Přístupnost*

Flash Player – nápověda

Obsah

Nastavení mikrofonu

Co jsou nastavení mikrofonu?

Nastavení mikrofonu umožňují vybrat mikrofon, upravit jeho citlivost a potlačit odezvu, která může vycházet z reproduktorů.

Co se stane, pokud neprovedu žádnou akci?

Aplikace Adobe Flash Player automaticky rozpozná jakýkoli výchozí mikrofon nebo jiný zvukový rekordér v počítači a nastaví citlivost mikrofonu na střední hodnotu.

Aplikace Flash Player požádá o povolení, než umožní aplikaci přístup ke kameře nebo mikrofonu. Viz Automaticky otevírané okno s dotazem na ochranu osobních údajů.

Jaké možnosti tu mohu změnit?

Můžete vybrat jiný mikrofon, upravit citlivost mikrofonu a potlačit odezvu. Zde vybraná nastavení budou ihned použita u aktivní aplikace Flash. Chcete-li změnit výchozí mikrofon, vyberte z rozevírací nabídky jiný mikrofon.

Chcete-li mikrofon vyzkoušet, mluvte normálním tónem hlasu a sledujte indikátor vlevo. Jakmile se indikátor rozsvítí žlutě, je mikrofon dostatečně citlivý na to, aby mohla aplikace Flash Player rozpoznávat zvuk. Chcete-li zvýšit nebo snížit citlivost mikrofonu, posuňte jezdec doprava nebo doleva.

Používáte-li reproduktory namísto sluchátek, vyberte možnost Potlačit odezvu. Potlačení odezvy ztlumí hluk vycházející z mikrofonu do reproduktorů.

Co když aplikace Flash Player nenalezne mikrofon?

Pokud aplikace Flash Player nenalezne mikrofon nebo jiné zvukové zařízení v počítači, zobrazí přehrávač zprávu Nenalezen žádný mikrofon. Přečtěte si dokumentaci k počítači a k mikrofonu a ujistěte se, že je mikrofon správně nainstalován.

Jak mohu testovat reproduktory?

Po klepnutí na následující položku Testovat reproduktor v aplikaci uslyšíte ukázkový zvuk. Upravte reproduktory nebo sluchátka tak, aby byl zvuk příjemný.

Jak mohu znovu zobrazit tento panel?

Tento panel můžete chtít znovu zobrazit, například pokud chcete, aby aplikace Flash Player používala jiný mikrofon. Zobrazení panelu Mikrofon:

  1. Klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) na obrázek aplikace, která je přehrávána.
  2. V kontextové nabídce klepněte na položku Nastavení a pak klepněte na kartu Mikrofon.

Karta Mikrofon se nezobrazila, proto nemohu tento panel zobrazit.

Pokud váš počítač nebo zařízení nepodporuje nahrávání zvuku pomocí aplikace Flash Player, nelze vybrat mikrofon a tento panel se nezobrazí.