Преминаване отвъд етикетите и предлагане на изживявания.

Управлението на етикетите не се свежда само до етикети. Най-важни са изживяванията.
Корпоративните клиенти разчитат на огромна екосистема от маркетингови технологии, за да предоставят изживяване на клиента. Всъщност, средностатистическият корпоративен уеб сайт използва 20 различни маркетингови технологии.
За да разположат тези технологии, разработчиците вмъкват редове с JavaScript код, познат като етикети, на всяка уеб страница, където е необходима технология. А тези етикети не само позволяват използването на самата технология, но също така осигуряват връзка с потока на данни между технологиите, за да се постигне по-добре съгласувано клиентско изживяване.
Мислете за уеб страницата като изградена от три нива. Долното ниво включва технологиите, които захранват страницата. Средното ниво съдържа данните, генерирани от технологиите. А горното ниво осигурява изживяването – това, което посетителите виждат и с което взаимодействат.
Всички тези нива са взаимно свързани и трябва да работят заедно, за да създадат завладяващо изживяване. Именно тук се включват етикетите. Много корпоративни клиенти обикновено смятат, че управлението на етикети се ограничава до нивото с технологии – само фрагменти HTML и JavaScript код, чиято единствена задача е да инсталират технологиите на уеб страницата. Но за да се постигнат изживявания, които наистина достигат до клиентите, всички тези различни технологии не просто трябва да работят – те трябва да се сработят.

Етикетите постигат това, като обединяват нивата, за да пренесат данните до и от технологиите и в края на краищата да информират клиентското изживяване. Но при постоянно променяща се и разрастваща се екосистема от уеб технологии, системите за управление на етикети имат важна задача. Първото поколение на мениджъри на етикети не е създадено, за да поддържа тази нова и динамична екосистема. В края на краищата този проблем води до нарушени потребителски изживявания.
разделител

Проблемът с мениджърите на етикети от първо поколение.

Броят на уеб базираните технологии, които осигуряват клиентски изживявания, нарасна главоломно от около 150 през 2011 г. до над 5000 към момента. С продължаващото увеличение на степента на използването им от корпоративните клиенти, те се нуждаят от максимална гъвкавост, за да разположат правилната технология за предоставяне на най-добрите клиентски изживявания.
За да могат корпоративните клиенти да предоставят въздействащи изживявания, тези различни технологии не могат да работят независимо, защото ценните клиентски данни, изпратени към една технология, не биха информирали действията на други технологии – или действията на една технология биха били извън контекста на действията на друга. В края на краищата, корпоративните клиенти ще се затруднят да синхронизират клиентското изживяване, което обхваща няколко маркетингови технологии.
Шаблоните за етикети позволяват на потребители с по-малко технически познания да разполагат и конфигурират базовото прилагане на маркетингова технология без дори един ред код. Това се постига чрез потребителски интерфейс, който изисква елементи от информация, които шаблонът превежда в JavaScript и вмъква в кода на уеб страницата.

Първите системи за управление на етикети навлизат на пазара през първите години на 21 век, като тогава корпоративните уеб сайтове разполагат със средно две технологии. Обикновено, тези две технологии работеха независимо една от друга. В днешно време корпоративните уеб сайтове разполагат средно с 20 технологии, а понякога част от тях зависят една от друга. Мениджърите на етикети, използващи шаблони, не могат да поддържат сложните, взаимнозависими технологии, които се използват в днешно време, защото им липсват експертни познания за създаване на тези интеграции. Най-квалифицираните хора, които използват интеграция с маркетингова технология, са хората, които работят за компанията, която предлага тази маркетингова технология, а не мениджърът на етикети. Мениджърите на етикети от първо поколение са се превърнали в твърде общи, неспособни да разработват интеграции с разширени възможности, необходими за удовлетворяване на потребностите на съвременния бизнес – а със сигурност и на бъдещия.
Мениджърите на етикети от първо поколение, изградени върху основата на затворената архитектура, не могат да поддържат и да се мащабират спрямо нуждите на фирмите, използващи изживявания, които са корпоративни клиенти, даващи приоритет на клиентското изживяване. Ето защо:
 • Корпоративните клиенти разчитат на екосистема от технологии, която да им помогне да се справят с предизвикателствата, защото те са изключително сложни. Мениджърите на етикети от първо поколение се фокусират върху поддържането на шаблони – не на предоставяне на иновативни решения за утрешните проблеми.
 • Корпоративните клиенти очакват маркетинговите и рекламните им технологии да работят заедно. Мениджърите на етикети от първо поколение осигуряват повърхностни интеграции, които не позволяват на тези технологии да се сработят достатъчно добре, за да удовлетворят нуждите на потребителя.

 

 

 

 

разделител

Дефиниране на управлението на етикети от следващо поколение.

