Tillgänglighet*

Adobe® AIR® - Viktig information för användare av Adobe AIR

Publiceringsdatum: 2010-06-09

Komma igång

Adobe® AIR®-miljön används i många vanliga skrivbordsprogram, bland annat videospelare, företagsprogram, spel och produktivitetsverktyg. Användaren måste installera Adobe AIR för att kunna köra de här programmen.

Det här dokumentet innehåller systemkrav, installationsanvisningar, kända problem och annan information om hur du använder AIR 2.

Systemkrav

  Windows® Macintosh® Linux
Minimikrav för processor Minst: Intel® Pentium® III 1 GHz eller snabbare processor; Rekommenderas: Pentium 4 2 GHz eller snabbare Intel Core™ Duo 1,83 GHz eller snabbare processor. Minst: Intel® Pentium® III 1 GHz eller snabbare processor; Rekommenderas: Pentium 4 2 GHz eller snabbare
Operativsystem Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise inklusive 64-bitarsversioner, Windows Vista SP1, Windows XP Tablet PC Edition SP2 och SP3, Windows XP SP2 och SP3, Windows 2003/2008 Server, Windows 7 Mac OS 10.4, 10.5 eller Mac OS 10.6 Fedora Core 12, Ubuntu 9.10, openSUSE 11.2.
Minne Minst: 512 MB RAM; Rekommenderas: 1 GB RAM Minst: 512 MB RAM; Rekommenderas: 1 GB RAM 1 GB RAM

Obs! Windows 2000 och Mac PowerPC stöds inte i AIR 2. Användare kan installera och köra AIR 1.5-program, men de kan inte installera eller uppdatera till AIR 2. Mac OS 10.4 på Intel-processor stöds för AIR 2-program, men inte som utvecklingsmiljö med AIR 2 SDK.

Ytterligare krav för Linux-distributioner:

Skrivbordsmiljöer som stöds GNOME och KDE
Pakethanteringssystem RPM och Debian
Minst GTK+ 2.6
Fönsterhanterare Metacity (standard för GNOME) och KWin (standard för KDE)
Genomskinlighet Stöd för genomskinlighet i AIR-program kräver kompositionshanterare och extra X-servertillägg. Följande stöds: Kompositionshanterare: Beryl, Compiz, Compiz-fusion X-servertillägg: Composite, Render, Shape
Flash Player Sömlös installation (badge-installation) från webben kräver Flash Player 10.0.15.3 eller senare

Språkstöd

Adobe AIR 2 har stöd för följande språk för installation och användning:

 • Engelska (English)
 • Franska
 • Italienska
 • Japanska
 • Kinesiska (förenklad)
 • Kinesiska (traditionell)
 • Koreanska
 • Nederländska
 • Polska
 • Portugisiska (Brasilien)
 • Ryska
 • Spanska
 • Svenska
 • Tjeckiska
 • Turkiska
 • Tyska

Nyheter i AIR 2

 • Windows 2000 och Mac PowerPC stöds inte längre. Användare med dessa operativsystem kan fortfarande installera och köra AIR 1.5-program, men de kan inte installera eller uppdatera till AIR 2.
 • API för inbyggda processer
 • Identifiering av masslagringsvolymer
 • Ursprungliga dokumenthanterare för att öppna dokument
 • API för lokal mikrofon
 • Stöd för skärmläsare (endast Windows)
 • Förbättrat stöd för dra och släpp
 • API och textindata för IME har förbättrats
 • Nytt WebKit med CSS3-funktioner och stöd för vissa HTML5-funktioner
 • Snabbare JavaScript-motor
 • Socketservrar och peer-to-peer
 • TLS-/SSL-socketar
 • Stöd för UDP-nätverk
 • Stöd för flera beröringar och gester
 • Prestandaförbättringar
 • Plattformsoberoende (Mac/Windows) vektorutskrift
 • Förbättrade skrivarfunktioner
 • Global felhantering
 • Stöd för IPv6-nätverk
 • Installationsprogram som DEB- & RPM-paket för Linux
 • Säkerhetsförbättringar
 • Ökad maximistorlek på fönster

Installera Adobe AIR

Du måste ha administratörsbehörighet för att kunna installera AIR 2 och AIR-program på datorn.

Så här installerar du AIR 2 på en Windows-dator

 1. Hämta installationsfilen för AIR 2 från http://get.adobe.com/air *
 2. Dubbelklicka på installationsfilen för AIR 2 och slutför installationen genom att följa anvisningarna.

