Tillgänglighet*

Flash Player – hjälp

Innehållsförteckning

Visningsinställningar

Vad är visningsinställningar?

Med visningsinställningarna kan du använda maskinvaruaccelererad skalning för att optimera uppspelningshastigheten i Flash Player.

Vad händer om jag inte gör någonting?

Alternativet Aktivera maskinvaruacceleration är markerat som standard för att förbättra uppspelningskvaliteten i Flash Player, framför allt vid återgivning i helskärmsläge.

Vad är maskinvaruaccelererad skalning?

Flash Player kan visa video och bilder med hög kvalitet. Maskinvaruaccelererad skalning innebär att video- eller grafikkortet på datorn används för att visa bilder och video tydligare och snabbare än Flash Player kan göra själv.

Fungerar maskinvaruaccelererad skalning på alla datorer?

För att maskinvaruaccelererad skalning ska fungera behöver du Microsoft DirectX 9 med 128 MB VRAM på Windows och OpenGL för Apple Macintosh OS X v10.2 eller senare. Med äldre maskinvara och drivrutiner kan det uppstå kompatibilitetsproblem. (Se Flash Player – systemkrav.) Om du använder äldre versioner av Flash Player bör du inte uppleva några dramatiska förändringar när spelaren återgår från maskinvaruaccelererad skalning till programvaruskalning.

Vad gör jag vid problem med visningen i Flash Player?

Om du upplever problem med visningen i Flash Player, t.ex. dålig bildkvalitet eller långsam uppspelningshastighet, avmarkerar du Aktivera maskinvaruacceleration på panelen Visning. Detta bör åtgärda maskinvaru- eller drivrutinsrelaterade kompatibilitetsproblem med Flash Player, och programvara används i stället för att skala och visa innehållet.

Hur visar jag den här panelen igen?

Så här visar du panelen Visning:

  1. Högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) på programbilden under uppspelningen.
  2. Välj Inställningar på snabbmenyn. Panelen Visning är den första panelen som visas.