За да бъдат удовлетворени изискванията на бизнеса за изживяванията е нужен нов вид мениджър на етикети. Такъв, който е проектиран така, че да направи поведението на клиента водещо. И който позволява на доставчиците на маркетингови технологии да създават иновации самостоятелно. Следващото поколение системи за управление на етикети могат да постигнат това, осигурявайки три ключови възможности.
1. Отворена, устойчива архитектура за максимална гъвкавост.
Предвид бързото навлизане на маркетинговите технологии, мениджърите на етикети от първо поколение, базирани на шаблони, чисто и просто вече не са устойчиви. Следващото поколение мениджъри на етикети ще осигурят на доставчиците на маркетингови технологии начин да създават, управляват и актуализират интеграциите самостоятелно. Този подход дава на компанията, създала конкретната технология, собственост върху дълбоките, сложни интеграции вместо да оставя тези интеграции в ръцете на мениджърите на етикети. Тази отворена архитектура осигурява на корпоративните клиенти дългосрочни интеграции, които са гъвкави, актуализират се често и дори могат да се персонализират. Единствено отворената архитектура може да предостави такова ниво на поддръжка.
2. Обединяване на маркетинговите технологии за по-добри изживявания.
Интеграциите, изградени от мениджърите на етикети от първо поколение, са повърхностни. Обикновено те позволяват единствено конфигурирането на дадена технология. Следващото поколение интеграции позволява на доставчиците на маркетингови технологии да добавят нова функционалност директно в мениджъра на етикети.
Например компания, която предлага видео плейър, може да създаде интеграция, която добавя нови действия, събития, условия и дори данни към опциите, включени в мениджъра на етикети. Видео плейърът може да добави следното:
 • Действия – Възпроизвеждане, пауза и удължаване на буферното време
 • Събития – Възпроизвеждане, спиране и затваряне на прозорец
 • Условия – Скорост на връзката и разделителна способност
 • Данни – Име и дължина на видео клипа
Възможността хиляди доставчици на маркетингови технологии да разширят основните си функции чрез потребителския интерфейс на мениджъра на етикети ще обедини тези маркетингови технологии, така че бизнесът да разполага с по-добри средства за синхронизиране и предоставяне на изживявания между различните технологии.
3. Автоматизирано разполагане на технологии за бързи резултати.
Следващото поколение системи за управление на етикети се ръководи от API. Тези API позволяват на агенциите и корпоративните клиенти да автоматизират дори най-сложното разполагане на технологии.
Например, ако разгледаме корпоративен клиент, който притежава няколко марки. Всяка марка притежава отделен уеб сайт със следните разположени технологии:
 • Adobe Analytics
 • Google Analytics
 • Adobe Target
 • Adobe Audience Manager
 • Oracle BlueKai
 • ForeSee
 • [24] 7
 • Плюс 10 други технологии
Мениджърите на етикети от първо поколение принуждават корпоративните клиенти да разполагат ръчно тези технологии чрез копиране. Управлението на индивидуалното разполагане на всяка технология на всеки уеб сайт може да изисква много труд и време. А интегрирането на тези технологии може да се окаже дори по-голямо предизвикателство.
Следващото поколение мениджъри на етикети са 100% ръководени от API и ще позволят на корпоративните клиенти да напишат скрипт, използващ ефективността на API на мениджъра на етикети, за да разположат програмно тези технологии, да уловят съответните данни, да споделят тези данни между технологии и дори да създадат правила за изживявания чрез различни технологии. Така процес, който е отнемал часове, дни, седмици или месеци с мениджърите на етикети от първо поколение, вече отнема секунди.
разделител

Спрете да се фокусирате върху етикетите и започнете да предлагате изживявания.

Традиционно управлението на етикети е средство за постигане на цел – начин да се управляват етикетите, които са необходими, за да могат на даден уеб сайт да се използват различни технологии. В днешно време управлението на етикетите вече не се свежда само до етикети – то обединява данните и технологиите, за да предоставя страхотни изживявания.
 
Изборът на правилната система за управление на етикетите е критичен за постигане на невероятни изживявания. Следващото поколение мениджъри на етикети предлага отлични изживявания на потребителите, улеснявайки маркетинговите специалисти при създаването на тези изживявания. Launch от Adobe е единствената система за управление на етикети от следващо поколение на пазара. Тя е създадена на базата на платформата Adobe Experience Platform и помага на маркетинговите специалисти да правят следното:
 
 • Да разполага и конфигурира технология на Adobe и такава, която не е на Adobe.
 • Да обединява приноса на технологиите на Adobe и такава, която не е на Adobe, в клиентското изживяване.
 • Да събира и разпределя важни клиентски данни.
 
За да научите повече за следващото поколение на системата за управление на етикети на Adobe, което е изцяло отворено и подлежи на разширяване, посетете www.adobe.com/bg/enterprise/cloud-platform/launch.html.
 
 
разделител