Microsoft и Adobe  партньорство

По-мощна цифрова основа се гради в облаци.

Незабравимите изживявания на клиентите изискват правилната уеб основа. Чрез комбиниране на платформата в облака от световен клас Microsoft Azure с решенията на Adobe Marketing Cloud ще можете да предоставите убедителни и сигурни онлайн изживявания на своите клиенти, които движат вашия бизнес.

Перфектното сътрудничество за дори по-добри изживявания.

Adobe Experience Manager, част от Adobe Marketing Cloud, работещ в Microsoft Azure, предоставя перфектната платформа за уеб изживявания. Точно комбинираните услуги в облак са тези, които осигуряват тези изживявания по-бързо и по-ефективно.
Расте заедно с вас

Расте заедно с вас

Управлявайте съдържанието с платформа, която променя мащаба си заедно с вашите маркетингови усилия от локална към глобална.

Стига бързо до пазара

Стига бързо до пазара

Създайте и предоставяйте цифрови изживявания по-бързо и с по-голяма ефективност.
Намалява разходите

Намалява разходите

По-ниски разходи за управление и ресурси чрез използване на един-единствен доставчик.

По-добро управление на риска

По-добро управление на риска

Максимално съответствие с държавни, индустриални и корпоративни стандарти.

Единна поддръжка за цялата ви интегрирана платформа.

Отделът на Adobe за грижа за клиентите и отделът на Microsoft за обслужване и поддръжката на клиенти разшириха партньорството си, за да предоставят на клиентите достъп до експерти и решения за отстраняване на неизправности за всички интегрирани решения. Заедно Adobe и Microsoft комбинират мощта на двете компании, за да помогнат на най-важния – вие.

Създайте по-умни кампании и
уеб основи.