Přístupnost*

Flash Player – nápověda

Obsah

Automaticky otevírané okno s dotazem na sítě peer-assisted

Proč musím na tento dotaz odpovědět?

Tento dotaz se zobrazí, protože web poskytující zvuk a video může dodávat obsah s lepším výkonem, pokud budou uživatelé přehrávající stejný obsah sdílet své šířky pásma. Přehrávání zvuku nebo videa je pak plynulejší a neobsahuje přeskoky nebo pauzy vznikající při ukládání do vyrovnávací paměti. Tento princip se nazývá sítě peer-assisted, protože partneři v síti si vzájemně pomáhají za účelem dosažení lepšího výstupu. Přehrávač Adobe Flash Player bude šířku pásma sdílet pomocí sítí peer-assisted pouze s vaším souhlasem.

Co se stane, pokud vyberu možnost Povolit?

Vyberte-li možnost Povolit, bude webu udělen přístup se sdílením vaší šířky pásma a při přehrávání médií bude využita šířka pásma jiných uživatelů.

Co se stane, pokud vyberu možnost Odmítnout?

Vyberte-li možnost Odmítnout, nebude webu povoleno sdílet vaši šířku pásma a při přehrávání médií nebude využita šířka pásma jiných uživatelů. V závislosti na návrhu webu nemusí některé funkce fungovat.

Co se stane, pokud vyberu možnost Zapamatovat?

Pokud vyberete možnost Zapamatovat, bude váš výběr možnosti Povolit nebo Odmítnout uložen ve Správci nastavení na panelu Sítě peer-assisted a toto automaticky otevírané okno s dotazem na sítě peer-assisted již nebude pro daný web znovu zobrazeno:

  • Vyberete-li možnosti Zapamatovat a Povolit, bude webu vždy uděleno oprávnění ke sdílení vaši šířky pásma bez žádosti o vaše svolení.
  • Vyberete-li možnosti Zapamatovat a Odmítnout, bude webu vždy odmítnuto oprávnění ke sdílení vaši šířky pásma.

Jak mohu znovu zobrazit tento dotaz?

Pokud na panelu Sítě peer-assisted v nástroji Správce nastavení vyberete možnost Vždy se dotázat, bude tento dotaz zobrazen pokaždé, když web bude chtít sdílet vaši šířku pásma. Na panelu Sítě peer-assisted lze také změnit dříve uložené nastavení pro konkrétní web.

Jak postupovat v případě, že nechci sdílet šířku pásma?

Vyberete-li na panelu Sítě peer-assisted v nástroji Správce nastavení možnost Zakázat uplink sítí P2P pro všechny, přehrávač Flash Player nebude požadovat sdílení šířky pásma a pro žádný web je nepovolí.