Мобилните технологии вече не са мистерия.

Наблюдавайте всички ваши мобилни приложения и услуги и предоставяйте още по-персонализирани изживявания – от едно централно място.

Мобилните технологии вече не са мистерия.

Анализирайте. Разработвайте стратегии. Персонализирайте.

Вашата мобилна стратегия е централен компонент на вашия маркетингов план. За да предоставяте приложими изживявания, трябва да знаете точно как клиентите ви взаимодействат с вашите приложения. А и трябва да направите промени в тези приложения за кратко време, за да подобрите изживяването. Adobe Experience Cloud улеснява мониторинга на анализите, обслужването на персонализирани оферти и дори привличането на потребители – всичко на едно място.

Вникнете в нуждите на вашите клиенти, а не в техните устройства.

Experience Cloud ви свързва не само с данни. Разберете кой използва вашето приложение и как. И се възползвайте от тази информация – бързо.

Измерване

Получете задълбочени мобилни метрики, като тенденции, стартирания, средно времетраене на сесиите и сривове – с Adobe Analytics.

Персонализиране и тестване

Предоставяйте персонализирани изживявания на потребителите на приложения и изпълнявайте A/B или многовариантни тестове с Adobe Target.

Рекламиране извън приложението

Launch търси и показва реклами, за да прикани неактивните потребители да използват отново приложението, с Adobe Media Optimizer и Adobe Audience Manager.

Мониторинг на приложения. Начинът, по който трябва да става мониторингът на приложения.

Следете отблизо вашите мобилни приложения и използвайте данните, които събирате.

Контролирайте вашите решения

Управлявайте вашите свързани решения в Experience Cloud с маркетингов интерфейс за мобилни технологии.

Създавайте персонализирани известия

Задавайте насочени известия, базирани на анализ на мобилните приложения, като например липса на стартирания на приложения в рамките на 10 дни.

Събирайте и предоставяйте данни

Събирайте от и предоставяйте данни на всички водещи операционни системи на устройства и инструменти за разработване със SDK с висока производителност.