План за фотография
с 1 TB място за съхранение в облака
Включва Lightroom CC, 1TB място за съхранение в облака, Lightroom Classic CC и Photoshop CC.
23,99 €/месец вкл. ДДС.