Tillgänglighet*

Adobe® AIR® 1.5.1

Viktig information för användare av Adobe AIR

Publiceringsdatum: 2009-02-24

Komma igång

Med Adobe® AIR® kan du alltid ha med dig dina favoritwebbprogram, vart som helst. Eftersom program som är skapade för Adobe AIR körs på din dator utan en webbläsare ger programmen samma prestanda som vanliga datorprogram.

Det här dokumentet innehåller systemkrav, installationsanvisningar, kända problem och annan information om hur du använder runtime-modulen AIR 1.5.1.

Systemkrav

Windows® Macintosh® Linux
Processor Minst: Intel® Pentium® III 1 GHz eller snabbare Rekommenderas: Pentium 4, 2 GHz eller snabbare Intel Core™ Duo 1,83 GHz eller snabbare, PowerPC® G4 1 GHz eller snabbare Intel® Pentium® III 1 GHz eller snabbare
Operativsystem Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise, inklusive 64-bitarsversioner; Windows Vista SP1, Windows XP Tablet PC Edition SP2 och SP3, Windows XP SP2 och SP3, Windows 2000 SP4, Windows 2003 Server Mac OS 10.4.11 eller Mac OS 10.5.4 Fedora 8 Ubuntu 7.10 openSUSE 10.3
Minne Minst: 512 MB RAM Rekommenderas: 1 GB RAM Minst: 512 MB RAM Rekommenderas: 1 GB RAM Minst: 512 MB RAM Rekommenderas: 1 GB RAM 128 MB grafikminne

Ytterligare krav för Linux-system

Skrivbordsmiljöer som stöds GNOME KDE
Pakethanteringssystem RPM Debian
Minst GTK+ 2.6
Fönsterhanterare Metacity (standard för GNOME) KWin (standard för KDE)
Genomskinlighet Stöd för genomskinlighet i AIR-program kräver kompositionshanterare och extra X-servertillägg. Följande stöds: Kompositionshanterare: Beryl, Compiz, Compiz-fusion X-servertillägg: Composite, Render, Shape
Flash Player Badge-installationer (sömlösa installationer) kräver Flash Player 10.0.15.3 för att fungera

Språkstöd

Adobe AIR 1.5.1 stöder följande språk för installation och användning:

 • Kinesiska (förenklad)
 • Kinesiska (traditionell)
 • Tjeckiska
 • Nederländska
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska
 • Italienska
 • Japanska
 • Koreanska
 • Polska
 • Portugisiska (Brasilien)
 • Ryska
 • Spanska
 • Svenska
 • Turkiska

Nya funktioner i AIR 1.5.1

Adobe Air 1.5.1 är en programuppdatering som ger förbättrad pålitlighet, kompatibilitet och säkerhet. Den rekommenderas för alla AIR-användare. AIR-program som utvecklats för föregående versioner av AIR behöver inte uppdateras för att fungera med den här uppdateringen.

Installera Adobe AIR

Du måste ha administratörsbehörighet för att kunna installera runtime-modulen AIR 1.5.1 och AIR-programmen på datorn.

Installera runtime-modulen på en Windows-dator

 1. Hämta installationsfilen för runtime-modulen från http://get.adobe.com/se/air.
 2. Dubbelklicka på installationsfilen för runtime-modulen och slutför installationen genom att följa anvisningarna.

Installera runtime-modulen på en Mac OS-dator

 1. Hämta installationsfilen för runtime-modulen från http://get.adobe.com/se/air.
 2. Dubbelklicka på installationsfilen för runtime-modulen och slutför installationen genom att följa anvisningarna.
 3. Om ett autentiseringsfönster visas i installationsprogrammet anger du ditt administratörsanvändarnamn och -lösenord.

Installera runtime-modulen på en Linux-dator

 1. Hämta installationsfilen för runtime-modulen från http://get.adobe.com/se/air.
 2. Dubbelklicka på installationsfilen AdobeAIRInstaller.bin och slutför installationen genom att följa anvisningarna.
 3. Om du inte är inloggad som administratör uppmanas du att ange admin-lösenordet (rotlösenordet för andra system än Debian, och sudo-användarens lösenord för Debian-system). Observera även följande:
  • Du behöver bevilja körningsrättigheter för BIN-filen (chmod +x AdobeAIRInstaller.bin).
  • Runtime-modulen installeras som ett internt paket. Med andra ord som RPM på en RPM-baserad distribution och som DEB på en Debian-distribution. AIR har i nuläget inte stöd för några andra paketformat, så det kanske inte kan installeras på distributioner som Slackware och liknande.
  • Adobe AIR på Linux består av två paket - adobeair1.0 och adobe-certs. När du kör AdobeAIRInstaller.bin installeras båda dessa paket.
  • Runtime-modulen installeras på följande plats: /opt/Adobe AIR/Versions/1.0

Avinstallera Adobe AIR

Om du vill avinstallera runtime-modulen följer du anvisningarna nedan.

