Tillgänglighet*

Flash Player – hjälp

Innehållsförteckning

Kamerainställningar

Vad är kamerainställningar?

Med kamerainställningarna kan du välja vilken videokamera som du vill använda med Adobe Flash Player. På popup-menyn visas alla kameror som identifieras av Flash Player på datorn.

Vad händer om jag inte gör någonting?

Alla videokameror på datorn identifieras automatiskt och namnet på den kamera som kommer att användas som standard med Flash Player visas. Standardkameran används automatiskt om du inte väljer en annan kamera på popup-menyn. Om du vill se bilden som registreras med standardkameran klickar du i förhandsgranskningsområdet.

Observera att ditt tillstånd krävs för att ett program ska få åtkomst till kameran eller mikrofonen på din dator. Läs mer i Popup-fråga om sekretess.

Vad händer om jag väljer en annan kamera?

Om du väljer en annan videokamera på popup-menyn används den kameran med Flash Player. Klicka i förhandsgranskningsområdet om du vill se bilden som registreras med den kamera du valt.

Vad händer om Flash Player inte hittar någon kamera?

Om Flash Player inte kan hitta någon kamera på datorn visas meddelandet Ingen kamera hittad. Läs dokumentationen som medföljde datorn och kameran och försäkra dig om att kameran är korrekt installerad.

Hur visar jag den här panelen igen?

Du kan visa den här panelen igen, t.ex. om du vill använda en annan kamera med Flash Player. Så här visar du panelen Kamera:

  1. Högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) på programbilden när programmet körs.
  2. Välj Inställningar på snabbmenyn och klicka på fliken Kamera.

Jag kan inte öppna den här panelen eftersom fliken Kamera inte visas.

Om datorn eller enheten inte stöder videoinspelning med Flash Player kan du inte välja någon kamera, och den här panelen visas inte.