7 redenen om te upgraden van Dynamic Tag Management naar Adobe Experience Platform Launch.

Een nieuw tijdperk voor tagmanagement.

In 2013 heeft Adobe het tagmanagementsysteem overgenomen. Op het moment van de overname werd DTM gebruikt door 30 klanten. Tegenwoordig wordt DTM gebruikt door meer dan 3.000 klanten.
De afgelopen jaren hebben webgebaseerde marketingtechnologieën een hoge vlucht genomen – en die ontwikkeling gaat steeds sneller. Hierdoor wordt ook het ecosysteem van technologieën die marketeers inzetten om klantervaringen te bieden steeds groter. En oudere tagmanagementsystemen zijn niet in staat om dit ecosysteem te ondersteunen.
Dezelfde engineers die DTM (Dynamic Tag Management) hebben gebouwd, hebben bijna twee jaar gewerkt aan een tagmanagementsysteem van de volgende generatie dat in staat is het ecosysteem van marketingtechnologieën te ondersteunen en te integreren. Dit nieuwe tagmanagementsysteem heet Adobe Experience Platform Launch. Dit systeem biedt een revolutionaire benadering van tagmanagement: het stelt externe ontwikkelaars in staat hun eigen integraties te bouwen, te onderhouden en continue bij te werken met Adobe Experience Cloud via een geïntegreerd platform waarop alle technologieën samenwerken. Met behulp van Launch, van Apple, kunnen ondernemingen webapps van Adobe en externe leveranciers implementeren, definiëren welke klantgedragingen moeten worden vastgelegd en bepalen hoe die data moeten worden gebruikt binnen hun digitale-marketingtools.
separator

Waarom het slim is om over te stappen.

Upgraden van DTM naar Launch van Adobe gaat over veel meer dan alleen up-to-date blijven met de nieuwste technologie. Hier zijn zeven redenen waarom je onderneming moet overwegen om over te stappen:

1. SNELLERE IMPLEMENTATIE:Extensiecatalogus

1. SNELLERE IMPLEMENTATIE: Extensiecatalogus
Zoek, configureer en implementeer marketingtechnologie die wordt gemaakt en onderhouden door onafhankelijke softwareleveranciers.
Met Adobe Experience Platform Launch heb je toegang tot de extensies die je nodig hebt – integraties die door de technologie-aanbieders zelf worden gemaakt en onderhouden – in één centrale catalogus. Dankzij deze extensies kan je website meer webtechnologieën ondersteunen. Met de overzichtelijke gebruikersinterface kunnen IT en marketeers die technologieën sneller configureren en implementeren.

2. EENVOUDIGE UPGRADE:Invoegcodekoppeling

Door gebruik te maken van koppelingen kun je bestaande DTM-invoegcodes omleiden naar Launch van Adobe.
Toen Launch van Adobe nog slechts bestond uit wat krabbels op een whiteboard, waren er twee vereisten waarover geen discussie mogelijk was:
• We maken een tagmanager die zo open is dat aanbieders van marketingtechnologieën extensies kunnen bouwen.
• DTM-klanten moeten kunnen upgraden zonder hun bestaande invoegcode te wijzigen.
Launch van Adobe voldoet aan beide vereisten. DTM-klanten maken gebruik van koppelingen zodat hun Productie-invoegcode een JavaScript-bibliotheek laadt die is gemaakt vanuit Launch van Adobe in plaats van vanuit DTM.

3. CONSTANTE INNOVATIE:Extensies van derden

Onafhankelijke softwareleveranciers kunnen via zelfservice hun eigen integraties (die we ‘extensies’ noemen) bouwen, beheren en bijwerken.
Launch van Adobe is het enige tagmanagementsysteem waarmee aanbieders van marketingtechnologieën rechtstreeks hun eigen integraties kunnen ontwikkelen en onderhouden. Ze kunnen niet alleen de gebruikersinterface wijzigen van de extensies die ze bouwen, maar ze kunnen ook nieuwe functionaliteit toevoegen. Zo kunnen aanbieders van marketingtechnologieën het hele aanmeldproces of zelfs hun SaaS-product invoegen in extensies van Launch van Adobe. Deze leveranciers kunnen nu nieuwe toepassingen bedenken, nieuwe soorten extensies ontwikkelen en hun innovaties rechtstreeks ter beschikking stellen aan de ondernemingen die ze nodig hebben.

4. GEÏNTEGREERDE MARKETINGTECHNOLOGIE:Regelfunctie

Integreer de data en functionaliteit van marketing- en advertentietechnologieën om heterogene producten samen te voegen.
De regelfunctie in Launch van Adobe is volledig vernieuwd, waardoor je regels eenvoudiger kunt maken en begrijpen. Daarnaast zijn er nog veel meer verbeteringen. De regelfunctie is de schakel tussen alle marketingtechnologieën die zijn geïmplementeerd via Launch van Adobe. Deze functie biedt een centrale hub waar je de functionaliteit van een marketingtechnologie kunt integreren met de functionaliteit van andere marketingtechnologieën.
In afbeelding 1en 2 zie je hoe data van Adobe Analytics, Google Analytics en de pagina zelf worden gebruikt om een YouTube-video in real-time in te voegen op een webpagina. Deze samenwerking tussen verschillende marketingtechnologieën is mogelijk dankzij extensies. Aanbieders van marketingtechnologie kunnen nieuwe data of functionaliteit invoegen in elk van de vier onderdelen van de regelfunctie: gebeurtenissen, voorwaarden, uitzonderingen en acties. Met extensies wordt functionaliteit rechtstreeks aan de regelfunctie toegevoegd. Hierdoor worden verschillende technologieën niet langer aan elkaar gekoppeld met aangepaste code, maar worden ze naadloos samengevoegd op een gemeenschappelijk platform.
Afbeelding 1. Een regel instellen.
Afbeelding 1.Een regel instellen.
Afbeelding 2. De YouTube-extensie als actie selecteren en configureren.
Afbeelding 2.De YouTube-extensie als actie selecteren en configureren.

