Говорете с клиентите си. На техния език.

Разбирайте клиентите си по-добре, като идентифицирате какво правят, докато взаимодействат с вашите уеб изживявания.

Говорете на клиентите си. На техния език.

Осъществявайте по-значими връзки.

Създавайте цялостен поглед над отделните клиенти, като свързвате данни от продукти на Adobe и такива от други продукти във вашите решения от Adobe Experience Cloud. Разберете какво е най-важно за тях, докато взаимодействат с различните допирни точки. Разпознавайте познати клиенти, когато посещават от непознати устройства. Можете дори да групирате потребителите в аудитории за целеви маркетингови усилия.

Познавайте аудиторията си.

Провеждайте цялостни и консистентни разговори с вашите клиенти чрез различни пазарни канали.

Общ ИД

Проследявайте отделните си клиенти – не само устройствата, които използват – чрез общ идентификатор във вашите уеб услуги.

Споделяне на аудитория

Категоризирайте различни типове клиенти в аудитории и ги споделете в рамките на всички ваши решения в Experience Cloud.

Обогатяване на аудитория

Подобрете клиентските профили и информацията, като свържете информацията за потребителите, която сте събрали извън Experience Cloud, с данните във вашите решения на Adobe.

Графика на устройствата

Работете съвместно с най-известните марки в света, за да разпознаете познати клиенти, когато използват непознати устройства.

Погледнете в перспектива.

С Adobe Experience Cloud можете да свързвате информация за клиенти в различните технологии и устройства, за да създадете интегрирани маркетингови кампании, които са персонализирани за вашата аудитория.

Получете цялостен поглед над клиентите си

Получете цялостен поглед над всеки клиент без значение какви устройства или технологии използва.

Унифицирайте изживявания на клиентите

Превърнете несъгласуваните, повтарящи се маркетингови усилия в цялостно персонализирано изживяване, като използвате информацията, която получавате, за да създадете специални кампании за конкретни аудитории.

Опростете нещата

Осигурете лесни начини клиентите ви бързо да получават това, от което се нуждаят, използвайки информацията за клиентите, която събирате от всички ваши решения в Experience Cloud.