Avinstallera runtime-modulen på en Windows-dator

 1. Välj Inställningar > Kontrollpanelen på Start-menyn.
 2. Välj Lägg till eller ta bort program.
 3. Markera "Adobe AIR" för att avinstallera runtime-modulen.
 4. Klicka på knappen Ändra/ta bort.

Avinstallera runtime-modulen på en Mac-dator

 • Dubbelklicka på "Adobe AIR Uninstaller" som finns i mappen Program/Verktygsprogram.

Avinstallera runtime-modulen på en Linux-dator

 1. Använd menyobjektet Uninstall AIR Runtime på menyn Programs > Applications. Använd systemets pakethanterare för att ta bort adobe-certs-paketet.
 2. AIR registrerare mime-typen "application/vnd.adobe.air-application-installer-package+zip", vilket innebär att AIR-filer får den här mime-typen och därför ägs de också av AIR.

Installera AIR-program

Installera AIR-program

 1. Badge-installation i webbläsare:Du kan installera AIR-program via funktionen för sömlös installation (badge-installation) som installerar och uppdaterar AIR-runtime-modulen efter behov. När AIR-runtime-modulen är installerad och du klickar på en länk/badge på webbsidan startar programinstallationen. Du uppmanas ange installationsplats och administratörslösenord om ett sådant krävs.
 2. Installera från lokala AIR-filer:När AIR-runtime-modulen är installerad kan du dubbelklicka på AIR-filen och anropa installationsprogrammet. Installationsprogrammet inleds med en säkerhetsdialogruta som beskriver utgivarens identitet. Du uppmanas ange installationsplats och lokalt lösenord om ett sådant krävs.

Ytterligare information för Linux

 1. AIR-program installeras som interna paket (RPM eller DEB).
 2. Paketnamnet är en kombination av programmets applicationID och publisherID.

Tips

Öppna ett AIR-program med Safari i Mac OS

Om du använder Safari i Mac OS X och klickar på en länk för att installera ett AIR-program installeras inte programmet, utan hämtas i stället till skrivbordet om du har Mac OS 10.4 (Tiger) och till mappen för hämtade filer om du har Mac OS 10.5 (Leopard). Du installerar programmet genom att dubbelklicka på den hämtade AIR-filen på datorn.

Logga installationen av runtime-modulen och programmen

Anvisningar om hur du loggar installationen av runtime-modulen och programmen finns på http://www.adobe.com/go/kb403123*.

Tips och trick för programinstallation på Linux

 1. Du kan även installera AIR-program med kommandot "/usr/bin/Adobe AIR Application Installer <fullständig sökväg till AIR-filen här>". Relativa sökvägar fungerar för närvarande inte.
 2. Om du dubbelklickar på en AIR-fil, efter att först ha installerat runtime-modulen, och installationsprogrammet inte startar (det gör vissa äldre distributioner) kan du behöva logga ut och logga in igen.
 3. Om du vill rensa datorn och försöka med en ny installation kan du ta bort mapparna .adobe och .macromedia i hemkatalogen för både rotanvändaren och aktuell användare. Dessutom kan du ta bort mappen .appdata i hemkatalogen.
 4. Om du vill generera en logg för runtime-installationen skapar du en tom .airinstall.log-fil (touch .airinstall.log) i användarens hemkatalog. Lägg gärna upp den här filen när du rapporterar problem på forumet.
 5. Om du vill generera en logg för programinstallationen skapar du en tom .airappinstall.log-fil (touch .airappinstall.log) i användarens hemkatalog. Lägg gärna upp den här filen när du rapporterar problem på forumet.

Kända problem och begränsningar

En kunskapsbas med AIR-problem och annan praktisk AIR-dokumentation finns på supportwebbplatsen för AIR: http://www.adobe.com/support/air*.

Mac och Windows

AIR-program kanske inte fungerar korrekt med språket Español Latinoamérica (latinamerikansk spanska)

Om språklistan på Mac OS under Systeminställningar > Internationell > Språk innehåller Español Latinoamérica (latinamerikansk spanska) kanske inte AIR-program fungerar korrekt. Ta bort det från språklistan och använd Español (spanska) i stället.

PDF-innehåll visas inte om du inte har Adobe Reader

Adobe Reader 8.1 eller senare måste vara installerat på datorn för att du ska kunna visa PDF-innehåll i AIR. Du kan hämta Adobe Reader på http://get.adobe.com/se/reader.

