#f5f5f5

ФОТОГРАФИЯ

Сравнете файлове с изображения.

Има множество типове файлове с изображения, използвани за печат и онлайн. В зависимост от употребата всеки от тях има специфични функции и предимства в сравнение с други типове файлове. Работата с грешен файл с изображение може да повлияе на качеството и съвместимостта на вашия окончателен дизайн. Сравнете различни файлове с изображения, за да видите кой тип работи най-добре за вас.

Разгледайте Creative Cloud

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Сравнението на конкретните детайли, предимствата и недостатъци на различните файлове с изображения може да ви помогне да изберете нужния ви формат. Независимо дали работите с уеб, или печатни изображения, дали започвате от нулата, или редактирате съществуващи снимки, важно е да разберете тънкостите за различните типове файлове. Ето защо:

Размер:

Преоразмеряването може да компрометира разделителната способност на някои файлове с изображения, а на други не.

Разделителна способност:

Много файлове с изображения имат минимална и максимална плътност на пикселите, като и двете трябва да са подходящи за конкретните случаи на употреба.

Формат:

Някои изображения изискват специален софтуер за отваряне и редактиране на файлове.

Качество:

Форматите на изображения със загуби или без загуби могат да повлияят на качеството на изображението при компресиране.

Научете повече за и сравнете най-популярните типове изображения.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade