Tillgänglighet*

Flash Player – hjälp

Innehållsförteckning

Popup-fråga om sekretess

Varför måste jag svara på den här frågan?

Programmet som körs i Adobe Flash Player har begärt att få använda kameran och/eller mikrofonen på datorn tills programmet stängs. Observera att det är den person eller det företag som har skapat programmet som begär sådan åtkomst, inte Adobe (såvida inte Adobe har skapat programmet som begär åtkomst till kameran eller mikrofonen). I dialogrutan ovan representerar [webbplats] namnet på den person eller det företag som begär åtkomst till din dator. Personen eller företaget som begär åtkomst till din dator bör klargöra varför de behöver åtkomst till datorn och hur de avser att använda ljudet eller videon. Läs alltid sekretesspolicyn om någon begär åtkomst till ljud eller video på din dator. Läs gärna Adobes sekretesspolicy. Kontakta personen eller företaget som äger webbplatsen som begär åtkomst till din dator och be om information om deras sekretesspolicy.

Observera: även om den här dialogrutan är en del av Flash Player så används den här typen av ljud och video av program som skapats av tredje part. Adobe frånsäger sig allt ansvar avseende andra företags sekretessprinciper, samt hur tredjepartsföretag spelar in ljud eller video på din dator och hur de använder sådan information.

Vad händer om jag väljer Tillåt?

Om du väljer Tillåt kan programmet spela in video från kameran och ljud från mikrofonen på din dator ända tills du stänger programmet. Programmet kan sedan sända videon eller ljudet till andra som visar video eller lyssnar på ljud via det program du kör, t.ex. under ett interaktivt möte. Programmet kan också spela in videon eller ljudet för uppspelning vid ett annat tillfälle, t.ex. så att någon som inte kan delta i mötet kan spela upp det senare.

Programmet kan också göra videon eller ljudet tillgängligt för dig, t.ex. så att du ser hur du ser ut och hör hur du låter när du övar på ett tal. I så fall varken sänder eller spelar programmet in videon eller ljudet, utan registrerar bara vad du gör när du gör det.

Som nämndes under Varför måste jag svara på den här frågan? ovan så bör den person eller det företag som begär åtkomst till din dator klargöra varför de behöver åtkomst till din dator och hur de avser att använda videon eller ljudet. Kommer det exempelvis att spelas in eller är det bara tillgängligt via direktsändning? Vem har åtkomst till ljudet eller videon i framtiden om det spelas in? Kommer det att tas bort efter en viss tid? Sekretesspolicyn som författats av den person eller det företag som begär åtkomst till ljud eller video på din dator bör klargöra dessa och liknande frågor.

Vad händer om jag väljer Neka?

Om du väljer Neka får programmet inte åtkomst till kameran eller mikrofonen. Programmet fortsätter att köra, men kanske inte fungerar som det ska. Alternativt visas ett meddelande som anger att programmet inte kan fortsätta såvida du inte beviljar åtkomst. I så fall kan du antingen bevilja åtkomst eller stänga programmet.

Måste jag svara på den här frågan varje gång jag kör ett program från den här webbplatsen?

Nej. Du kan använda panelen Sekretessinställningar om du vill tillåta eller neka åtkomst till kameran och mikrofonen på datorn för alla program från den aktuella webbplatsen, utan att du tillfrågas varje gång. Så här visar du panelen Sekretessinställningar:

  1. Högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) på programbilden när programmet körs.
  2. Välj Inställningar på snabbmenyn och klicka på fliken Sekretess.

Du kan också använda Inställningshanteraren i Flash Player för att hantera sekretessinställningarna både globalt (för alla webbplatser) och specifikt för varje webbplats (för webbplatser som du redan besökt). Mer information finns i avsnittet Vad kan jag göra med Inställningshanteraren?

Hur visar jag den här frågan igen?

Det kan du inte. Den här frågan visas automatiskt när det behövs.