7 причини да надстроите от Dynamic Tag Management до Adobe Experience Platform Launch.

Нова ера в управлението на етикети.

През 2013 г. Adobe придоби система за управление на етикети, която нарекохме Dynamic Tag Management (управление на динамични етикети) (DTM). Към момента на придобиване DTM обслужваше 30 клиента. В момента DTM обслужва повече от 3000 клиента.
През последните няколко години е неоспоримо, че разпространението на уеб базираната маркетингова технология не се забавя – всъщност се ускорява. В резултат на това екосистемата на технологиите, на която разчитат маркетинговите специалисти, за да осигурят клиентско изживяване, също се разраства. Но старите системи за управление на етикети не поддържат тази екосистема.
Същите инженери, които създадоха DTM, прекараха повече от две години, разработвайки система за управление на етикети от следващо поколение, която поддържа и обединяваща екосистема за маркетингови технологии. Тази нова система за управление на етикети се нарича Adobe Experience Platform Launch. Това е революционен подход към управлението на етикети, който позволява на разработчици на трети страни да създават, поддържат и актуализират постоянно свои собствени интеграции с Adobe Experience Cloud в обединена платформа, която позволява всички тези технологии да работят заедно. Възползвайки се от интерфейса на Launch от Adobe, който е подобен на магазин за приложения, корпоративните клиенти могат лесно да разполагат уеб приложения от Adobe и доставчици на трети страни, да определят какво клиентско поведение искат да улавят и да определят по какъв начин да се използват тези данни в техните електронни маркетингови инструменти.
разделител

Защо промяната е интелигентен ход.

Надстрояването от DTM до Launch от Adobe не означава само да сте в крак с най-новите технологии. Ето седем причини, които вие като корпоративен клиент, трябва да имате предвид при промяната:

1. ПО-БЪРЗО РАЗПОЛАГАНЕ:Каталог с разширения

1. ПО-БЪРЗО РАЗПОЛАГАНЕ: Каталог с разширения
Преглеждайте, конфигурирайте и разполагайте маркетингови технологии, създадени и поддържани директно от независими доставчици на софтуер.
С Adobe Experience Platform Launch имате лесен достъп до разширенията, от които се нуждаете – интеграции, създадени и поддържани от самите доставчици на технологията – в един централизиран каталог. Тези разширения позволяват на сайта ви да поддържа повече уеб технологии, а изчистеният потребителски интерфейс помага на ИТ и маркетинговите специалисти да конфигурират и разположат тези технологии по-бързо.

2. ЛЕСНО НАДГРАЖДАНЕ:Връзка за вграждане на код

Свързването ви позволява да пренасочите съществуващите DTM кодове за вграждане към Launch от Adobe.
Когато Launch от Adobe все още беше в проектна фаза, имаше две изисквания, които не търпяха компромис:
• Създаване на мениджър на етикети, който е толкова отворен, че доставчиците на маркетингови технологии да могат да създават разширения.
• Клиентите на DTM да могат да надстроят без да променят вече използвания код за вграждане.
Launch от Adobe изпълнява и двете изисквания. Клиентите на DTM използват връзки, за да зареждат кода за вграждане на тяхната продукция в библиотека на JavaScript, създадена от Launch от Adobe вместо DTM.

3. ПОСТОЯННА ИНОВАЦИЯ:Разширения на трети страни

Независимите доставчици на софтуер получават средство за самостоятелно създаване, управление и актуализиране на собствените си интеграции, които наричаме разширения.
Launch от Adobe е единствената система за управление на етикети, която позволява на доставчиците на маркетингови технологии да разработват и поддържат директно собствени интеграции. Могат не само да променят потребителския интерфейс на разширенията, които създават, но и да добавят нови функции. Например доставчиците на маркетингови технологии могат да вградят целия си процес по регистриране или дори SaaS продукт в разширенията си за Launch от Adobe. Сега тези доставчици могат да съставят нови приложения, да разработват нови видове разширения и да предоставят иновациите си директно в ръцете на корпоративните клиенти, които се нуждаят от тях.

4. ОБЕДИНЕНА МАРКЕТИНГОВА ТЕХНОЛОГИЯ:Инструмент за създаване на правила

Интегриране на данните и функционалността на маркетинговите и рекламните технологии, обединявайки коренно различни продукти.
Инструментът за създаване на правила в Launch от Adobe е изцяло препроектиран, за да улесни създаването и разбирането на правилата. А подобренията не се изчерпват с това. Инструментът за създаване на правила всъщност е свързващото звено за всички маркетингови технологии, разположени чрез Launch от Adobe, осигурявайки централизирано място, където можете да обедините функционалност от една маркетингова технология с функционалност от други маркетингови технологии.
Фигури 1и 2 показват как данни от Adobe Analytics, Google Analytics и самата страница се използват за вграждане на конкретен видео клип на YouTube на конкретна уеб страница в реално време. Това сътрудничество между различни маркетингови технологии е възможно чрез разширения. Доставчиците на маркетингови технологии могат да включат нови данни или функционалност във всяка от четирите части на инструмента за създаване на правила: събития, условия, изключения и действия. Тъй като разширенията могат да добавят функционалност директно в инструмента за създаване на правила, различните маркетингови технологии вече не са сглобени чрез персонализиран код, а вместо това се обединяват с помощта на обща платформа.
Фигура 1. Задаване на правило.
Фигура 1.Задаване на правило.
Фигура 2. Действие като избор и конфигуриране на YouTube разширение.
Фигура 2.Избор и конфигуриране на разширението за YouTube като действие.

