Tillgänglighet*

Flash Player – hjälp

Innehållsförteckning

Mikrofoninställningar

Vad är mikrofoninställningar?

Med mikrofoninställningarna kan du välja en mikrofon, justera känsligheten och minska eventuellt eko från högtalarna.

Vad händer om jag inte gör någonting?

Adobe Flash Player försöker automatiskt att identifiera standardmikrofonen eller en annan ljudinspelningsenhet på datorn och använder ett normalvärde för mikrofonens känslighet.

Observera att ditt tillstånd krävs för att ett program ska få åtkomst till kameran eller mikrofonen på datorn. Läs mer i Popup-fråga om sekretess.

Vad kan jag ändra här?

Du kan välja en annan mikrofon, justera mikrofonens känslighet och minska eventuellt eko. De inställningar du väljer här tillämpas genast i det aktiva Flash-programmet. Om du vill byta standardmikrofon väljer du en annan mikrofon på popup-menyn.

Om du vill testa mikrofonen talar du med normal röst och kontrollerar indikatorn till vänster. När indikatorn visas med gult är mikrofonen tillräckligt känslig för att Flash Player ska kunna registrera ljud. Om du vill öka eller minska mikrofonens känslighet flyttar du reglaget åt höger respektive vänster.

Om du använder högtalare i stället för hörlurar väljer du Minska eko. Med den här inställningen kan du minska eventuellt brus som orsakas av mikrofonen i högtalarna.

Vad händer om Flash Player inte hittar någon mikrofon?

Om Flash Player inte kan hitta någon mikrofon eller en annan ljudenhet på datorn visas meddelandet Ingen mikrofon upptäckt. Läs dokumentationen som medföljde datorn och mikrofonen och försäkra dig om att mikrofonen är korrekt installerad.

Hur testar jag högtalarna?

Klicka på Prova högtalare i programmet som visas nedan om du vill testa ljudet. Justera högtalarna eller headsetet till en behaglig ljudnivå.

Hur visar jag den här panelen igen?

Du kan visa den här panelen igen, t.ex. om du vill använda en annan mikrofon med Flash Player. Så här visar du panelen Mikrofon:

  1. Högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) på programbilden när programmet körs.
  2. Välj Inställningar på snabbmenyn och klicka på fliken Mikrofon.

Jag kan inte öppna den här panelen eftersom fliken Mikrofon inte visas.

Om datorn eller enheten inte stöder ljudinspelning med Flash Player kan du inte välja någon mikrofon, och den här panelen visas inte.