Přístupnost*

Flash Player – nápověda

Obsah

Nastavení kamery

Co jsou nastavení kamery?

Nastavení kamery umožňují vybrat videokameru, kterou chcete používat s aplikací Adobe Flash Player. V rozevírací nabídce se zobrazí všechny kamery, které aplikace Flash Player v počítači nalezne.

Co se stane, pokud neprovedu žádnou akci?

Aplikace Flash Player automaticky rozpozná všechny videokamery v počítači a zobrazí název výchozí kamery, kterou použije. Pokud nevyberte jinou kameru z rozevírací nabídky, použije aplikace Flash Player výchozí kameru. Chcete-li zobrazit živý náhled obrazu snímaného výchozí kamerou, klepněte na oblast Náhled videa.

Aplikace Flash Player požádá o povolení, než umožní aplikaci přístup ke kameře nebo mikrofonu. Viz Automaticky otevírané okno s dotazem na ochranu osobních údajů.

Co se stane, pokud vyberu jinou kameru?

Pokud vyberte jinou kameru z rozevírací nabídky, použije aplikace Flash Player vybranou kameru. Chcete-li zobrazit živý náhled obrazu snímaného vybranou kamerou, klepněte na oblast Náhled videa.

Co když aplikace Flash Player nenalezne kameru?

Pokud aplikace Flash Player nenalezne kameru v počítači, zobrazí přehrávač zprávu Nenalezena žádná kamera. Přečtěte si dokumentaci k počítači a ke kameře a ujistěte se, že je kamera správně nainstalována.

Jak mohu znovu zobrazit tento panel?

Tento panel můžete chtít znovu zobrazit, například pokud chcete, aby aplikace Flash Player používala jinou kameru. Zobrazení panelu Kamera:

  1. Klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) na obrázek aplikace, která je přehrávána.
  2. V kontextové nabídce klepněte na položku Nastavení a pak klepněte na kartu Kamera.

Karta Kamera se nezobrazila, proto nemohu tento panel zobrazit.

Pokud váš počítač nebo zařízení nepodporuje nahrávání videa pomocí aplikace Flash Player, nelze vybrat kameru a tento panel se nezobrazí.