeném na distribuci Debian použijte následující příkaz:

sudo dpkg -i <path to the package>/adobeair-2.0.0.xxxxx.deb

Používáte-li systém založený na balíčcích rpm, použijte při první instalaci prostředí AIR následující příkaz:

sudo rpm -i <path to the package>/adobeair-2.0.0-xxxxx.i386.rpm

Nebo pomocí následujícího příkazu proveďte aktualizaci stávající instalace prostředí AIR:

sudo rpm -U <path to the package>/adobeair-2.0.0-xxxxx.i386.rpm

Poznámka: Aktualizace běhového prostředí Adobe AIR pomocí instalátoru balíčku je podporována pouze tehdy, pokud máte nainstalovanou verzi prostředí AIR 1.5.3 nebo vyšší.

Odinstalace prostředí Adobe AIR

Nainstalované běhové prostředí Adobe AIR můžete následujícím postupem opět odinstalovat:

Odinstalace prostředí Adobe AIR z počítače se systémem Windows

 1. V nabídce Start systému Windows vyberte možnost Nastavení > Ovládací panely.
 2. Vyberte ovládací panel Přidat nebo odebrat programy.
 3. Vyberte položku Adobe AIR.
 4. Klepněte na tlačítko Změnit nebo odebrat.

Odinstalace prostředí Adobe AIR z počítače se systémem Macintosh

1. Poklepejte na soubor Adobe AIR Uninstaller, který se nachází ve složce /Applications/Utilities.

Odinstalace prostředí Adobe AIR z počítače se systémem Linux

1. K odstranění balíčku adobeair použijte systémového správce balíčků.

Instalace aplikací AIR

Instalace aplikací AIR pro systémy Macintosh, Windows a Linux

Hladká instalace prostřednictvím webového prohlížeče
Aplikace AIR můžete nainstalovat pomocí bezobslužné instalace (tzv. hladká instalace), při které je podle potřeby nainstalováno nebo aktualizováno běhové prostředí AIR. Poté, co je nainstalováno prostředí AIR, spustíte klepnutím na odkaz pro hladkou instalaci na webové stránce instalaci příslušné aplikace. V případě potřeby budete vyzvání k zadání umístění instalace a hesla správce.

Instalace pomocí místních souborů .air
Poté, co je nainstalováno prostředí AIR, můžete poklepáním na soubor .air spustit instalační program aplikace. Instalátor nejprve zobrazí dialogové okno zabezpečení popisující identitu vydavatele. V případě potřeby budete vyzvání k zadání umístění instalace a hesla lokálního uživatele.

Další podrobnosti pro systém Linux

 1. Aplikace AIR jsou instalovány jako balíček systému Linux (rpm nebo deb).
 2. Název balíčku je kombinací identifikátoru applicationID (ID aplikace) a publisherID (ID vydavatele) aplikace.

Tipy a triky

Odstraňování problémů s instalátory prostředí AIR

Prostudujte si prosím následující technické poznámky obsahující informace o odstraňování problémů s instalátorem:

http://kb2.adobe.com/cps/403/kb403150.html*

Záznamy instalátorů pro instalaci aplikací a prostředí AIR 2

V prostředí AIR 2 jsou standardně vytvářeny záznamy s informacemi o instalaci v souboru záznamu. Tento soubor je v systémech Linux a Windows pojmenován jako Install.log. V systém Mac OS je pojmenován jako system.log. Tento soubor záznamu je kumulativní, což znamená, že nový záznam je připojen na konec stávajícího souboru záznamu, a to při každém úspěšném i neúspěšném pokusu o instalaci nebo aktualizaci běhového prostředí nebo aplikace AIR. Velikost souboru záznamu je omezena na 0,5 MB a při překročení této velikosti bude soubor zkrácen.

