Акценти на Adobe Experience Platform.

Научете повече за изключително ефективните функции на Adobe Experience Platform, която създава страхотни и уместни изживявания за вашите клиенти.

Акценти на Adobe Experience Platform
 

Данни

Канал за данните
Data Ingestion Service
Data Ingestion Service с Adobe Experience Platform дава на марките достъп до всички приложими данни от различни източници по прост и мащабируем начин. Данните са налични и използваеми почти в реално време, което помага на марките да видят 360-градусови профили на клиентите за по-задълбочена ангажираност. Силата на Data Ingestion Service се крие в гъвкавостта и скоростта. Услугата предлага изключителна гъвкавост като използва различни типове данни от множество източници. А лекотата и ефективността на процеса на усвояване означават, че данните са налични за дълбоко ангажиране, анализ и автоматизация на работните процеси почти в реално време.
Data Ingestion Service
 
Experience Data Model и Adobe Experience Platform
Experience Data Model и Adobe Experience Platform
Experience Data Model (XDM) на Adobe е формална спецификация, която се използва за описване на пътя на клиента през изживяванията, както и произтичащите от това действия и събития. XDM допълнително описва показателите, предложенията за съдържание и други полезни подробни данни за пътя. XDM е повече от обикновен „речник с данни“ за компании, работещи с данни от изживяванията на клиенти – това е завършен език за бизнеса, използващ изживявания. XDM е разработен от нас, като начин да се улесни тълкуването и споделянето на данни за изживяванията. За повече информация посетете Adobe XDM Github.

Семантика и контроли
 
Обозначаване на използването на данните и прилагане на законовите разпоредби чрез Adobe Experience Platform
Adobe Experience Platform осигурява солидна и мощна платформа за контрол на данните, която ви помага да управлявате вашето съответствие с разпоредбите, ограниченията и политиките, ръководещи използването на вашите данни. Платформата за обозначаване на използването на данните и прилагане на законовите разпоредби опростява и оптимизира процеса на категоризиране на данните и създаването на политики за използване на данни. Маркетинговите действия, които изискват данни, могат незабавно да се оценят въз основа на прилаганите за тях политики за използване на данните.
Обозначаване на използването на данните и прилагане на законовите разпоредби чрез Adobe Experience Platform
 
GDPR и Adobe Experience Platform
GDPR и Adobe Experience Platform
Общият регламент относно защитата на данните (GDPR) е новият закон на Европейския съюз за защита на личните данни, който хармонизира и модернизира изискванията за защита на данните. Новите правила дават по-широко определение за лични данни и има широк обхват, засягащ всяка фирма, която предлага продукти или услуги на лица в ЕС. API за GDPR на Adobe Experience Cloud автоматизира достъпа на потребители съгласно GDPR и заявките за изтриване в рамките на компонентите на платформата на Adobe.
Adobe Experience Platform Extensibility
Adobe Experience Platform е изграден чрез отворени API, даващи достъп до пълната функционалност на системата на разработчиците, които използват познати инструменти, така че клиентите да могат да интегрират своите корпоративни решения с Adobe Experience Platform, а партньорите могат да създават свои собствени продукти и технологии чрез него според желанията си.
Adobe Experience Platform Extensibility
 

Обединен профил

Действие
Experience Cloud Profile
Experience Cloud Profile дава на корпоративните клиенти леснодостъпен, актуален, бърз и пълен набор от данни, към които системите за съдържание могат да подават заявки. Целта е да предостави профил за централизиран достъп, който позволява на маркетинговите специалисти да осигурят координирани, последователни и уместни изживявания за потребителите чрез всички канали. Този профил е различен от информационните системи в решенията на Adobe Experience Cloud (AEC), защото това е единственият профил, който предлага цялостен преглед на клиента, използващ онлайн, офлайн, Adobe и не-Adobe данни.
Experience Cloud Profile

Машинно обучение
 
Data Science Workspace: създайте интелигентни услуги чрез Adobe Experience Platform
Data Science Workspace: създайте интелигентни услуги чрез Adobe Experience Platform
Data Science Workspace използва машинно обучение и изкуствен интелект, за да изведе информация от вашите данни. Data Science Workspace, който е интегриран в Adobe Experience Platform, ви помага да създавате предвиждания с помощта на вашето съдържание и ресурси с данни в решенията на Adobe.

Чрез Data Science Workspace специалистите по обработка на данни могат да използват силата на Adobe Sensei, за да създадат лесно интелигентни услуги – API – със силата на машинното обучение. Тези услуги работят с други услуги на Adobe, включително Adobe Target и Adobe Analytics Cloud, за да ви помогнат да автоматизирате персонализираните и целенасочени дигитални изживявания в уеб, настолни и мобилни приложения.