Два мощни корпоративни инструмента. Една лесна покупка.

Дайте на своята организация най-добрия в света творчески софтуер за цифрови документи, за да увеличите скоростта на съдържанието, да ускорите задачите между отделите и да защитите важните си ресурси. Сега можете да получите Adobe Creative Cloud и Acrobat DC за корпорации заедно с една транзакция, така че е по-лесно от всякога да подобрите производителността си и чистата си стойност.

"Градско мащабиране" от Якоб Вагнер

Защита. Улеснение. Експертна поддръжка. Всичко е тук.

Защитавайте данните си с разширена защита.
Защитавайте данните си с разширена защита.
Защитавайте ресурсите си със стационарно и транзитно шифроване и генерирайте специализиран шифроващ ключ за домейните си. Допълнително предпазвайте вашето фирмено IP чрез използване на Acrobat DC за споделяне на информация в защитени файлове във формат PDF.
Идентифицирайте и удостоверявайте потребителите лесно.
Идентифицирайте и удостоверявайте потребителите лесно.
Управлявайте потребителските идентификационни данни и разрешения с поименно лицензиране и избирайте измежду множество типове идентичност, включително обединен ИД/еднократна идентификация (SSO), за удостоверяване на потребителите. Контролирайте достъпа до услугите в облака по потребител или група и лесно добавяйте, отстранявайте или ограничавайте притежавани от компанията лицензи по всяко време.
Опростена покупка и управление на лиценза.
Опростена покупка и управление на лиценза.
Получете по-добри корпоративни отстъпки чрез закупуване на Creative Cloud и Acrobat DC с едно лицензионно споразумение. Управлявайте клиентите на Creative Cloud и Acrobat DC само с няколко щраквания в Adobe Admin Console. И задавайте множество администраторски роли за подобряване на управлението.
Получете специализирана корпоративна поддръжка.
Получете специализирана корпоративна поддръжка.
Разполагайте и поддържайте своите приложения на Creative Cloud и Document Cloud с помощта на експертите на Adobe. Получете специализирана помощ при разполагане, денонощна разширена техническа поддръжка за ИТ и неограничени обаждания за експертни услуги, за да помогнете на творческия персонал да преодолее затрудненията по дизайна.

Бъдете винаги с една крачка пред останалите с водещи в бранша инструменти на Adobe.

Creative Cloud за корпорации
Предоставя на предприятията всичко необходимо за проектирането на изключителни изживявания на клиентите за всяко устройство или контактна точка.

Acrobat DC
Конвертирайте, подписвайте, изпращайте и управлявайте документи на всяко устройство с най-доброто в света PDF решение.