Какво е новото в „Екипни проекти“

Публикуваме редовни актуализации, така че проверявайте, за да видите последните допълнения.

Team Projects

Подобрени покани

Спестете време, като поканите сътрудници в екипен проект, използвайки синхронизирани групи от указателя на вашата организация вместо да въвеждате отделните адреси.

Team Projects

Подобрения в онлайн присъствието

Нови функции подобряват сътрудничеството в екип в реално време. Вижте кой е онлайн и има отворен проект, кой има споделени промени и кой е направил промени, които са в конфликт с това, по което работите.

По-добро управление на проекти

Вграждайте свързани проекти в Team Project. Също така можете да импортирате локален проект в Premiere Pro като споделен проект.

Преглеждане на хронологични версии

Преглеждайте хронологични версии на Team Projects само за четене, за да извлечете ресурси за добавяне към текущ Team Project.

Показване на конфликти

Новата значка за състоянието на ресурсите ви дава визуално напомняне за нерешени конфликти.

Team Projects

Достъп до автоматично записани версии

Проверете кога са направени автоматичните записвания на версиите на проектите. Върнете се лесно към предишна автоматично записана версия или създайте нов екипен проект от автоматично записан файл.

Подобрения в сътрудничеството

Подобрените значки за състоянието на ресурсите ви предупреждават за редакции от страна на членовете на екипа дори преди промените да се споделят. Периодичните напомняния за споделяне на промените помагат всички членове на екипа да са запознати с последните версии. А достъпът до споделените версии вече е по-лесен.

Поддръжка на няколко активни проекта

Отваряйте, осъществявайте достъп и работете по няколко проекта в Adobe Premiere Pro CC и екипни проекти едновременно. Прескачайте между епизоди или сцени, организирани като отделни проекти, редактирайте и копирайте сегменти от един проект в друг и много други.

Team Projects (Beta) v. 0.2.0

Работи с най-новите приложения за Creative Cloud

„Екипни проекти“ (Beta) е налично сега чрез последната версия на Adobe Premiere Pro CC, Prelude CC, After Effects CC и Media Encoder CC.

Поддръжка за Dynamic Link

По-добро сътрудничество между приложенията. Adobe Dynamic Link позволява споделянето на файлове между After Effects и Premiere Pro без повторно рендиране.

Поддръжка за шаблони на графики за движение на After Effects

Получете достъп до тези лесни за персонализиране шаблони на графики за движение от всяко едно място.

Интеграция с Media Encoder

Извличайте мултимедийно съдържание по единен начин във всички клиентски приложения на „Екипни проекти“ с Adobe Media Encoder.

Зрителни подсказвания, когато сътрудниците редактират

Получете известяване, когато друг сътрудник редактира същата поредица или ресурс, за да намалите конфликтите.