Tillgänglighet*

Flash Player – hjälp

Innehållsförteckning

På inställningspanelerna i Adobe Flash Player kan du ange inställningar för sekretess, datalagring på datorn, säkerhet, meddelanden om uppdateringar och användning av datorns kamera och mikrofon. Använd länkarna i innehållsförteckningen om du vill veta mer om dessa inställningar.

Information om hur du installerar och avinstallerar Flash Player och hur du åtgärdar vanliga problem med Flash Player finns i Flash Player Support Center*.

Om du är utvecklare kan du besöka Flash Player Developer Center*, där du hittar den senaste informationen om hur du skapar program som körs i Flash Player.