Så här installerar du AIR 2 på en Macintosh-dator

 1. Hämta installationsfilen för AIR 2 från http://get.adobe.com/air *.
 2. Dubbelklicka på installationsfilen för AIR 2 och slutför installationen genom att följa anvisningarna.
 3. Om ett autentiseringsfönster visas i installationsprogrammet anger du ditt administratörsanvändarnamn och -lösenord.

Så här installerar du AIR 2 på en Linux-dator

Med det binära installationsprogrammet

 1. Hämta den binära installationsfilen för AIR 2 från http://get.adobe.com/air*.
 2. Dubbelklicka på AIR 2-installationsfilen AdobeAIRInstaller.bin och slutför installationen genom att följa anvisningarna.
 3. Om du inte är inloggad som administratör uppmanas du att ange admin-lösenordet (rotlösenordet för andra system än Debian, och sudo-användarens lösenord för Debian-system). Tänk också på följande:
  • Du måste ge BIN-filen körningsbehörighet
   chmod +x [AdobeAIRInstaller].bin
  • Adobe AIR installeras som ett internt paket, d.v.s. som RPM på en RPM-baserad distribution och som DEB på en Debian-distribution. AIR har i nuläget inte stöd för några andra paketformat, så det kanske inte kan installeras på distributioner som Slackware och liknande.
  • Adobe AIR installeras på följande plats: /opt/Adobe AIR/Versions/1.0
  • AIR registrerar mime-typen "application/vnd.adobe.air-application-installer-package+zip", vilket innebär att AIR-filer får den här mime-typen och därför även registreras med AIR-miljön.

Med paketinstallerare

 1. Hämta paketfilen för AIR 2 från http://get.adobe.com/air*. Beroende på vilket system du har väljer du RPM- eller Debian-paketet.
 2. Dubbelklicka på paketfilen för AIR 2 för att installera paketet.
 3. Du kan också installera via kommandotolken.

Om du har ett Debian-baserat system använder du följande kommando:

sudo dpkg -i <path to the package>/adobeair-2.0.0.xxxxx.deb

Om du har ett RPM-baserat system använder du följande kommando för att installera AIR första gången:

sudo rpm -i <path to the package>/adobeair-2.0.0-xxxxx.i386.rpm

Du kan också använda följande kommando om du vill uppdatera en befintlig AIR-installation:

sudo rpm -U <path to the package>/adobeair-2.0.0-xxxxx.i386.rpm

Obs! Uppgradering av Adobe AIR med en paketinstallerare stöds enbart när den installerade versionen av AIR är 1.5.3 eller senare.

Avinstallera Adobe AIR

Om du vill avinstallera Adobe AIR följer du anvisningarna nedan:

Så här avinstallerar du Adobe AIR på en Windows-dator

 1. Välj Inställningar > Kontrollpanelen på Start-menyn.
 2. Välj Lägg till eller ta bort program.
 3. Markera "Adobe AIR" för att avinstallera miljön.
 4. Klicka på knappen Ändra/ta bort.

Så här avinstallerar du Adobe AIR på en Macintosh-dator

1. Dubbelklicka på "Adobe AIR Uninstaller", som finns i mappen Program/Verktygsprogram.

Så här avinstallerar du Adobe AIR på en Linux-dator

1. Använd systemets pakethanterare för att ta bort adobeair-paketet.

Installera AIR-program

Installera AIR-program för Mac, Windows och Linux

Badge-installation i webbläsare
Du kan installera AIR-program via funktionen för sömlös installation (badge-installation), som installerar eller uppdaterar AIR-miljön efter behov. När AIR-miljön har installerats och du klickar på en länk/badge på webbsidan startar programinstallationen. Du uppmanas ange installationsplats och administratörslösenord om ett sådant krävs.

Installera från lokala AIR-filer
När AIR-miljön har installerats kan du dubbelklicka på AIR-filen för att starta installationsprogrammet. Installationsprogrammet öppnas med en säkerhetsdialogruta, som beskriver utgivarens identitet. Du uppmanas ange installationsplats och lokalt lösenord om ett sådant krävs.

Ytterligare information för Linux

 1. AIR-program installeras som Linux-paket (RPM eller DEB).
 2. Paketnamnet är en kombination av programmets applicationID och publisherID.