5. АВТОМАТИЗИРАНО ВНЕДРЯВАНЕ:Отворени API

Автоматизирани базови прилагания на една или много технологии.
Обичайната практика на доставчиците на маркетингови технологии е първо да създадат основния продукт, след което да разработят API към него. Launch от Adobe предприе различен подход и конструира основния продукт с фокус върху API. Всеки щракнат бутон, всяко попълнено поле, всяка добавена функционалност към потребителския интерфейс се ръководи от API. Това означава, че всичко, което може да се изпълни в рамките на потребителския интерфейс, може да се изпълни автоматично извън потребителския интерфейс.
Например, ако вашата компания има същото базово прилагане на Google Analytics, Adobe Analytics, Foresee, BlueKai, Adobe Target или ремаркетинг пиксели във всички домейни, когато пуснете нов домейн, обикновено трябва да щракнете върху съответните елементи на потребителския интерфейс на системата за управление на етикети, за да разположите всяка от тези маркетингови технологии. Launch от Adobe ви позволява да пишете скриптове, които използват Launch API за автоматично разполагане на тези технологии. Ето защо процес, който отнемаше дни, седмици или месеци, сега може да отнеме секунди.

6. КОРПОРАТИВНО ПУБЛИКУВАНЕ:Публикуване, базирано на компоненти

Публикувайте единствено това, което трябва, групирайки правилата, елементите с данни и разширенията, съставляващи дадена библиотека.
Launch от Adobe използва библиотеки, за да определи какво се публикува в средата за разработка, тестовата и работната среда. Тези библиотеки се състоят от специфични компоненти, включително правила, елементи с данни и разширения, избрани от потребителя. Тази способност да се определя конструктивно на ниво етапи кои компоненти се публикуват дава на корпоративните клиенти повече контрол, видимост и сигурност за това кои промени достигат до работната средата за продукция. Публикуването, базирано на компоненти на Launch от Adobe, включва следното:
Разрешаване на конфликти между потребители.
Разрешаване на конфликти между потребители.
Launch от Adobe уведомява потребителя, ако друг потребител направи промяна в правило на библиотека, която е в процес на публикуване от тях.
Инструмент за създаване на библиотека.
Инструмент за създаване на библиотека.
Потребителите с права за публикуване могат лесно да открият, добавят, проверяват или изтрият правила, елементи с данни и разширения на библиотека.
Публикуване на четири етапа.
Публикуване на четири етапа.
Процесът на публикуване позволява на потребителите да придвижват библиотека през процеса на публикуване на четири етапа: разработване, изпратен, одобрен и публикуван. Ако има конфликти в рамките на компоненти в дадена библиотека, съответните потребители се уведомяват.
Неограничени среди за разработване.
Неограничени среди за разработване.
Launch от Adobe предоставя на ИТ неограничени екземпляри на среди за разработване и тестване, така че всяко разполагане в работната среда да бъде осъществено с увереност.

7. ПЪЛЕН КОНТРОЛ:Управление на правата

Създаване на права за публикуване, добавяне на разширения, достъп до разширения и изпълнение на редица други задачи, както и предоставяне на тези права на потребители.
Използвайки правилните контроли за управление на правата, можете да създавате групи, които имат изключително специфични права и след това да добавите потребители към тази група. Организирането на достъпа на основата на права вместо потребители осигурява на организацията ви по-лесен начин да следи кой до какво има достъп и ако е необходимо, да прави групови промени. Например, вместо търсене – потребител по потребител – за да разберете кой може да публикува, Launch от Adobe ви позволява да щракнете върху правото за публикуване и да видите кой може да публикува.
разделител

Правилните инструменти променят всичко.

 

 

 

 

 

Adobe Experience Platform Launch представлява напълно нов начин на мислене по отношение на управлението на етикети. Преосмислената из основи платформа Launch от Adobe не само осигурява по-мащабируем, по-гъвкав начин вашата организация да поддържа текущи и бъдещи уеб технологии, но също така улеснява няколко други аспекта на управлението на етикети, включително конфигурирането на правила, управлението на права и обединяването на технологии в дигитална екосистема. Дори и да сте удовлетворени от функционалността, която DTM предлага в момента, утрешният ден носи нови технологии и усложнения, които системите за управление на етикети от първо поколение не поддържат и не могат да решат. С Adobe Experience Platform Launch вашият бизнес може да се възползва от обединена екосистема за уеб технологии още сега.
За да научите повече, посетете www.adobe.com/bg/enterprise/cloud-platform/launch.html или се свържете с вашия мениджър на успеха на клиента на Adobe.

 

разделител