5. GEAUTOMATISEERDE IMPLEMENTATIES:Open API’s

Automatiseer basisimplementaties van één of meer technologieën.
Aanbieders van marketingtechnologieën bouwen meestal eerst het kernproduct en ontwikkelen vervolgens API’s boven op dat product. Launch van Adobe heeft een andere benadering: bij Launch is het kernproduct rond API’s ontwikkeld. Alles wordt aangestuurd door API’s: elke knop waarop wordt geklikt, elk veld dat wordt ingevuld en elke functionaliteit die aan de gebruikersinterface wordt toegevoegd. Dit betekent dat alles wat in de gebruikersinterface kan worden gedaan, ook geautomatiseerd buiten de gebruikersinterface kan worden gedaan.
Als het bedrijf bijvoorbeeld dezelfde basisimplementatie van Google Analytics, Adobe Analytics, Foresee, BlueKai, Adobe Target, of remarketingpixels in alle domeinen heeft en je een nieuw domein lanceert, klik je door de gebruikersinterface van het tagmanagementsysteem om deze marketingtechnologieën te implementeren. Met Launch van Adobe kun je scripts schrijven om deze technologieën automatisch te implementeren via de API’s van Launch. Een proces dat vroeger dagen, weken of maanden duurde, kan nu in enkele seconden worden uitgevoerd.

6. PUBLICEREN VOOR ONDERNEMINGEN:Publiceren op basis van componenten

Publiceer alleen wat je wilt publiceren door de regels, data-elementen en extensies waaruit een library bestaat te bundelen.
Launch van Adobe gebruikt library’s om te bepalen wat er wordt gepubliceerd in de ontwikkel-, staging- en productieomgeving. Deze library’s bestaan uit specifieke componenten, zoals regels, data-elementen en extensies die door de gebruiker zijn geselecteerd. Dat biedt meer controle, inzicht en veiligheid. Ondernemingen kunnen op het hoogste detailniveau bepalen welke componenten worden gepubliceerd en welke wijzigingen worden doorgevoerd in de productieomgeving. De publicatiefunctie van Launch van Adobe bevat het volgende:
Conflicten tussen gebruikers oplossen.
Conflicten tussen gebruikers oplossen.
Launch van Adobe stuurt een melding naar een gebruiker als een andere gebruiker een regel heeft gewijzigd in een library die de eerste gebruiker aan het publiceren is.
Libraryfunctie.
Libraryfunctie.
Gebruikers met publicatierechten kunnen eenvoudig regels, data-elementen en extensies in een library zoeken, toevoegen of verwijderen.
Publiceren in vier fasen.
Publiceren in vier fasen.
Tijdens het publicatieproces laten gebruikers een library vier fasen doorlopen: ontwikkeling, ingediend, goedgekeurd en gepubliceerd. Als er conflicten zijn tussen componenten in een library, worden de betrokken gebruikers geïnformeerd.
Onbeperkte ontwikkelomgevingen.
Onbeperkte ontwikkelomgevingen.
Launch by Adobe biedt IT een aantal voorbeelden van zowel ontwikkel- als stagingomgevingen, zodat elke implementatie in de productieomgeving perfect verloopt.

7. VOLLEDIGE CONTROLE:Rechtenmanagement

Definieer rechten om te publiceren, extensies te maken, extensies te gebruiken en diverse andere taken uit te voeren, en verleen deze rechten vervolgens aan gebruikers.
Met de opties voor rechtenmanagement kun je groepen maken die zeer specifieke rechten hebben. Vervolgens kun je gebruikers aan die groepen toevoegen. Door de toegang te regelen via rechten in plaats van gebruikers, kun je als organisatie gemakkelijker zien wie toegang heeft en kunnen er sneller grootschalige wijzigingen worden aangebracht als dat nodig is. Bijvoorbeeld: in plaats van alle gebruikers één voor één te bekijken om erachter te komen wie er kunnen publiceren, kun je met Launch van Adobe op het publicatierecht klikken om iedereen weer te geven die kan publiceren.
separator

De juiste tools maken het verschil.

 

 

 

 

 

Adobe Experience Platform Launch staat voor een geheel nieuwe visie op tagmanagement. Launch van Adobe is helemaal opnieuw ontwikkeld en biedt de organisatie niet alleen een meer schaalbare, flexibele manier om huidige en toekomstige webtechnologieën te ondersteunen, maar maakt ook andere aspecten van tagmanagement veel eenvoudiger, zoals de configuratie van regels, het beheer van rechten en de integratie van technologieën in het digitale ecosysteem. Misschien ben je tevreden met de functionaliteit die DTM op dit moment biedt, maar morgen komen er weer nieuwe technologieën en complicaties die tagmanagementsystemen van de eerste generatie niet kunnen ondersteunen of oplossen. Met Adobe Experience Platform Launch profiteert je onderneming direct van een geïntegreerd ecosysteem van webtechnologieën.
Ga voor meer informatie naar www.adobe.com/enterprise/cloud-platform/launch.html of neem contact op met je Adobe Customer Success Manager.

 

separator