Tips

Felsökning för AIR-installationer

Läs följande TechNote-artikel om du vill veta hur du felsöker installationer:

http://kb2.adobe.com/cps/403/kb403150.html*

Installationsloggar för AIR 2-program och AIR 2-miljön

I AIR 2 skapas installationsloggar som standard i en loggfil. Filen kallas "Install.log" på Linux och Windows. På Mac OS heter filen "system.log". Den här loggfilen är kumulativ, vilket innebär att en ny logg läggs till i slutet av den befintliga loggen så snart det sker ett försök att installera eller uppdatera AIR-miljön eller ett AIR-program (vare sig detta lyckas eller inte). Loggfilens storlek är begränsad till 0,5 MB, och loggen trunkeras om den överskrider den här storleken.

Var filen sparas skiljer sig åt mellan olika plattformar:

*På Windows XP: C:\Documents and Settings\<användarnamn>\Lokala inställningar\Application Data\Adobe\AIR\logs\Install.log
*På Windows Vista/Windows 7: C:\Användare\<användarnamn>\Appdata\Local\Adobe\AIR\logs\Install.log
*På Mac OS X: /private/var/log/system.log (systemprogram)
*På Linux: /home/<användarnamn>/.appdata/Adobe/AIR/Logs/Install.log

Kända problem och begränsningar

Stöd för skärmläsare

Stöd för skärmläsare finns för tillfället bara i operativsystemet Windows. Bland de skärmläsare som är kompatibla med AIR finns NVDA (NonVisual Desktop Access) och JAWS version 11. Aktivering på översta nivån och automatiska meddelanden om skärmens innehåll kanske inte fungerar fullständigt i en del fall. När fokus är på ett textfält kan JAWS 11 till exempel gå till läget "Virtual Cursor" och inte till läget "Forms", vilket innebär att det inte går att skriva i textfältet. Lösningen är att använda tabbtangenten för att lämna fönstret och för att gå tillbaka till textfältet igen, varpå det går att skriva text.

Webbadresser med tecken som inte har ASCII-format

Om en webbadress innehåller tecken som inte har ASCII-format kanske den inte fungerar på Windows XP, eftersom AIR använder en Windows-kodmodul som kanske inte finns på systemet. Lösningen är att installera Internet Explorer 7, som i sin tur installerar den kodmodul som behövs. Windows Vista och senare versioner har inte det här problemet.

Problem med badge-installationer och Linux-paketinstallerare

Efter att Adobe AIR har installerats med en intern paketinstallerare kanske en badge-installation inte fungerar, och då visas ett felmeddelande som lyder ungefär så här: "Ett fel har uppstått. Det gick inte att installera programmet. Försök igen. Om problemet kvarstår kontaktar du programmets upphovsman. Fel #1." Det här problemet har korrigerats i Flash Player 10.1.

Lösningen för äldre versioner av Flash Player är att hämta och spara AIR-filen lokalt och försöka installera den med "Adobe AIR Application Installer". När du har gjort det bör framtida badge-installationer fungera korrekt.

Problem med inmatning av thailändsk text i AIR HTML

Markören kan flytta sig till fel position när vissa thailändska tecken skrivs i HTML-innehåll. Textinmatning för andra språk än de som nämns i avsnittet ovan om språkstöd stöds för tillfället inte.

PDF-innehåll visas inte om du inte har Adobe Reader

Adobe Reader 8.2/9.3 eller senare måste vara installerat på datorn för att du ska kunna visa PDF-innehåll i AIR 2.

Problem med visning av inbäddat Flash-innehåll

Flash-innehåll som bäddats in på en HTML-sida eller i ett HTML-program visas inte om programmet använder ett genomskinligt fönster.

Installationsproblem när SELinux är aktiverat på Fedora Core-datorer

Installationer med det binära installationsprogrammet och badge-installationer av AIR-program fungerar inte när SELinux är aktiverat på Fedora Core-datorer.

Installera AIR2 på 64-bitars Linux-distributioner

Läs följande TechNote-artikel om du har problem med att installera AIR 2 eller med bakgrundsuppdatering av AIR 1.5.3 på 64-bitars Linux-datorer: http://kb2.adobe.com/cps/521/cpsid_52132.html*

Kunskapsdatabas för AIR

Du hittar mer information om kända problem på supportwebbplatsen för Adobe AIR: http://www.adobe.com/support/air/ *.