Přístupnost*

Flash Player – nápověda

Obsah

Automaticky otevírané okno s dotazem na ochranu osobních údajů

Proč musím na tento dotaz odpovědět?

Aplikace běžící v prostředí přehrávače Adobe Flash Player požaduje přístup ke kameře či mikrofonu vašeho počítače od tohoto okamžiku do ukončení aplikace. Pamatujte, že tento přístup požaduje osoba nebo společnost, která vytvořila vámi používanou aplikaci, nikoli společnost Adobe (pokud společnost Adobe nevytvořila aplikaci, která vyžaduje přístup k vaší kameře nebo mikrofonu). V předchozím dialogovém okně představuje [webu] jméno osoby nebo název organizace, která požaduje přístup. Je odpovědností osoby nebo společnosti vyžadující přístup, aby vám dala jasně na vědomí, proč přístup požaduje a jakým způsobem hodlá audio nebo video používat. U všech subjektů požadujících přístup k audiu nebo videu byste se měli seznámit se zásadami ochrany osobních údajů. Přečtěte si například Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe. Kontaktujte web vyžadující přístup a vyžádejte si jeho zásady ochrany osobních údajů.

Je důležité vědět, že přestože je toto dialogové okno součástí přehrávače Flash Player, audio a video bude používáno aplikací vytvořenou jiným výrobcem. Společnost Adobe nenese žádnou zodpovědnost za zásady ochrany osobních údajů jiných výrobců, za postupy jiných společností při zachytávání audia a videa ve vašem počítači ani za použití takových dat nebo údajů těmito společnostmi.

Co se stane, pokud vyberu možnost Povolit?

Pokud vyberete možnost Povolit, může tato aplikace zaznamenávat obraz snímaný kamerou a zvuk snímaný mikrofonem, dokud ji neukončíte. Aplikace může chtít vysílat toto video a audio jiným osobám, které sledují nebo poslouchají spuštěnou aplikaci – například během interaktivní schůzky. Aplikace může také nahrávat video a audio pro pozdější přehrávání – například aby je mohla shlédnout osoba, která se schůzky nemůže zúčastnit.

Je také možné, že aplikace bude chtít zpřístupnit toto video a audio pro vás – například abyste mohli sledovat svůj obraz a poslouchat svůj hlas při nácviku projevu. V takovém případě aplikace video a audio nevysílá ani nezaznamenává. Pouze zachytí vaši akci a způsob, jakým ji provádíte.

Jak bylo uvedeno v předchozí části Proč musím na tento dotaz odpovědět?, je odpovědností osoby nebo společnosti vyžadující přístup, aby vám dala jasně na vědomí, proč přístup požaduje a jakým způsobem hodlá audio a video používat. Například budou zaznamenány nebo budou k dispozici pouze živě? Pokud budou zaznamenány, kdo k nim bude mít přístup v budoucnu? Budou po uplynutí určitého času odstraněny? Zásady ochrany osobních údajů kohokoli, kdo vyžaduje přístup k audiu a videu, by měly podobné otázky zodpovědět.

Co se stane, pokud vyberu možnost Odmítnout?

Pokud zvolíte možnost Odmítnout, aplikace nebude mít přístup ke kameře nebo k mikrofonu. Aplikace bude i nadále spuštěna, nebude však pravděpodobně fungovat požadovaným způsobem. Aplikace vás také může informovat, že nemůže pokračovat, dokud nepovolíte přístup. V takovém případě buď přístup povolíte nebo aplikaci ukončíte.

Musím na tento dotaz odpovídat při každém spuštění aplikace z tohoto webu?

Ne. Pomocí panelu Nastavení ochrany osobních údajů můžete povolit nebo zakázat přístup ke kameře a mikrofonu pro všechny aplikace z tohoto webu bez toho, aby se vždy zobrazila žádost o povolení. Zobrazení panelu Nastavení ochrany osobních údajů:

  1. Klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) na obrázek aplikace, která je spuštěna.
  2. V kontextové nabídce klepněte na položku Nastavení a pak klepněte na kartu Utajení.

Nastavení ochrany osobních údajů můžete spravovat také pomocí Správce nastavení pro Adobe Flash Player buď globálně (pro všechny weby) nebo pro jednotlivé weby (u webů, které jste již navštívili). Další informace naleznete v tématu K čemu slouží nástroj Správce nastavení?

Jak mohu znovu zobrazit tento dotaz?

Není to možné. Aplikace Flash Player zobrazí tento dotaz automaticky v případě potřeby.