Inserting image...
Inserting image...
Inserting image...

Творчески решения за съвременните частни организации

Направете революция в създаването на съдържание с Creative Cloud, подпомаган от генеративен изкуствен интелект.

Бъдете в крак с нарастващото търсене на съдържание и кампании, които впечатляват клиентите и стимулират бизнеса. Софтуерът за творчество от световна класа на Adobe и генеративният изкуствен интелект на Adobe Firefly дават възможност на организациите да разгърнат творчеството си, да произвеждат повече за по-кратко време и да поддържат последователност на бранда в различните екипи и канали.

Заявете повече информация

Заредете творческите екипи с Adobe Creative Cloud.

С Firefly, вграден в приложенията на Creative Cloud, творческите екипи могат да генерират повече идеи по-бързо и да увеличат скоростта на пускане на пазара, като същевременно запазват творческия контрол. А с новите иновации на генеративния изкуствен интелект те могат безпроблемно да поставят изображенията на бранда в последователни сцени и стилове на кампанията, като използват възможности като Reference Structure (Референции за структура), Object Composites (Обектни композити) и Style Kits (Комплекти стилове).

Научете повече

A gray handbag composited into a scene with pastel-colored planets. Beside it are the original image of the handbag on a tabletop, a text prompt bar with the words “Fantasy surreal landscape,” and a button with the word “Generate.”
A collage of images showing shopping bags, people in yoga poses, and food items like a gourmet cheeseburger and a stack of pancakes with the brand name HOXTON.

Увеличете мащаба на производството на варианти на ресурси с помощта на Firefly Services.

Автоматизирайте производството на висококачествени варианти за различни аудитории, канали и пазари с Firefly Services – набор от API на Firefly и Creative Cloud. Разширете още повече специфичното за бранда съдържание с персонализирани модели, разработени според вашия стил, изображения и продукти. Лесно усъвършенствайте тези ресурси в Creative Cloud и Adobe Express.

Научете повече

Дайте възможност на маркетолозите да създават съдържание, съобразено с бранда, с Adobe Express.

Предоставете на маркетинговите екипи инструментите за създаване и редактиране на изображения, видео клипове, анимации и др. с Adobe Express – универсалното приложение за създаване на съдържание. С функциите, предоставени от Firefly, те могат лесно да смесват, да променят размера и да локализират съществуващите ресурси, за да отговорят на нуждите си. Шаблоните и ограничителните параметри поддържат всичко последователно, а интеграциите с Creative Cloud помагат на екипите да споделят ресурси и да се синхронизират.

Научете повече

A collage showing a brand graphic in final form, its design components, and Adobe Express user interface elements. The graphic shows a purple bottle with the words “Power your energy, and components include the bottle graphic, a transparent background, and colored swatches. User interface elements include a “Translate” button in front of Korean text plus portrait shots of marketers and their review comments.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/cc-enterprise/business-enterprise/discover-firefly-benefits

Вижте това в действие.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/modals/videos/business/enterprise/uc3#uc3 | Firefly Services | :play:
Firefly Services
https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/modals/videos/business/enterprise/uc5#uc5 | Custom Models | :play:
Персонализирани модели
https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/modals/videos/business/enterprise/uc2#uc2 | Adobe Express brand templates | :play:
Шаблони за бранд и комплекти стилове на Adobe Express
The IBM logo, with the letters I, B, and M in white horizontal stripes.

Вижте как IBM преосмисля създаването на съдържание и дигиталния маркетинг с Firefly.

В допълнение към 26-кратното повишаване на ангажираността с генерирани от изкуствен интелект социални ресурси, компанията оптимизира работните процеси, за да помогне на творците и маркетолозите да прекарват повече време в работа с по-висока стойност.

Научете повече

Какво казват анализаторите.

The Futurum Group logo, with the company name in black beside a black-and-white feather graphic.

„Интегрирането на Firefly и инструментите за генеративен изкуствен интелект във всички продукти на Adobe гарантира, че създателите на съдържание, дизайнерите и мениджърите могат да работят с ресурси в целия работен процес по съдържанието, без да се ограничават до едно-единствено приложение.“

Подробности за съобщение на Firefly, Подходът на генеративния изкуствен интелект на Adobe за частни организации – Keith Kirkpatrick, Futurum (септември 2023 г.)

The Forrester logo, with the name “Forrester” in black letters.

„Adobe не само е изцяло в сферата на генеративния изкуствен интелект, но и има водеща позиция и я разраства. Виждаме две основни причини, поради които компанията инвестира толкова много в тази насока: да увеличи и подсили ефективността на основната си клиентска база от творци и дизайнери; да достигне до по-широк кръг клиенти и да им даде възможност да бъдат по-малко зависими от своите колеги дизайнери.“

Ускоряването на генеративния изкуствен интелект на Adobe е добър знак за творчеството на вашата компания – David Truog, Forrester (октомври 2023 г.)

Нека поговорим за това как можете да трансформирате създаването на съдържание с Adobe.

Заявете повече информация