Tillgänglighet*

Flash Player – hjälp

Innehållsförteckning

Sekretessinställningar

Vad är sekretessinställningar?

Program som körs i Adobe Flash Player kan begära åtkomst till kameran och/eller mikrofonen på din dator. Med sekretessinställningarna kan du ange om program från en viss webbplats ska beviljas den här typen av åtkomst eller inte. Observera att det är den person eller det företag som har skapat programmet som begär sådan åtkomst, inte Adobe (såvida inte Adobe har skapat programmet som begär åtkomst till kameran eller mikrofonen). I dialogrutan ovan representerar [webbplats] namnet på den person eller det företag som begär åtkomst till din dator.

Personen eller företaget som begär åtkomst till din dator bör klargöra varför de behöver åtkomst till datorn och hur de avser att använda ljudet eller videon. Läs alltid sekretesspolicyn om någon begär åtkomst till ljud eller video på din dator. Läs gärna Adobes sekretesspolicy. Kontakta personen eller företaget som äger webbplatsen som begär åtkomst och be om information om deras sekretesspolicy.

Observera att även om den här inställningspanelen är en del av Flash Player så används den här typen av ljud och video av program som skapats av tredje part. Adobe frånsäger sig allt ansvar avseende andra företags sekretessprinciper, samt hur tredjepartsföretag spelar in ljud eller video på din dator och hur de använder sådan information.

Vad händer om jag väljer Tillåt?

Om du väljer Tillåt kan programmet spela in video från kameran och ljud från mikrofonen på din dator ända tills du stänger programmet.

Programmet kan sedan sända videon eller ljudet till andra som visar video eller lyssnar på ljud via det program du kör, t.ex. under ett interaktivt möte. Programmet kan också spela in videon eller ljudet för uppspelning vid ett annat tillfälle, så att någon som inte kan delta i mötet kan spela upp det senare.

Programmet kan också göra videon eller ljudet tillgängligt för dig, t.ex. så att du ser hur du ser ut och hör hur du låter när du övar på ett tal. I så fall varken sänder eller spelar programmet in videon eller ljudet, utan registrerar bara vad du gör när du gör det.

Som nämndes under Vad är sekretessinställningar? ovan så bör den person eller det företag som begär åtkomst till din dator klargöra varför de behöver åtkomst till din dator och hur de avser att använda videon eller ljudet. Kommer det exempelvis att spelas in eller är det bara tillgängligt via direktsändning? Vem har åtkomst till ljudet eller videon i framtiden om det spelas in? Kommer det att tas bort efter en viss tid? Sekretesspolicyn som författats av den person eller det företag som begär åtkomst till ljud eller video på din dator bör klargöra dessa och liknande frågor.

Vad händer om jag väljer Neka?

Om du väljer Neka får programmet inte åtkomst till kameran eller mikrofonen. Programmet fortsätter att köra, men kanske inte fungerar som det ska. Alternativt visas ett meddelande som anger att programmet inte kan fortsätta såvida du inte beviljar åtkomst. I så fall kan du antingen bevilja åtkomst eller stänga programmet.

Vad betyder Kom ihåg?

Om du markerar alternativet Kom ihåg tillämpas den inställning du valt (Tillåt eller Neka) på alla program från den här webbplatsen, inte bara på det program som körs för närvarande. Det betyder att du inte kommer att tillfrågas igen om program från den här webbplatsen ska beviljas åtkomst till kameran och mikrofonen på din dator.

Om du inte markerar Kom ihåg gäller den inställning du valt (Tillåt eller Neka) bara så länge programmet körs. Det betyder att om du kör programmet igen, eller ett annat program från webbplatsen, så uppmanas du återigen att tillåta eller neka åtkomst till kameran och mikrofonen.

Hur visar jag den här panelen igen om jag vill ändra sekretessinställningarna?

Du kan ändra sekretessinställningarna, t.ex. om du markerat alternativet Kom ihåg och vill ändra inställningen för Tillåt eller Neka. Så här visar du panelen Sekretessinställningar igen:

  1. Högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) på programbilden när programmet körs.
  2. Välj Inställningar på snabbmenyn och klicka på fliken Sekretess.

Jag kan inte öppna den här panelen eftersom fliken Sekretess inte visas.

Om datorn eller enheten inte stöder ljud- eller videoinspelning med Flash Player behöver du inte tillåta eller neka åtkomst, och den här panelen visas inte.