SWF-in-HTML: I fönsterlöst läge går det inte att använda Ctrl+V för att klistra in

I Windows går det inte att använda Ctrl+V för att klistra in text i ett fält när programmet använder en fönsterlös SWF-fil som lästs in av HTMLLoader.

SQL-databas och funktionen Time Machine i Mac OS 10.5

Om du kör Time Machine-funktionen i Mac OS 10.5 samtidigt som vissa SQL-databastransaktioner kan detta resultera i inkonsekvenser i databasen. AIR-program som använder SQLite-databasen kan påverkas av detta problem. För att se till att dina AIR-program fortsätter att köras korrekt kan du kringgå problemet genom att utesluta databasen från de automatiska säkerhetskopieringarna i Time Machine.

AIR-program och MobyDock

MobyDock, ett gratisprogram för anpassning av Akitvitetsfältet i Windows, hindrar AIR-program från att köras. Stäng MobyDock när du installerar och kör AIR-program.

Stöd för mindre vanliga skript för China National Standard GB 18030-2000

Tecken i mindre vanliga skript, t.ex. tibetanska, kanske inte visas korrekt i AIR-program.

IME (Input Method Editor) inaktiveras inte för lösenordsfält i SWF-innehåll i HTML

IME (Input Method Editor) inaktiveras inte när du klickar på lösenordsfältet i det inbäddade Flash-innehållet i ett AIR-program. Detta kan innebära att icke latinska tecken infogas i lösenordsfältet. Du kan kringgå problemet genom att ändra inställningarna för inmatningsmetoden så att endast latinska tecken kan anges.

Virtuellt tangentbord på Tablet PC

Funktionen för virtuellt tangentbord som används på Tablet PC-datorer kanske inte fungerar för en del innehåll i ett AIR-program. Funktionen för virtuellt tangentbord för en Tablet PC fungerar med Flash- och HTML-innehåll, men inte med Flash-innehåll som är inbäddat i HTML.

Problem med visningen av inbäddat Flash-innehåll

Inbäddat Flash-innehåll på HTML-sidor som läses in av ett AIR-program, eller Flash-innehåll som används i ett HTML-baserat program visas inte om programmet använder genomskinlighet.

Linux

Runtime-installation

 • Vissa distributioner har problem med .bin i filnamnet. Ta bort .bin från installationsfilnamnet och kör installationsprogrammet.
 • För Debian-baserade system som Ubuntu behöver gnomesu/kdesu/kdesudo finnas för installationen. Annars installerar du xdg-su och aktiverar rotanvändare.

Programinstallation

 • Du måste använda en absolut sökväg till AIR-filen när du installerar ett AIR-program från kommandoraden.
 • Installationsförloppet fortsätter till slutet och startar sedan om av sig självt.
 • Flera förekomster av AIR-installationsprogrammet kan visas (läggs till exempel även till på menyn "Others" (Andra) i Ubuntu).

Filtypsregistrering

Programikoner visas inte för vissa okände filnamnstillägg (till exempel .abc, .def o.s.v.) på vissa KDE-distributioner.

Fönster och menyer

 • Genomskinlighet fungerar inte i virtualiseringsprogram som VMWare.
 • Genomskinliga fönster tillåter inte att musaktiveter passerar genom dem.

Flash-AIR-kommunikation

Kommunikation mellan AIR-program och SWF:er i en webbläsare kräver Flash Player 10.

Krypterat lokalt arkiv (ELS, Encrypted Local Store)

 • Data i lokala arkiv går inte att komma åt när sessionen exporteras med hjälp av SSH eller när sessionen flyttas till en annan användare med SU.
 • ELS är knutet till den skrivbordsmiljö där ELS-databasen skapades. Ett ELS-arkiv som skapats i KDE går inte att komma åt i GNOME och vice versa
 • Krypterade lokala arkiv använder Keyring (GNOME) eller KWallet (KDE). Användaren kan tillfrågas om ett lösenord för att få åtkomst till ELS-data.
 • Rapportnamn rapporteras som "anonymous" (anonym) i dialogrutan för lösenord i KWallet.

PDF

Om du vill visa PDF-innehåll i AIR-program behöver du ha Adobe Reader för Linux version 8.1.1 eller senare installerat.


Copyright © 2009 Adobe Systems Incorporated. Med ensamrätt. Adobe, Adobe-logotypen, AIR, ActionScript, Flash och Flex är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller i andra länder. Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.

Det här programmet skyddas av upphovsrättslagstiftning och internationella avtal. Otillåten användning, kopiering eller distribution av det här programmet, eller delar av det, kan leda till civil- och straffrättsliga påföljder och kommer att beivras enligt tillämplig lagstiftning.

Meddelanden och villkor som gäller program från tredje part finns på http://www.adobe.com/go/thirdparty_se och ingår som referens häri.