* Този продукт може да се интегрира с или да позволява достъп до определени онлайн услуги на Adobe или такива, хоствани от трети лица („Онлайн услуги“). Онлайн услугите са налични само за потребители над 13-годишна възраст и изискват приемане на допълнителните условия за използване и правилата за поверителност на Adobe (вж. www.adobe.com/go/terms_bg). Онлайн услугите не са налични във всички страни или на всички езици, може да изискват потребителска регистрация и да се прекратяват или променят изцяло или отчасти без предизвестие. Възможно е да бъдат начислявани допълнителни абонаментни или други такси.