Tillgänglighet*

Flash Player – hjälp

Innehållsförteckning

Popup-fråga om säkerhet

Varför måste jag svara på den här frågan?

Frågan visas eftersom det program som för närvarande körs i Adobe Flash Player försöker hämta information från en plats utanför den egna domänen, med ett äldre säkerhetssystem. Du varnas för att informationen kan delas mellan två platser och tillfrågas om du vill tillåta eller neka åtkomsten. I frågan ovan representerar [plats1] namnet på den person eller det företag som skapade det program som försöker få åtkomst till en annan plats, som representeras av [plats2].

[plats2] bestämmer vilka andra platser som ska beviljas åtkomst. Ibland kanske personen eller företaget inte har angett vilka andra platser som ska beviljas åtkomst. Därför varnas du innan Flash Player försöker få åtkomst till [plats2]. Om den här frågan visas och du vill veta varför kontaktar du den person eller det företag som programmet försöker få åtkomst till.

Observera att det är den person eller det företag som har skapat programmet som begär sådan åtkomst, inte Adobe (såvida inte Adobe har skapat programmet som begär åtkomst till den andra platsen). Observera: även om den här popup-frågan visas i Adobe Flash Player så är det ett program som har skapats av tredje part som begär åtkomst till den andra platsen. Adobe frånsäger sig allt ansvar avseende andra företags sekretessprinciper, samt hur tredjepartsföretag försöker få åtkomst till platser utanför den egna domänen och hur de använder informationen.

Vad händer om jag väljer Tillåt?

Om du väljer Tillåt beviljas programmet åtkomst till den andra platsen ända tills du stänger programmet. Det är möjligt att programmet kan få åtkomst till obehörig information från [plats2], även om det är osannolikt. Besvara följande två frågor innan du väljer Tillåt:

  • Känner du igen och litar på den person eller det företag ([plats1]) som försöker få åtkomst till den andra platsen? Om [plats1] exempelvis är en välkänd webbplats som du använder ofta och som du betraktar som tillförlitlig, är det antagligen säkert att tillåta åtkomsten.
  • Hör [plats1] och [plats2] till samma domän? Om server1.adobe.com exempelvis försöker ansluta till server2.adobe.com ser du att både server1 och server2 hör till domänen Adobe.com, och det är antagligen säkert att tillåta åtkomsten.

Den person eller det företag som programmet försöker få åtkomst till avgör vilka andra platser som kan ansluta till deras plats. Om du väljer Tillåt men vill veta mer kontaktar du den person eller det företag som programmet försöker få åtkomst till.

Vad händer om jag väljer Neka?

Om du väljer Neka kan programmet inte få åtkomst till den andra platsen. Programmet fortsätter att köra, men kanske inte fungerar som det ska. Om du inte känner igen eller litar på [plats1], d.v.s. den person eller det företag som försöker få åtkomst till den andra platsen, är det säkrast att neka åtkomsten. Det är möjligt att [plats1] kan få tillgång till obehörig information från [plats2].

Vad händer om jag väljer Fråga inte igen?

Om du väljer Fråga inte igen sparas det alternativ du valt (Tillåt eller Neka) i Inställningshanteraren på panelen Globala säkerhetsinställningar och popup-frågan om säkerhet visas inte igen.

  • Om du väljer Fråga inte igen och Tillåt kommer webbplatser som använder det äldre säkerhetssystemet och som försöker få åtkomst till en annan plats alltid att beviljas åtkomst, utan att du tillfrågas.
  • Om du väljer Fråga inte igen och Neka kommer webbplatser som använder det äldre säkerhetssystemet och som försöker få åtkomst till en annan plats alltid att nekas åtkomst, och innehåll eller program av typen SWF eller FLV från dessa webbplatser kanske inte fungerar som de ska.

Måste jag svara på den här frågan varje gång jag visar SWF- eller FLV-innehåll på en webbplats?

Den här frågan bör inte visas särskilt ofta. Om frågan visas ofta kontaktar du den person eller det företag som programmet försöker få åtkomst till och ber om hjälp. Om du väljer Fråga inte igen behöver du inte svara på frågan igen (se Vad händer om jag väljer Fråga inte igen?). Om du väljer Fråga inte igen och ångrar dig kan du ändra säkerhetsinställningarna på panelen Globala säkerhetsinställningar.

Hur visar jag den här frågan igen?

Om du väljer Fråga alltid om tillåtelse på panelen Globala säkerhetsinställningar i Inställningshanteraren visas den här frågan varje gång en webbplats som använder det äldre säkerhetssystemet försöker få åtkomst till den andra platsen.

Jag är webbplatsutvecklare. Hur förhindrar jag att den här frågan visas för användarna?

Om du inte vill att den här frågan ska visas för användarna måste du ange vilka webbplatser som ska beviljas åtkomst till din plats i en policyfil. Mer information om policyfiler och exakt domänmatchning finns på webbplatsen för Adobe Flash Player-säkerhet.