Přístupnost*

Flash Player – nápověda

Obsah

Nastavení ochrany osobních údajů

Co jsou nastavení ochrany osobních údajů?

Aplikace běžící v prostředí přehrávače Adobe Flash Player mohou požadovat přístup ke kameře či mikrofonu vašeho počítače. Nastavení ochrany osobních údajů umožňují definovat, zda chcete, aby měly aplikace z konkrétního webu umožněn takový přístup. Pamatujte, že tento přístup požaduje osoba nebo společnost, která vytvořila vámi používanou aplikaci, nikoli společnost Adobe (pokud společnost Adobe nevytvořila aplikaci, která vyžaduje přístup k vaší kameře nebo mikrofonu). V předchozím dialogovém okně představuje [webu] jméno osoby nebo název organizace, která požaduje přístup.

Je odpovědností osoby nebo společnosti vyžadující přístup, aby vám dala jasně na vědomí, proč přístup požaduje a jakým způsobem hodlá audio nebo video používat. U všech subjektů požadujících přístup k audiu nebo videu byste se měli seznámit se zásadami ochrany osobních údajů. Přečtěte si například Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe*. Kontaktujte web vyžadující přístup a vyžádejte si jeho zásady ochrany osobních údajů.

Je důležité vědět, že přestože je tento panel s nastavením součástí přehrávače Flash Player, audio a video bude používáno aplikací vytvořenou jiným výrobcem. Společnost Adobe nenese žádnou zodpovědnost za zásady ochrany osobních údajů jiných výrobců, za postupy jiných společností při zachytávání audia a videa ve vašem počítači ani za použití takových dat nebo údajů těmito společnostmi.

Co se stane, pokud vyberu možnost Povolit?

Pokud vyberete možnost Povolit, může tato aplikace zaznamenávat obraz snímaný kamerou a zvuk snímaný mikrofonem, dokud ji neukončíte.

Aplikace může chtít vysílat toto video a audio jiným osobám, které sledují nebo poslouchají spuštěnou aplikaci – například během interaktivní schůzky. Aplikace může také nahrávat video a audio pro pozdější přehrávání – například aby je mohla shlédnout osoba, která se schůzky nemůže zúčastnit.

Je také možné, že aplikace bude chtít zpřístupnit toto video a audio pro vás – například abyste mohli sledovat svůj obraz a poslouchat svůj hlas při nácviku projevu. V takovém případě aplikace video a audio nevysílá ani nezaznamenává. Pouze zachytí vaši akci a způsob, jakým ji provádíte.

Jak bylo popsáno v předchozí části Co jsou nastavení ochrany osobních údajů?, je odpovědností osoby nebo společnosti vyžadující přístup, aby vám dala jasně na vědomí, proč přístup požaduje a jakým způsobem hodlá audio a video používat. Například budou zaznamenány nebo budou k dispozici pouze živě? Pokud budou zaznamenány, kdo k nim bude mít přístup v budoucnu? Budou po uplynutí určitého času odstraněny? Zásady ochrany osobních údajů kohokoli, kdo vyžaduje přístup k audiu a videu, by měly podobné otázky zodpovědět.

Co se stane, pokud vyberu možnost Odmítnout?

Pokud zvolíte možnost Odmítnout, aplikace nebude mít přístup ke kameře nebo k mikrofonu. Aplikace bude i nadále spuštěna, nebude však pravděpodobně fungovat požadovaným způsobem. Aplikace vás také může informovat, že nemůže pokračovat, dokud nepovolíte přístup. V takovém případě buď přístup povolíte nebo aplikaci ukončíte.

Co znamená možnost Zapamatovat?

Vyberete-li možnost Zapamatovat, bude váš výběr povolení nebo odmítnutí přístupu platit pro všechny aplikace z tohoto webu, nikoli pouze pro spuštěnou aplikaci. To znamená, že aplikace Flash Player dotaz nezobrazí znovu v případě, že aplikace z tohoto webu mohou přistupovat ke kameře a k mikrofonu.

Pokud možnost Zapamatovat nevyberete, bude výběr možnosti povolení nebo odmítnutí přístupu platný pouze po dobu spuštění aplikace. To znamená, pokud znovu spustíte tuto nebo kteroukoli jinou aplikaci z tohoto webu, požádá vás aplikace Flash Player znovu o povolení nebo odmítnutí přístupu ke kameře a k mikrofonu.

Jak mohu znovu zobrazit tento panel za účelem změny zásad ochrany osobních údajů?

Nastavení zásad ochrany osobních údajů můžete chtít změnit, pokud jste například klepli na možnost Zapamatovat a poté chcete změnit svou odpověď Povolit nebo Odmítnout. Opakované zobrazení panelu Nastavení ochrany osobních údajů:

  1. Klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) na obrázek aplikace, která je spuštěna.
  2. V kontextové nabídce klepněte na položku Nastavení a pak klepněte na kartu Utajení.

Karta Utajení se nezobrazila, proto nemohu tento panel zobrazit.

Pokud váš počítač nebo zařízení nepodporuje nahrávání audia nebo videa pomocí aplikace Flash Player, není nutné povolit ani odmítnout přístup a tento panel se nezobrazí.