Umístění tohoto souboru se liší v závislosti na platformě:

*Windows XP: C:\Documents and Settings\<uživatelské_jméno>\Local Settings\Application Data\Adobe\AIR\logs\Install.log
*Windows Vista/ Windows 7: C:\Users\<uživatelské_jméno>\Appdata\Local\Adobe\AIR\logs\Install.log
*Mac OS X: /private/var/log/system.log (konzolová aplikace)
*Linux: /home/<uživatelské_jméno>/.appdata/Adobe/AIR/Logs/Install.log

Známé problémy a omezení

Podpora programů pro čtení z obrazovky

Podpora programů pro čtení z obrazovky je momentálně dostupná pouze v operačním systému Windows. Mezi software pro čtení z obrazovky, který je kompatibilní s prostředím AIR, patří aplikace NonVisual Desktop Access (NVDA) a JAWS verze 11. Aktivace nejvyšší úrovně a automatické oznamování obsahu obrazovky nemusí být v některých případě zcela funkční. Pokud je například vybráno textové pole, může aplikace JAWS 11 přejít do režimu „Virtual Cursor“ (virtuální kurzor), místo aby se podle potřeby přepnula do režimu „Forms“ (formuláře), což znemožní zadávání textu do textového pole. Tento problém lze vyřešit tak, že uživatel pomocí tabulátoru opustí textové pole a poté se do něj pomocí tabulátoru opět vrátí, což mu umožní zadání textu do pole.

Adresy URL se znaky, které nejsou v ASCII

Pokud adresa URL obsahuje znaky, které nejsou v ASCII, nemusí být tato adresa v systému Windows XP funkční, protože prostředí AIR spoléhá na modul kódu systému Windows, který v systému pravděpodobně neexistuje. Řešením je instalace aplikace Internet Explorer 7, při které bude nainstalován potřebný modul kódu. V systému Windows Vista a vyšším k tomuto problému nedochází.

Potíže s hladkou instalací při instalaci nativního balíčku systému Linux

Po instalaci prostředí Adobe AIR pomocí instalátoru nativního balíčku se může stát, že hladká instalace nebude funkční a zobrazí se následující chyba: „Sorry, an error has occurred. The application could not be installed. Try installing it again. If the problem persists, contact the application author. Error #1“. Tento problém je vyřešen přehrávačem Flash Player 10.1.

Používáte-li starší verze přehrávače Flash Player, stáhněte a uložte soubor .air lokálně a zkuste jej nainstalovat pomocí instalačního programu aplikace Adobe AIR. Poté by již měla hladká instalace fungovat očekávaným způsobem.

Problém se zadáváním thajského textu do AIR HTML

Při zadávání některých thajských znaků do obsahu HTML se může kurzor přesunout do špatné pozice. Zadávání textu v jazycích, které nejsou uvedeny mezi podporovanými jazyky v předchozí části tohoto dokumentu, není v současné době podporováno.

Obsah PDF souborů se nezobrazuje bez aplikace Adobe Reader

Chcete-li v prostředí AIR 2 zobrazovat obsah souborů PDF, je třeba, aby byla v počítači nainstalována aplikace Adobe Reader 8.2 / 9.3 nebo novější.

Problém se zobrazováním vloženého obsahu Flash

Obsah Flash vložený do stránky HTML nebo aplikace HTML se nezobrazí v aplikacích používajících průhledná okna.

Potíže s instalací v distribuci Fedora Core s povolenou funkcí SELinux

Instalace běhového prostředí pomocí binárního instalátoru ani hladká instalace aplikací AIR nefungují, pokud je v počítačích s distribucí Fedora Core povolena funkce SELinux.

Instalace prostředí AIR 2 v distribucích s 64bitovým systémem Linux

Pokud se při instalaci prostředí AIR 2 nebo při aktualizaci prostředí AIR 1.5.3 do 64bitových počítačů Linux na pozadí vyskytnou nějaké potíže, prostudujte si následující technickou poznámku: http://kb2.adobe.com/cps/521/cpsid_52132.html*

Databáze znalostí pro prostředí AIR

Další informace o známých problémech naleznete na webu podpory pro prostředí Adobe AIR na adrese http://www.adobe.com/support/air/*.