Student: geschiktheid

 
Als je in aanmerking wilt komen voor een studentenkorting, dien je ten minste 13 jaar te zijn en ingeschreven te zijn bij een van de volgende onderwijstakken:
• Hoger onderwijs/universiteit — Erkende openbare of particuliere universiteiten of hogescholen (inclusief instellingen voor beroepsonderwijs en andere onderwijsinstellingen) die opleidingen verzorgen waarvoor niet minder dan het equivalent van twee (2) jaar voltijdse studie vereist is*
• Basisonderwijs of voortgezet onderwijs — Een erkende openbare of particuliere school voor voltijds basisonderwijs of voortgezet onderwijs*
• Thuis- of afstandsleren — zoals gedefinieerd in de nationale regelgeving voor thuis- of afstandsleren
 
Hoe kan ik software aanschaffen?
 
De beste manier om software aan te schaffen is rechtstreeks bij Adobe via onze website of telefonisch via 0800 80 982. Je kunt Adobe Student & Teacher Editions ook vinden via veel boekhandels op de campus en andere online detailhandelaars. Bekijk de sectie "Online winkels".

Bij het afrekenen dien je de naam van je school op te geven en te vermelden of je een student, docent of beheerder bent.

Wat geldt als geldigheidsbewijs?
 
Maak gebruik van een door een school verstrekt e-mailadres: Als je bij de aankoop gebruikmaakt van een door een school verstrekt e-mailadres, ben je onmiddellijk geverifieerd. (Het e-mailadres van een school kan .edu, .k12 of andere e-maildomeinen omvatten die worden gesponsord door onderwijsinstellingen.) Als je niet beschikt over een door een school verstrekt e-mailadres of als je e-mailadres niet kan worden geverifieerd, kan je na de aankoop worden gevraagd aanvullend bewijs te overleggen dat je aan de voorwaarden voldoet.

Studenten en docenten van erkende scholen:
Je geldigheidsbewijs moet een document zijn dat door de instelling is verstrekt en dat je naam, de naam van de instelling en de huidige datum bevat. Voorbeelden van geldig bewijs van inschrijving:
• Schoolidentiteitskaart
• Rapport
• Afschrift
• Bewijs of verklaring van school-/collegegeldbetaling

Studenten die thuis leren
Je geldigheidsbewijs kan het volgende omvatten:
• Intentieverklaring van thuisleren, met vermelding van datum
• Huidige lidmaatschaps-id van een vereniging voor thuisleren (bijvoorbeeld de Home School Legal Defense Association)
• Aankoopbewijs van studiepakketten met datumvermelding voor het huidige academische schooljaar

Neem contact op met Adobe via 0800 80 982 als je niet zeker weet of je in aanmerking komt.
 
* Erkende scholen zijn scholen die zijn goedgekeurd door een vereniging die erkend is door het Amerikaanse ministerie van onderwijs/de nationale raad van onderwijs of het Canadese/provinciale ministerie van onderwijs, en die zich primair richten op onderwijs aan studenten. In de VS zijn deze verenigingen onder meer: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Colleges and Schools, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Colleges and Schools en Northwest Association of Colleges and Schools.
Documenten met een datum die niet ouder is dan zes maanden, worden als actueel beschouwd.