Tillgänglighet*

Flash Player – hjälp

Innehållsförteckning

Popup-fråga om P2P-nätverk

Varför måste jag svara på den här frågan?

Den här frågan visas eftersom en webbplats som skickar ljud och video vill överföra innehållet snabbare genom att låta användare som spelar upp samma innehåll dela bandbredd med varandra. Då kan ljudet eller videofilmen spelas upp jämnare, utan de hopp eller pauser som kan orsakas av buffring. Detta kallas P2P-nätverk, eftersom datorer i nätverket hjälps åt för att skapa en bättre dataöverföring. Adobe Flash Player delar bara bandbredd via P2P-nätverk om du ger tillåtelse till det.

Vad händer om jag väljer Tillåt?

Om du väljer Tillåt får webbplatsen tillstånd att dela din bandbredd, och din medieuppspelning kan då utnyttja andras bandbredd.

Vad händer om jag väljer Neka?

Om du väljer Neka får webbplatsen inte tillstånd att dela din bandbredd, och din medieuppspelning kan inte utnyttja andras bandbredd. Beroende på hur webbplatsen har utformats kan vissa funktioner inaktiveras.

Vad händer om jag väljer Kom ihåg?

Om du väljer Kom ihåg sparas ditt val av Tillåt eller Neka i Inställningshanteraren på panelen P2P-nätverk, och popup-frågan om P2P-nätverk visas inte igen för den webbplatsen:

  • Om du väljer Kom ihåg och Tillåt får webbplatsen alltid lov att dela din bandbredd, utan att fråga dig om det.
  • Om du väljer Kom ihåg och Neka får webbplatsen aldrig lov att dela din bandbredd.

Hur visar jag den här frågan igen?

Om du väljer Fråga alltid för en webbplats i Inställningshanteraren på panelen P2P-nätverk visas den här frågan varje gång webbplatsen vill dela din bandbredd. Du kan också använda panelen P2P-nätverk för att ändra inställningar som du redan har sparat för en viss webbplats.

Vad händer om jag aldrig vill dela bandbredd med andra?

Om du väljer Inaktivera P2P-anslutning för alla i Inställningshanteraren på panelen P2P-nätverk tillfrågas du inte om att dela bandbredd och inga webbplatser tillåts utnyttja din bandbredd.